Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of hnn

No description
by

Б. Бямбаа

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of hnn

Гэрээ хийх стандарт
Гэрээ хэлцэлБvх тєрлийн албан захидалыг дараах vндсэн хоёр хэлбэрт хуваана.
Албан захидалын стандарт
Албан бичгийн төрөл зүйлд
03. Байгууллагын нэр
04. Баримт бичгийн нэр
07. Баримт бичгийн огноо
08. Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
11. Баримт бичгийн нууцын зэрэглэлийн тухай тэмдэглэл
14. Тэргүү
15. Бичвэр
16. Xавсралтын тухай мэдээлэл
18. Гарын үсэг
19. Тамга тэмдэг
20. Баталсан тухай мэдээлэл
21. Зөвшөөрсөн тухай мэдээлэл
22. Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
23. Хуулбар нэн болох тухай мэдээлэл
25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
27. Санамжинд байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэх
Хүний нийгмийн хөгжлийн явцад гэрээ нь өөрийн гэсэн үүргээ гүйцэтгэсээр ирсэн бөгөөд энэ нь эдийн засгийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын гол хэрэгсэл юм.
1.Албаны буюу дипломатын:
Энэ тєрлийн харилцааны бичиг баримтад
Нот бичиг
Меморандум
Санамжийн бичиг зэрэг ордог.
Албан бичиг гэж юу вэ?
Байгууллага өөр хоорондоо болон хуулийн этгээдтэй албан асуудлаар харилцсан бичиг баримт юм.
Албан бичгийг хэн гаргадаг вэ?
Баримт бичиг хөтөлдөг субьект бүр
Захидал
Ноот
Санамж бичиг
Буухиа бичиг
Илгээлт
Албан захидал
2.Ажил хэргийн буюу бизнесийн
Энэ тєрлийн захидал бичигт хагас албаны шинж чанартай бєгєєд голдуу пvvс, компаниудын хооронд /хувийн/ худалдаа наймааны асуудлаар харилцах болон холбоо тогтоох зэрэг хамтын vйл ажиллагааны явцад єргєн хэрэглэдэг баримтууд хамрагдана.

