Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

No description
by

my le

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
Tất nhiên (necessity) :
là cái do những nguyên nhân bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong nguyên nhân điều kiện nhất định phải xảy ra như thế chứ ko thể khác được.

Lưu ý
Nhóm: 8 con lợn
Phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Đặng Xuân Hải
Phạm Thị Thùy Trang
Lê Minh Ngọc
8 con lợn
Ngẫu nhiên (hazard)

:

là cái không do mối quan hệ bản chất bên trong sự vật quyết định mà do các nhân tố bên ngoài, do sự ngẫu hợp của các hoàn cảnh bên ngoài quyết định do đó nó có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện, xảy ra hoặc không xảy ra, cũng có thể xuất hiện như thế này hoặc xuất hiện như thế khác.
Khái niệm
ví dụ
Cái tất nhiên là cái chung, song không phải mọi cái chung đều là cái tất nhiên.
Tất nhiên

tuân theo quy luật động lực là quy luật mà trong đó mối quan hệ qua lại giữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ đơn trị, nghĩa là ứng với một nguyên nhân chỉ có một kết quả xác định.
ví dụ
Ngẫu nhiên

tuân theo quy luật thống kê là quy luật mà trong đó mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ đa trị, tức là ứng với một nguyên nhân có thể là kết quả này cũng có thể là kết quả khác.
Friedrich Engels
“Ở đâu mà sự ngẫu nhiên
hình như tác động ở ngoài
mặt thì ở đấy, tính ngẫu nhiên
ấy luôn luôn bị chi phối bởi
những quy luật bị che đậy;
và vấn đề chỉ là phát hiện
ra những quy luật ấy”.
Tất nhiên
Ngẫu nhiên
Tất nhiên có tác dụng
chi phối sự phát triển
của sự vật
Ngẫu nhiên ảnh hưởng đến
sự phát triển, làm cho sự phát
triển của sự vật nhanh hay chậm.
Ph.Ăngghen
"Sự xuất hiện các nhân vật xuất sắc trong lịch sử là tất nhiên do nhu cầu xã hội phải giải quyết những nhiệm vụ chín muồi của lịch sử tạo nên. Nhưng nhân vật đó là ai lại không phải cái tất nhiên, vì cái đó không phụ thuộc vào tiến trình chung của lịch sử. Nếu gạt bỏ nhân vật này thì nhân vật khác sẽ xuất hiện thay thế. Người thay thế này có thể tốt hơn hoặc xấu hơn, nhưng cuối cùng nhất định nó phải xuất hiện. Như vậy ở đây cái tất yếu như là khuynh hướng chung của sự phát triển. Khuynh hướng đó không tồn tại thuần tuý, biệt lập, mà được thể hiện dưới hình thức cái ngẫu nhiên. Cái ngẫu nhiên cũng không tồn tại thuần tuý mà luôn là hình thức thể hiện của cái tất nhiên. Trong cái ngẫu nhiên ẩn giấu cái tất yếu."
Cái tất nhiên bao giờ cũng thể hiện sự tồn tại của mình thông qua vô vàn cái ngẫu nhiên. Cái ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của cái tất nhiên đồng thời bổ sung cho cái tất nhiên.
Tất nhiên và ngẫu nhiên không phải là tồn tại vĩnh viễn, chúng có thể chuyển hoá cho nhau, ranh giới giữa tất nhiên và ngẫu nhiên chỉ có ý nghĩa tương đối.
Ý nghĩa phương pháp luận cặp trù tất nhiên và ngẫu nhiên
Trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào cái tất nhiên nhưng cũng không được bỏ qua hoàn toàn cái ngẫu nhiên.
Muốn nhận thức được cái tất nhiên thì phải thông qua cái ngẫu nhiên. Ta chỉ có thể nhận ra cái tất nhiên bằng việc nghiên cứu rất nhiều cái ngẫu nhiên.
Thank you
Trần Thị Phương Tuyền
Lê Quang Huy
Hứa Thị Yến Nhi
Full transcript