Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Giray Kaya

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

DOLUNAY EMEKLİ
GİRAY KAYA
MELTEM KILIÇ
TUĞBERK YILDIRIM
BURÇAK AVCI
DOĞA BİLİCAN TÜRKİYE İÇİN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NÜKLEER ENERJİ NEDİR? NÜKLEER ENERJİNİN
DÜNYADAKİ YERİ TÜRKİYE'DE KURULMAK İSTENEN NÜKLEER TESİSLER
SİNOP - MERSİN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNİN TÜRKİYE İÇİN AVANTAJLARI NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNİN TÜRKİYE İÇİN DEZAVANTAJLARI NÜKLEER ATIK NÜKLEER HAMMADDELER Fisyon ve Füzyon Tepkimeleri Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer enerji" adı verilmektedir. Nükleer Enerji Nedir? Nükleer Enerjide Elektrik Üretimi Nükleer Reaktör Türleri

Basınçlı Su Reaktörleri (PWR)
Kaynar Su Reaktörleri (BWR)
RBMK (Rus Tipi Kaynar Su Reaktörleri)
CANDU (Kanada Tipi Ağır Su Reaktörleri)
GCR/AGR (Gaz Soğutmalı Reaktör)
FBR (Hızlı Üretken Reaktör) VVER (Rus Tipi Basınçlı Su Reaktörleri) Bugün Dünya da 69 adet VVER tipi reaktör bulunmaktadır, bunlardan 47 tanesi Rusya ve Ukrayna üzarindedir.
Akkuyu ya kurulması planlanan reaktör türüdür. Rus Tipi Nükleer Reaktörler ve VVER-1200 Nükleer Hammadde

Nükleer enerji hammadde kapsamına başlıca uranyum, toryum ve plütonyum girmektedir. 2011 verileri, dünyada toplam 68,500 ton/yıl uranyum ihtiyacının olduğunu şeklindedir. Bunun 28,000 ton/yıl kadarı birincil kaynaklardan elde edilirken, yaklaşık 17,000 ton/yıl kadarı da ikincil üretimden gelmektedir.
- 1951, Idaho, USA. İlk defa deneysel olarak nükleer enerjiden elektrik üretildi.
- 1954, Obninsk, Rusya, 5 MW güçle İlk defa şebekeye elektrik sunuldu.
-1956, Calder Hall 1, İngiltere, 50 MW güçle ticari olarak ulusal şebekeyi beslemeye başladı. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle ;

- 31 ülke, 435 tesis, 370 GW toplam
kapasite
- 14 ülkede, 62 tesis, 59 GW kapasite
inşaat halinde Bugün Nükleer Enerji Ne Durumda ? NÜKLEER ENERJİNİN
TÜRKİYEDEKİ YERİ VE TARİHÇESİ 1956 KURULDU 1957 UAEA ÜYELİĞİ 1962 işletmeye
alındı ÇNAEM NÜKLEER TESİS
İÇİN İLK
GİRİŞİMLER 1967 - 1979 1980 NPT'nin
İmzalanması NÜKLEER TESİS
İÇİN İKİNCİ
GİRİŞİMLER 1983 - 1991 1992 - 2000 NÜKLEER TESİS
İÇİN ÜÇÜNCÜ
GİRİŞİMLER 2010 AKKUYU İÇİN RUSYA
İLE ANLAŞMANIN
İMZALANMASI ATOM
ENERJİSİ
KOMİSYONU NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ
KAMUOYU YOKLAMALARI AVANTAJLAR

1. EKONOMİK AVANTAJ
2. ÇEVRESEL AVANTAJ
3. ENDÜSTRİYEL AVANTAJ Türkiye enerji üretimi bakımından dışa bağımlı bir ülke konumundadır.

