Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Туризмдегі басқару шешімдері

No description
by

Aknur Suindikova

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Туризмдегі басқару шешімдері

Туризмдегі басқару шешімдері

1. Шешім қабылдаудың алғышарттары.
2. «Шешім», «ұйымдық шешім» түсінігі. Ұйымдық шешімнің ерекшеліктері
3. Ұтымды шешім және оны қабылдау кезеңдері.
4. Шешімді қабылдау әдістері мен тәсілдері.
5. Шешім қабылдаудың жеке стилі.
6. Шешім қабылдау үрдісіне әсер ететін факторлар.
7. Шешімдерді орындаудағы ұйымдастьфу және бақылау.
Шешімдерді қабылдау қажеттілігі басқару үрдістерінің барлықкезеңдерінде пайда болады және басқару еңбегінің әртүрлі сипатыменбайланысты. Менеджер үшін шешімдерді қабылдау — үздіксіз жіне жауапты жұмыс. Шешімді қабылдау қажеттілігі туризм саласындағы кез келген кәсіпорын басқарушысының барлық іс-әрекеттерін қамтиды
Басқару шешімдерінің басқа да жіктемелік критерийлері бар:
• Шешім нәтижесінің эрекет мерзімі бойынша: үзақ, орташа және қысқамерзімді шешімдер;
• Қабылдау жиіліғі бойынша: бірреттік жэне қайталанатын;
• Ауқым кеңістіғі бойынша: жалпы (барлық қызметкерлерге қатысты) жэне бір сала бойынша мамандырылған;
• Дайындық нысаны бойынша: жеке, топтық жэне үйымдық;
• Қиындығы бойынша: қарапайым жэне күрделі;
• Қатаң тәртіптеме бойынша: контурлық, күрылымдық жәнеалгоритмдік.
Б
асқару шешімдерінің жіктемесі М. Мескон, М. Альберт жэне Ф. Хедоури ұсынысы бойынша нақты қызығушылықтар тудырады жэне олар ұйымдық, интуитивтік, ұтымды шешімдерді бөліп көрсетеді. ¥йымдық шешім - бұл басшының шарт бойынша қызметіне байланысты міндетгерді атқаруға міндетті түрде таңдау жасауы. ¥йымдық шешімнің мақсаты - ұйымның алдына қойылған міндеттерді орындау. Интуитивті шешімдер менеджердің түйсігінің (көзбен) көмегімен қабылданады. Оған басқару жұмысында мол тәжірибесі бар менеджерлер жатады.
Басқару шешімдері - менеджер еңбегінің нәтижесі және мазмұны. Менеджмент — әрдайым басқару шешімдерін қабьлдау үрдісі. Шешім пайда болған мәселеге немесе міндетке әсер етеді, менеджердің оларға назар аудармауға немесе басқа адамдарға ысырып тастауға құқылы жоқ,яғни ол өзі шешуге міндетті. Компанияның гүлденуі немесе сәтсіздікке ұшырауы — менеджердің қабылдаған шешімдерінің нәтижесі болып табылады
Басқару шешімдерін қабылдауды классикалық жолмен шешу төмендегідей нақты рәсімдемелерді сақтау мен міндетті іс-әрекеттердіжүзеге асырудан құралады:
1. Мәселені анықтау;
2. Шектеулерді шығару жэне баламаларды анықтау;
3. Шешімдерді қабылдау;
4. Шешімдерді жүзеге асыру;
5. Орындалуын бақылау.
Басқару шешімдерін қабылдаудың барлық әдістерін мынадай түрлерге бөлуге болады:
• Формалды емес (эвристикалық);
• Ұжымдық;
• Мөлшерлік

Импульсивті шешімдер гипотезаның қалыптасу үрдісінде тексеріс пен нақтьшау эрекеттерін жылдам қабылдайтын адамдарға тән болады.64
Мұндай адамдар идеяларды оңай ойлап табады, бірақ олардың бағасын аз бақылайды. Тәжірибеде шешімнің импульсивтілігі басқарушының жете ой елегінен откізілмеген және толық түсіндірілмеген шешімдерді өмірге енгізуіне атсалысады.Инертті шешімдер - ізденістің өте сенімсіз жэне көрінбейтін ізденісі. Шығу гипотезасы пайда болғаннан соң, оның нақтылығы өте баяу орындалады. Бағаларға көп сын қойылады, адамдар өз қадамдарын үнемі тексеріп тұрады. Бүл шешімөз уақытында қабылдау үрдісінің созылуына әкеледі
Шешімді жүзеге асыруды ұйымдастыру оңай іс емес. Ол адамдардың білімін, олардың мүмкіндігін, күшін, орындаушы құралдар мен тәсілдерді талап етеді. Шешімді жүзеге асыруды ұйымдастыру- басқарушының басқару ңиклін аяқтайтын айрықша ісі.
Кәсіпорынның тиімді іскерлігі бақылау шешімінің сапалылығына тәуелді. Бүл эрбір жауапты жүмысшының басқару аппаратына тэуелді екенін, эсіресе басқарушылармен, теориялық білімдермен жэне басқару шешімінің тәжірибесімен байланысты болуының маңыздылығын анықтайды. Тиімді шешімдерді қабылдау - өнімнің жэне фирманың нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін, үйымның үтымды ұйымдық күрылымын, дұрыс кадрлық саясатты және жұмысты жүргізу, кәсіпорындағы элеуметтік-психологиялық қатынастарды реттеу, жағымды бейне қалыптастыру қажеттігін жэне т.б. негіздейді
.
Full transcript