Ямар ч захидал дугтуйн дээрх захидал хvлээн авагчийн хаягнаас эхэлнэ
Хэрэв захидлыг тусгай цонх бvхий дугтуйд явуулж байгаа бол захидал явуулагчийн хаягийг дугтуйн зvvн дээр талд бичиж, хvлээн авагчийн хаягийг тусгай цонхоор харагдаж байхаар тохируулан бичнэ.
Захидал хvлээн авагч маань нэрээс гадна эрдмийн цол, цэргийн хэргэм зэрэгтэй байж болно. Ийм тохиолдолд “ноён”, “хатагтай” гэсэн vгийн оронд “доктор”, “профессор”, “генерал”, “маршал”, дараа нь овог, нэрийн эхний vсгийг томоор бичдэг.
Албан захидалыг төлөвлөхөд тавигдах нийтлэг шаардлага:
Хэл найруулга нь утга төгөлдөр
Агуулга нь хууль, эрх зүйн үүднээс зөв томъёологдсон
Товч тодорхой
Засвар оруулгагүй
Этгээд болон бүдүүлэг үг хэрэглээгүй
Зөв бичих дүрмийн дагуу зөв бичигдсэн
Албан захидалын бүрдлүүд:
байгууллагын нэр
огноо
баримт бичгийн дугаар
харилцагч байгууллагын хаяг
баримт бичгийн тэргүү
бичвэр
хуулбарыг явуулсан тухай тэмдэглэл
гарын үсэг
тамга, тэмдэг
боловсруулсан тухай тэмдэглэл
Дээрх бүрдлдийг зөв дараалалтай байрлуулан мэдээллээ тодорхой байлгах нь маш чухал.
Байгууллагын нэр, хаяг
Захидал хлээн авагчийн нэр, хаяг
Огноо
Утга нь
Захидал бичиж буй хүндээ хандсан мэндчилгээний г
Захидалын их бие буюу гол хэсэг
Төгсгөлийн үг
Гарын сэг
Албан бичгийг:
Урьдчилан бэлтгэсэн А4 хэмжээтэй, хэвлэмэл хуудсан дээр зохиож үйлдэнэ.
Нэг хуудсанд багтахгй бол 3-4 мөр өгүүлбэрийг дараагийн хуудсанд оруулж, бичнэ.
Түүнчлэн хуудаснаас хуудсанд өгүүлбэрийг тасалж бичихгй, дараагийн үргэлжлэх өгүүлбэрийг шинэ хуудаснаас эхлэн бичнэ.
Албан захидал:
- Товч
1-2 хуудсанд багтааж бичнэ.
- Дэлгэрэнгүй
Тодорхой нотолгоо, үндэслэл, тайлбар, санал, дүгнэлт шаардсан асуудлаар дэлгэрэнгй захидал төлөвлөх бүгд хэмжээний хувьд 5 хүртэл хуудастай байна
Монгол улсын иргэний эрх зүйд үүрэг үүсэх хамгийн гол үндэслэл нь гэрээ байдаг.
Тодорхойлолт
Гэрээ гэдэг нь иргэний эрх, үүргийг үүсгэж, өөрчилж, дуусгавар болгоход чиглэсэн хоёр болон түүнээс дээш этгээдийн хооронд хийсэн хэлцэл, тохиролцоо юм.
Гэрээ хэлэлцээрийн төрөл
Олон улсын
Засгийн газар хоорондын
Яам хоорондын
Байгууллага хоорондын
Иргэн хоорондын
ОУ-ын гэрээ хэлэлцээр
Тухайн гэрээ, хэлэлцээр хийж байгаа асуудлаар зөвшилцөлд хүрсэн бүх талын оролцогчийн хүлээсэн эрх үүрэг, шаардлагыг баталгаажуулсан баримт бичиг
Батлагдсан гэрээ, хэлэлцээрт нэгдэн орох эрх бүх улсад байх бөгөөд гагцхүү тус гэрээ, хэлэлцээрт заагдсан шаардлагад тохирсон байх, эрх, үүргийг зөвшөөрсөн байх нь чухал
Гэрээ, хэлэлцээрт заагдсан шаардлага, эрх үүргийг зөрчсөн тохиолдолд нэгдэн орсон орныг бүх гишүүн орнуудын буюу удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр хасч болно.
Ойролцоо тогтолцоо бүхий улс орнуудад нэн тааламжтай байдаг
2 талын гэрээ хэлэлцээр
Хэлэлцэн тохирогч хоёр тал харилцан зөвшилцөж хийгдэнэ.
Тухайн асуудлаар олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байдаг бол харилцан тохирогч хоёр тал зарим шаардлагыг бууруулах болон өндөрсгөж болно.
Харилцан зөвшилцөж буй хоёр тал тусгайлсан гадаад худалдааны баримт бичиг гаргаж болдог.
Харилцан тохирогч хоёр талд зөвхөн хамаарагддаг бөгөөд дамжин өнгөрөх улсаас заавал зөвшөөрөл авдаг
Гэрээ хэлцлийн хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр байх шалгуур нь:
Субъектын эрх зйн чадамж
Гэрээ байгуулах хэлбэр
Гэрээний агуулга
Гэрээний хэлбэрийн хувьд:
Амаар
Бичгээр
Бодит үйлдлээр
Баримт бичгийн нэр
Захирамжлалын, зохион байгуулалтын, мэдээлэл-лавлагааны баримт бичгийн нэрийг хэвлэмэл хуудсанд том үсгээр бичнэ.
Жишээ нь: ТУШААЛ, АКТ, ГЭРЭЭ.
Зохион байгуулалтын баримт бичгийн нэрийг төвийн байрлалаар, голлуулан дараахь байдлаар бичнэ. Жишээ нь:
МОНГОЛ УЛС, БНСУ-ЫН АРХИВЫН
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХООРОНД ХАМТРАН
АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
Огноо