Kurulacak Nükleer Güç Santrallerinden (NGS) elde edilecek elektrik enerjisiyle dışa bağımlılığın büyük ölçüde azaltılması amaçlanmaktadır. EKONOMİK AVANTAJ

Tablo 1: Yıllık Enerji Dış Ticaret Açığı
Elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan doğalgaz ve sıvı yakıtların nerdeyse tamamı kömür yakıtların ise % 30 u ithaldir.
İlerleyen yıllarda artıcak olan elektrik kullanım miktarı ile de doğru orantılı olarak ithal yakıt alımı artacaktır (Tablo 1).

Bu çerçevede kurulacak NGS ler dikkate alındığında yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir

Bu miktarda bir elektriği doğalgaz santralinden elde etmek için yaklaşık 16 milyar metreküp doğalgaz ithaline karşılık yıllık yaklaşık 13 milyar TL ödenmesi gerekmektedir 3 sene boyunca doğalgaz ithaline verilecek para ile Mersin-Akkuyu da 4 ünite nükleer santral kurulabilmektedir.
3 sene sonunda ise artan enerji ithalatına fazladan yıllık 7.2 milyar dolar vermektense her yıl bu para devletin hazinesine kazandırılacaktır. Nükleer enerji üretim zinciri tümüyle ele alındığında sera gazı salımı konsunda en temiz seçenektir. ÇEVRESEL AVANTAJ Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbon monoksit, karbondioksit sülfür dioksit ve azot dioksit gibi sera gazı oluşumuna sebep olan zararlı gazlar nükleer santraller çalışırken atmosfere salınmaz.

Bu nedenle NGS lerin iklim değişikliğine sebep olan atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun azaltılmasında büyük rolü vardır. Günümüzde elektrik sektöründen kaynaklanan sera gazı salımında NGS ler ile %17 azalma sağlayarak daha temiz bir hava sahası yaratır. Ülkemizde kurulacak Akkuyu nükleer güç santralinin inşasında, maksimum düzeyde Türk mühendislerimizin istihdamı, yerli ekipman kullanılması, başta Mersin ve Antalya illerimiz olmak üzere ülke sanayimizi geliştirecektir. ENDÜSTRİYEL AVANTAJ Yapılacak NGS de inşaat döneminde 12.000 işçinin çalışması planlanmaktadır. Bu işçilerin 8.000 i Türk işçilerden geriye kalan 4.000 ise rus işçilerden oluşturulacaktır.

Bu 8.000 Türk işçi için öncelikli olarak Akkuyu ve yakın çevredeki işsiz insanlardan yararlanılacak. Nükleer endüstrinin ülkemize gelmesi Türkiye’nin endüstriyel kalkınması açısından çok önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Bu çerçevede yetiştirilmek üzere 300 Türk mühendisinin Rusya’ya gönderilmiş olması, nükleer teknolojinin ülkemize kazandırılması bakımından da büyük rol oynayacaktır. Toryum Plutonyum McMillan Seaborg Klaproth Uranyum Yenilenebilir? Proses atıkları Peletleme
Tesisi Uranyum madenciliği:
Çevreye ne zararı var? Nükleer tesisler soğutma amacıyla oldukça fazla su kullanmaktadır.
Bu kadar suyun göllerden ve nehirlerden alınması canlı yaşamını olumsuz etkiler.
Bunun yanı sıra, deşarj edilen su hem tesiste ağır metallerce zenginleşebilir hem de verildiği ortamla arasında sıcaklık farkı oluşabilir. Su dengesi Nükleer reaktör – kurulum ve işletim için emisyon değerleri Kaza durumları için basit bir sınıflandırma – INES (Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Skalası) INES 7: Çernobil’den sayılar Ekoloji – Sağlık: Nasıl bir ilişki? Nükleer Silahlar ve Silahsızlanma ITER
(Uluslararası Termonükleer
Deneysel Reaktörü) Farklı eğilimler - Füzyon Berzelius Radyoaktif madde içeren katı, sıvı veya yarı-katı ürünlerin tümü nükleer atıktır.
Nükleer reaktörlerin faaliyetleri, tıbbi uygulamalar, endüstriyel faaliyetler, bilimsel ve askeri çalışmalar neticesinde oluşabilirler. Tanım - Düşük Düzeyli Atıklar
Örnek:eldivenler, taşıma kapları işçi tulumları...

