Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brugerindflydelse generelt og i det voldsforebyggende arbejde

BBB oplæg på Arbejdspladslaboratorium 2015
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 13 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brugerindflydelse generelt og i det voldsforebyggende arbejde

Hvad er brugerindflydelse?
Retten til indflydelse:
Oplægget
Hvad er brugerdragelse - og brugerindflydelse generelt?
Hvordan kan brugerne inddrages i voldsforebyggelse?
Hvordan kan I skabe mere brugerinddragelse og -indflydelse?
Arbejdspladslaboratorium 2016
Brugerindflydelse generelt - og i det voldsforebyggende arbejde

www.brugerindflydelse.dk

Flere undersøgelser og projekter viser at mere brugerindflydelse kan medvirke til at nedbringe konfliktniveauet og forekomsten af trusler og vold.
For ansatte på plejecentre, botilbud m.m. er den fysiske ramme både borgerenes bolig og de ansattes arbejdsplads.
Hvorfor sætter vi fokus på brugerinddragelse?
Nedbrydning af barrierer for deltagelse og indflydelse

Rettigheder: Ligeværd og lige ret

Respekt og autonomi – at blive taget alvorligt

Fællesskab og delagtighed – mulighed for at deltage

Ansvar – mulighed for at tage ansvar

En bruger?
- Bruger af et socialt tilbud eller en offentlig ydelse

Et socialt tilbud?
- et botilbud, værested, en ydelse... et plejehjem


Empowerment..

Selvbestemmelse..

Indflydelse på eget liv..
Bruger
inddragelse
...handler om måden
Bruger
indflydelse
...handler om effekten
Det handler om....
En person som er afhængig af offentlig hjælp og støtte kan have sværere ved at gøre brug af sine borgerettigheder
Hvorfor brugerindflydelse
- hvad betyder det i organisationen?
Bevidsthed om egne behov

Ansvar og ejerskab

Initiativ og spontanitet

Psykisk arbejdsmiljø

Sociale relationer og netværk

Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen

Anerkendelse af brugernes ressourcer
Indflydelse på det sociale tilbud eller den offentlige ydelse som man modtager
Borgerrettigheder
Grundloven og menneskerettighederne

Selv- og medbestemmelse

Har beslutningsretten

Retten til selvbestemmelse kan kun inskrænkes ved anden lovgivning (fx ved strafferet, værgemål og psykiatrilov)
Brugerrettigheder
Alle der er brugere/modtagere af offentlige ydelse

Har indflydelse på ydelsen

Skal inddrages

Beslutningen ligger hos myndigheden

Kulturændringer
i organisationen - hos både beboere, medarbejdere, ledere og pårørende

at komme væk fra "vi plejer"
at skabe rum for fælles drøftelser af brugerindflydelse
at give plads til og drøfte forskellige perspektiver
HVAD SKAL DER TIL?
forskellige aktører og perspektiver
lokal kultur og vaner
love, regler og kommunal praksis
lokale arbejdsgange
fysiske rammer og forhold
andet...
HVAD ER VIGTIGT AT FORHOLDE SIG TIL?
Brugerindflydelse på jeres arbejdsplads
og i det voldsforebyggende arbejde
Hvad er brugerindflydelse for dig?

Del med naboen:
Hvad er brugerinflydelse for dig i dit arbejde?
Hvor ser du muligheder for inddragelse af brugerne i det voldsforebyggende arbejde?
Inspiration
11 eksempler
Full transcript