Огноо нь баримт бичгийг зохиож үйлдсэн, хэлэлцэж баталсан, түүнд албан тушаалтан гарын үсэг зурсан он, сар, өдрийг илэрхийлнэ.
Гэрээ эрх, хяналт шалгалт, санхүүгийн холбогдолтой баримт бичгийн огноог тоо, үсэг оролцуулан бичиж болно.
Жишээ нь: 2002 оны 02 дугаар сарын 26.
Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэлийн дугаарыг албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд “№” гэсэн тэмдэг, захирамжлалын баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд “Дугаар” гэсэн үгийн дараа гараар бичнэ.
Гэрээ, хуралдааны тэмдэглэл зэрэг байгууллага дотооддоо боловсруулсан баримт бичгийг оны эхнээс 01, 02 гэсэн байдлаар дарааллуулж дугаарлана
Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
“Байгууллагын нэр”, “Байгууллагын хаяг” гэсэн бүрдлээр баримт бичгийг хаана үйлдсэнийг тодорхойлох боломжгүй бол “Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр” бүрдлийг хэрэглэнэ.
Баримт бичиг үйлдсэн төв, суурин газрын нэрийг бичихдээ засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэрийг баримтлана.
Жишээ нь: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг; Дорнод аймаг, Хэрлэн сум.
Мөн баримт бичигт тухайлсан газрын нэрийг бичиж болно.
Жишээ нь: Төв аймаг, Аргалант сум, Аргалын уул
Баримт бичгийн нууцлалын тухай тэмдэглэл
Нууцад хамаарах мэдээлэл агуулсан баримт бичгийн эхний хуудасны баруун дээд өнцгөт хуудасны дээд захаас 10мм, баруун захаас 15мм зай авч нууцын зэрэглэлийн тухай тэмдэглэгээ хийнэ.
Гарын үсэг
Гарын үсгийн бүрдэлд албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал орно.
Тамга, тэмдэг
Байгууллагын удирдах албан тушаалтны гарын үсэг болон баримт бичгийн хуулийн хүчинтэй, жинхэнэ эх болохыг баталгаажуулж, баримт бичигт тамга, тэмдэг дарна.
Баталсан тэмдэглэл
Баримт бичгийг зохих шатны албан тушаалтан хянан баталж байгаа бол “БАТЛАВ” гэсэн г хэрэглэн, түүний албан тушаал, овог нэрийг бичих бөгөөд албан тушаалтан нэрийнхээ мөн гарын үсгээ зурж, огноо тавина. “БАТЛАВ” гийг байгууллагын нэр, албан тушаалын нэрийн дээд талд голлуулж, эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт том сгээр бичнэ. Жишээ нь:
БАТЛАВ
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА гарын сэг Б.ЭРДЭНЭБААТАР
2002.03.12.
Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
Баримт бичгийн агуулгыг гадны байгууллага, албан тушаалтан зөвшөөрч байгаа бол зөвшөөрсөн тэмдэглэлийг эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт дараах байдлаар бичнэ. Жишээ нь:
ЗӨВШӨӨРӨВ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВЫН ЗАХИРАЛ гарын үсэг Х.ЭНХТҮВШИН
2002.01.15
МУИС –ОУХ III-3
Б.Бямбатогтох
Ж.Өгөөдэйхүү
М.Дөлгөөн
Г.НамундарьАлбан захидал болон Гэрээ хийх
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
ХАГАС АЛБАН ЁСНЫ ШИНЖ ЧАНАРТАЙ ХУВИЙН ЗАХИДАЛ
Албан, хагас албан захидлыг янз бүрийн түвшинд ямар нэг ша\лтгаанаар албан ёсны ноот бичиг явуулах шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд буюу илгээгч тал тавьж буй асуудалдаа өөрөө тусгайлан ач холбогдол өгч түүнийг шийдвэрлэх ёслолын төрөл бүрийн асуудлаар бичиж болно.
Хоорондоо дотно, сайн хэлхээ, холбоотой өндөр албан тушаалын хүмүүс ийнхүү хувийн захидлаар харилцах нь явагдаж буй яриа хэлэлцээг амжилтад хүргэхэд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлж болно.

хагас албан ёсны шинж чанартай хувийн захидал нь хэлхээ холбоо тогтоох , түүнийг өргөжүүлэхэд тус дөхөм болдог. түүнээс гадна хэд хэдэн улсад , жишээ нь Ангилд цөөн хүний явцуу хүрээнд зохиогдох ёслолын арга хэмжээ үдийн болон оройн зоогонд уригдсаны дараа ялангуяа анх танилцссан тохилдолд тийм захидлыг бичдэг журамтай.Зохион байгуулагч удирдагчдын аль нэгэнээс хэрэв талархлын захидал авбал хэлхээ холбоогоо сайжруулж цаашид үргэлжлүүлэхийг хүсэж гэж үздэг.
Full transcript