- Orta Düzeyli Atıklar
Örnek: Nükleer malzemelerle kullanılmış ekipmanlar,nükleer atıkların depolanması veya yeniden işlenmesi amacıyla kullanılan malzemeler...

- Yüksek Düzey Atıklar
Örnek: Fisyon reaksiyonu ürünlerini ve yeniden işlenilmeyecek uzun ömürlü elementler, yeniden işleme sonucu oluşan atıklar ... SINIFLANDIRMA Bunların dışında
Transuranik atıklar (atom numarası 92’den büyük elementlerin atıkları)
Uranyum ekstraksiyonu sonucu oluşan atıklar
Karışık atıklar (kimyasal ve radyoaktif atıkların bir arada bulunduğu atıklar)
başlığı altında incelenen atıklar da vardır. Radyoaktif atık oluşumunu önleme çalışmaları
Depolama
Bertaraf Etme
Toksik olmayan forma dönüştürme Nükleer Atık Yönetimi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun “ Kullanılmış Yakıt Yönetimi Güvenliği ve Nükleer Atık Yönetimi Güvenliği Ortak Sözleşmesi”ne göre;
- Ulusal sınırları da aşan boyutta çevre ve insan sağlığı için kabul edilebilir seviyede bir koruma vardır.
- Radyoaktif atıkların gelecek nesiller üzerindeki etkisi bugün kabul edilen seviyelerden daha büyük değildir ve gelecek nesillere gereksiz yükümlülüklerin bırakılmasından kaçınılmıştır.
- Yükümlülüklerin açıkça belirlendiği ve bağımsız düzenleme için önlemlerin alındığı yasal bir çerçeve oluşturulmuştur.
- Değişik adımlar arasındaki bağımlılıklar hesaba katılarak, atık üretimi mümkün olan en az seviyede tutulmaktadır.
- Atık yönetim tesislerinin güvenliği uygun bir şekilde garanti altına alınmaktadır. Üretilen Atık Miktarının Minimizasyonu:
Bu konudaki çalışmalar henüz tam analamıyla olgunlaşmamış olmakla birlikte önümüzdeki 50 yıl içerisinde kullanıma girmesi planlanan reaktör tiplerindeki tasarımların bu özelliği olabildiğinceetkin kılınmaya çalışılmaktadır.

Uygunlaştırma ve Paketleme
İyon değişimi
Camlaştırma
Seramik forma getirme

Eğer nükleer atıklar gelecekte yeniden işlenme amacı taşıyorrsa ara depolama, tamamıylabertaraf edilmek isteniyorsa nihai depolama işlemlerine göre farklı muameleler görür.
  Uzun ömürlü atıklar için bertaraf kavramı, uzun zaman dilimi zarfında emniyeti ve muhafazayı garanti altına almak için atıkları yerin altına gömmektir. New Mexico’daki Atık İzolasyon Pilot Tesisi (WIPP) veNevada’daki Yucca Dağı bu yöntemin uygulandığı bölgelerdir. Bu yöntemin performans güvencesi için 10000 yıl süre biçilmektedir. Bu yöntemin uygulanması konusunda kamuoyuyla her daim fikir uyuşmazlığı söz konusudur. Örneğin, tartışmalardan ötürü Yucca Dağı’nın 2010 yılında işlevlerinin durdurulmasına karar verilen belli bir dönem olmuştur. Nükleer atıkların jeolojik bertarafı Jeolojik bariyerlerin seçiminde
1)kararlı kalan jeolojik yapıların tespiti
2)yer altı sularının akış hızının düşük olduğu noktaların belirlenmesi şeklindedir
Buna bağlı olarak tuz, kil, granit veya bazalt formları içerisinde depolanabilir.
Seçilen mühendislik bariyerleri ise doğal bariyerleri destekleyici yönde cam matris, yakıt peletleri veya çimento matris olabilir. - Radyoaktif maddelerin güvenli taşınması hem ulusal hem uluslararası sorumluluktur.
- IAEA’nın, taşıma uygulamalarının uyumunu ve standardizasyonunu sağlayan “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması için Düzenlemeler) ” ini uygulanmaktadır. İlave olarak Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (188 sözleşmeli taraf) ve Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (162 üye ülke) deniz ve hava taşımacılığında IAEA'nın bu prensiplerini uygulamayı zorunlu kılmışlardır. Güvenliğin radyoaktif maddenin paketlenmesine bağlı olduğu temel prensibini içerirler. Nükleer Atıkların Taşınması

