Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

une

No description
by

yanzaga yanzaga

on 23 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of une

Дүгнэлт
1.Үйл ажиллагаанд үндэслэсэн үнэ бүрдүүлэлт нь сонгосон түвшин дэх бүтээгдэхүүний зардлыг олохын тулд бичигдсэн үйл ажиллагаанд үндэслэсэн зардлын мэдээлэлд тулгуурладаг.
2.Бүтээгдэхүүн хамгийн ашигтай байх үнийг тодорхойлохын тулд хэрэглэгчийн эрэлтийн мэдээллийг ашиглан үйл ажиллагаанд үндэслэсэн үнэ бүрдэлтийн загварыг хэрэглэдэг.
3.Хангалттай санхүүгийн эргэн төлөгдөх нөхцлийг хангасан хамгийн нийтлэг стратеги нь сэтгэл ханамж юм. Компани нь өрсөлдөөний хязгаарлалтай нөхцөлд “+зардал” гэсэн үний бүрдүүлэх техникийг ашигладаг.
4.Үйл ажиллагаанд үндэслэн үнэ тогтоох аргад хэрэглэгдэх үзүүлэлтийн хүснэгт нь програм хангамж болон компьютерийн хүснэгтэн тооцооллыг ашигладаг. Үзүүлэлтийн хүснэгт БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНДЭСЛЭН ҮНЭ ТОГТООХ ЗАГВАРУУД Үнийн загвар Үнийн загвар нь компаний бодлогын дагуу хэрхэн үнийг тогтоож байгааг харуулах илэрхийлэл юм. Үзүүлэлтийн хүснэгт нь компаний гүйцэтгэж байгаа олон төрлийн үйл ажиллагааны зардлыг тусгадаг. Үзүүлэн 8.4 нь Sprint компаний үнэ бүрдүүлэх хүснэгтийг харуулсан. Энэ загвар нь дараах сонирхолтой хэв шинжүүдийг хадгалсан. Үйл ажиллагаанд суурилсан үнийн загвар Энэ загвар нь бүтээгдэхүүний бодит жинхэнэ зардлыг тооцоход зориулагдсан компьютерийн загвар юм . Загварын онцлог нь: Олон түвшний борлуулалтын нэгжийн зардлын ялгааг илэрхийлдэг. Мичиганы Үйлдвэрлэл Технологийн Консулын зардлын системийн хөтөлбөрийн менежер болох Робэрт А.Эриксон Үзүүлэлтийн хүснэгт эсвэл үйл ажиллагааны данс Үнэ бүрдүүлэлтийн ажлын хүснэгт Үнэ тогтоох хуудас Үйл ажиллагаанд үндэслэсэн үнийн загвар нь хэд хэдэн өөр хэсгүүдэд хуваагдана Үйл ажиллагааны дансыг хөтөлснөөр үнийн уламжлалт бүрдүүлэлтийн аргаас үйл ажиллагаанд суурилсан үнэ тогтоох арга руу өөрчлөн аваачдаг. Учир нь уламжлалт зардлын бүртгэл нь зардлын шатлалыг тооцоолдоггүй бөгөөд бүх зардал нь нийт ажилласан цагаар л тооцоологддог. Харин үйл ажиллагааны үндсэн дээр үнэ тогтоох арга нь 1 цагт үйлдвэрлэгдсэн нэгжүүдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ Жишээ нь Plastic компаний үнэ бүрдүүлэлтийн загварын үзүүлэлтийн хүснэгт Үйлдвэрлэл эрхэлдэг компаниудад маш олон төрлийн хүчин зүйл, үзүүлэлтүүд байдаг бөгөөд дараах үзүүлэлтүүдэд ангилна Шууд хөдөлмөрийн ангилал дахь хүн тус бүрийн зардал
Бусад хөдөлмөрийн ангилал дахь хүн тус бүрийн зардал Үйл ажиллагааны зардал

Зохион байгуулалтын зардал Хүн Процесс ба машин Материал болон гаднах үйл ажиллагааны зардал oНийтлэг хэрэглэгддэг материалын стандарт зардлууд

oМатериалын шилжилт

oХадгалах, агуулах зардал oҮйл ажиллагаан бүрийн гологдолын хэмжээ

oҮйл ажиллагаа бүрийн туршилтын стандартын зөрчил oШинэ ажил тутмын чиглүүлэх зардал

oХэмжээс тутмын хяналтын зардал oХайрцаг болгон дахь материалын зардал

oХайрцаг болгоныг зөөх зардал

oБаглаа боодлын жин Процессийн зардал Үйл ажиллагаа Сав баглаа боодол •Тоо хэмжээ
•Бүтээгдэхүүний гүйцэт байдал
•Материалын зардал
•Үйлдвэрлэлийн хугацаа
•Үйлдвэрлэлийг эхлүүлэхийн өмнөх ажилбар
•Сав баглаа боодол
•Бусад шинж чанар
•Борлуулалтын зардал
•Ашиг Үзүүлэн 8.4 Метал боловсруулалтын компаний үнэ бүрдүүлэх загвар БУСАД САЛБАР ДАХЬ ҮНЭ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАГВАР Жижиглэнгийн худалдаа
Ихэнх жижиглэнгийн худалдаанд зардал дээр үндэслэсэн үнэ тогтоох аргыг хэрэглэдэг бөгөөд эдгээр зардлуудад түрээсийн талбайн хэмжээ, хадгалах, тавиур гэх мэт ордог. Үйлчилгээний бизнес
Үйлчилгээний бизнесийнхэн үйл ажиллагаанд тулгуурласан зардлын техникийг удаан хэрэгжүүлдэг. Үйлчилгээний бизнесийн зардлыг тооцоолох нь ярвигтай. Үнэ ?
Full transcript