Metalik uranyum oluşma riski söz konusudur.
Kullanılmış nükleer yakıtlar yanıcı değildir.
Kullanılmış nükleer yakıtlar patlayıcı değildir. Taşınma konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar Gömülü atıkların geri alınması işlemidir.
- Mali kayıplar
- Sağlıklı izolasyon sağlama olasılığının düşüklüğü göz önünde bulundurulduğunda uygulanmasından mecrubiyet gerektirmedikçe uzak durulmalıdır. Tersinirlik Akkuyu’da kurulacak nükleer santralin atık yönetimi için başlangıçta iki yaklaşım söz konusu olmuştur.
- santral içinde veya yakınında atığın geçici olarak depolanması
- tüketilen yakıtın yeniden işleme veya işlememe kararına bağlı olarak uzun dönem depolanmasıdır.
Atığın Rusya’ya gönderilip orada işlenmesine karar verilmiştir.
. Türkiye ve Nükleer Atık Yönetimi -Radyoaktif atık yönetimi için 0,15 ABD senti/kWh ödenecektir. Uluslarası rakamlarla uyumlu bir fiyattır.
-Atıkların nakliyesine yönelik güzergah, araç ve güvenlik planları henüz netlik kazanmamıştır.
-Santralin sökümü için 0,15 ABD senti/kWh şeklinde uluslararası rakamlarla uyumlu bir fiyat ödenecektir. - PUREX
Yakıt çubukları kesildikten sonra nitrik asitte eritilir daha sonra bir organik sıvıyla U, Pu, fisyon ürünleri ayrılarak solvent ekstraksiyon uygulanır. Ayrılan plutonyum ve uranyum, oksit veya metal forma dönüştürülür ve tekrar kullanılmak üzere yakıt fabrikasyon tesislerine gönderilir. Nükleer Atıkların Yeniden İşlenmesi -Elektrometalurjik süreçler
-Sık kullanılmamasına rağmen elektrometalurjik süreçlerden de faydalanılır.Çözücü solvent olarak tuz; [LiCl+KCl], [LiF+CaF2], LiF- NaF- KF ötektiği veya metal eriyiklerinin (kadmiyum, magnezyum, bizmut) kullanıldığı yöntemdir.

-Aktinitlerin ayırımı için ergitilmiş tuz elektrolizinde bulunan harcanmış yakıtlar, Uygulanan elektrik akımıyla anodik davranış gösterip çözünür. Uranyum katı metal bir katodda toplanırken diğer aktinitler sıvı kadmiyum katotta absorplanır. Volatilizasyon
İnert atmosferde kullanılmış yakıtların ısıtılması uçucu elementlerin izolasyonunu sağlamak için uygulanabilecek bir ön işlemdir. Bu işlem için oluşturulmuş olan halojenürlü bileşiklerin uçuculukları kontrol altında tutulmalıdır. 2010: Türkiye ve Rusya arasındaki hükümetler arası anlaşma
Teknoloji ve finansman yatırımcı Rus firma tarafından
2011: Proje şirketi Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş’nin kurulması
2014: Tesis inşaatının başlaması
2020-2023: Birer yıl arayla 4 tane güç ünitesinin kurulması
Çalışma süresi 60 yıl
2082: İşletimden çıkarım
Mersin-Akkuyu Nükleer Santrali Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksit
Gerekli yakıtı ve tedarik güvenliğini sağlamak Rus firma sorumluluğunda
Atık yönetiminden proje şirketi sorumlu
Atıkların yeniden işlenmek üzere RusyaFederasyonu’na gönderilmesi öngörülmekte 4 adet 1200 Mwe gücünde
Rus tipi VVER-1200 (Voda-Vodyanoi Energetichesky Reaktor), WWER (Su soğutmalı ve Su Moderatörlü Güç Reaktörü)
VVER, Avrupa ülkelerindeki Basınçlı Su Reaktörleri’nin (PWR’ler) Rusya versiyonu Rusya’daki VVER Reaktörlerinin evrimsel gelişimi VVER devre şeması VVER-1200 VVER reaktörlerinin ana parçaları:
Reaktör
Ana devre
Basınçlandırıcı ve ana devre basınç dengeleme sistemi
Bor düzenlemesi (borlu su pompalama sistemi-acil durdurma mekanizması) dahil olmak üzere ana devre besleme ve boşaltma sistemi
İkincil devre buhar hatları ve besleme su boru hatları,
Kontrol ve koruma sistemi
Güvenlik sistemleri VVER -1200 Nükleer Güç Santrali (Üç Boyutlu görünüm) VVER 1200 ile VVER 1000 reaktörlerinin özelliklerinin karşılaştırılması Dış tehlikelere karşı koruma Pasif güvenlik sistemleri
Maliyeti azaltma
Güvenirliği artırma
İnsan hatalarının etkisini hafifletme
Zaman kazandırma
Güç kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma yolu Şek Volgodonsk (Rostov) Nükleer Güç Santrali (Rusya Federasyonu) Şekil 13. Temelin Nükleer Güç Santrali (Çek Cumhuriyeti) 2. nükleer santral
5600 MWe gücünde
Maliyeti 20 milyar dolar
Güney Kore, Japonya, Kanada ve Çin ile görüşmeler devam etmekte
3. santral için planlanan yerler: İğneada, Tekirdağ, Ankara Sinop Nükleer Santrali


DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
SORULARINIZ ? KAYNAKÇA
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2010
-Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No.2, 2011,IAEA
-http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
-ÖZTÜRK. A., Nükleer Enerji, Selçuk Üniversitesi,2008
-T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, NÜKLEER SANTRALLER VE ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER, 2009
- "Türkiye'de Nükleer Enerjinin Tarihçesi." Nükleer Enerji Dünyası. N.p., 2012. Web. 04 Dec. 2012. <http://www.nukleer.web.tr/>.
-"Nuclear Power Plants, World-wide." Nuclear Power Plants, World-wide. N.p., n.d. Web. 02 Dec. 2012. <http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm>.
-National Research Council (1996). Nuclear Wastes: Technologies for Separation and Transmutation. Washington DC: National Academy Press -Michael Greenberg. "Nuclear Waste Management." The Reporter's Handbook on Nuclear Materials, Energy, and Waste Management. Tenessee: 2009.
-[http://www.taek.gov.tr/bilgi-kosesi/nukleer-enerji-ve-reaktorler/193-gunumuzde-nukleer-enerji-rapor/807-bolum-04-radyoaktif-atik-yonetimi.html “ Radyoaktif Atık Yönetimi” başlığı]
-Ahearne, J.F. (2011). Prospects for Nuclear Energy, Energy Economics (33):572-580.
-Rashad, S.M. ve Hammad, F.H. (2000). Nuclear Power and The Environment: Comparative Assessment of Environmental and Health Impactss of Electricity-Generating Systems, Applied Energy (65): 211-229
-Böck, H., “WWER/ VVER Soviet designed Pressurized Water Reactors”
http://www.ati.ac.at/fileadmin/files/research_areas/ssnm/nmkt/04_WWER_Overview. Pdf, 06.12.2012.
-http://www.akkunpp.com/index.php, 06.12.2012.
Full transcript