Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NCZ Kennis en Leernetwerk: Netwerkorganisatie

Copy this quick tutorial to learn how prezi works
by

Marika Biacsics

on 21 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NCZ Kennis en Leernetwerk: Netwerkorganisatie

WMCZ 1996
Er was geen voorziening voor CR-en ziekenhuizen
Er onstond een netwerk van CR-en
NCZ opgericht als Stichting Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen in 2000
Oprichter: Hans Campfens
Netwerk Cliëntenraden Zorg: opgericht in 2009
Netwerkvoorzitter sinds 2014
Professioneel kennis- en leernetwerk
Netwerkorganisatie:
Herkenbare gemeenschappelijke externe identiteit
Niet-hiërarchische relatie tussen netwerkpartners
Halen en brengen principe
Extern gerichte blik en ondernemerschap
Waardering van eigen initiatief en zelforganisatie
Open informatie-uitwisseling met behulp van ict
Tijdelijke en unieke samenwerkingsvormen
Combinatie van kerncompetenties en positionering in de marktNCZ Organisatie:
Toezichthoudend bestuur
Netwerkvoorzitter
Raad van Advies
Kerngroepen
Teams
Werkgroepen

NCZ Netwerk:
Aangesloten leden
Adviseurs
Ambassadeurs
Belanghebbenden
Belangstellenden
Coaches
Netwerkpartners
Participanten
Stakeholders
Trainers


Organisatie 3.0
Conversaties tussen leden en de organisatie staan centraal.
Interacties tussen individuele deelnemers en andere belanghebbenden (stakeholders) staan centraal
Social media wordt ingezet om deze interacties te faciliteren.

"De belanghebbenden vormen rondom de organisatie een waardennetwerk waarbij het ‘samen iets maken’ centraal staat"

Essentieel in een netwerkorganisatie is dat iedere deelnemer voor zichzelf aan het netwerk meerwaarde ontleent, niet alleen in financiële zin, maar vooral op het gebied van ‘sociaal kapitaal’ (Van den Hoff, 2011, p. 141).


Theoretisch fundament 3.0
Theoretisch fundament voor 3.0 ligt in begrip ‘netwerkorganisaties’.
In 1979 sprak Mintzberg van een ‘adhocratie’ als organisatievorm: Horizontale relaties, flexibele structuren en onderling vertrouwen en respect staan centraal
De breedste en meest ontwikkelde samenwerkingsvorm
Overstijgt operationele, functionele samenwerking
Strategische en langere termijn karakter en constante focus op de externe omgeving.
Kennis bij participerende organisaties wordt gedeeld
Afhankelijkheid, het maken van strategische keuzes en de betrokkenheid van het topmanagement is van groot belang

(Duijsters, Heimeriks & Jurriëns, 2004).

Indicatoren netwerkorganisatie
Andere indicatoren dan een traditionele organisatie (Bernassi, Greve en Harkola 1999) Platte, flexibele organisatiestructuur toegankelijk
Focus op informatie-uitwisseling en kennisdeling
Zelfsturende medewerkers
Veelheid aan externe relaties waarmee gecommuniceerd wordt.
Hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid van medewerkers
Participatie vanuit professionaliteit (vakgebied of specialisatie)


Leiderschap netwerkorganisatie
Geen traditionele sturings- en beheersingsmethoden.
Geen hard en één-dimensionaal leiderschap
Transformationeel leiderschap
Focus op aansturing i.p.v. controle
Motiveren en vertrouwen van deelnemers
Faciliteren van deelnemers is essentieel.
(Bass, 1985, Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002).


Ego in netwerkorganisatie
Ego verschuift naar ambitie
Voldoening i.p.v. erkenning
Samen met anderen een hoger niveau dan alleen;
Gaat wel ten koste van het eigen ego
Geen hiërarchie maar
rollen
‘Co-creating’ en ‘co-learning’ (co- wordt ook wel peer-learning genoemd).
Openstaan voor samenwerking
Andermans competenties als complementair te zien
Hoe
je met elkaar omgaat is essentieel

Een netwerk gaat over Mensen!

Nieuwebussinesmodellen.nl
Nieuwe bussinesmodellen: samen werken aan Waardecreatie (2014, Prof. Jan Jonker)
Werken aan Weconomy (Kluwer 2013)

De resultaten en successen van vele pioniers in duurzame initiatieven nu toegankelijk voor iedereen die deel wil nemen aan de WEconomy: de economie die gebaseerd is op ruilen, delen, sparen, huren en samen creëren.De Netwerkregisseur
Katalysator, organisator en verbinder in het netwerk.
Katalysator samenwerkingsverbanden.
Geeft leiding aan processen in het samenwerkingsverband
Stimuleert taakverbondenheid
Herkent signalen van hiaten en bespreekt deze
Creëert samen met partners een dekkend aanbod voor de doelgroep cliëntenraden

Durft een eigen positie in te nemen, een eigen visie te verwoorden te midden van het politieke, instellingen en cliënten krachtenveld.


De netwerkregisseur

Van Delden (2009) benoemt drie gedragsimpulsen die effect hebben op de resultaten van samenwerkingsverbanden.
Vertaald naar de functie van netwerkregisseur gaat het om:
1. De intentionele impuls: de netwerkregisseur schept op het netwerkniveau voorwaarden voor krachtige samenwerking.
2. De activistische samenwerking: de netwerkregisseur bepaalt en geeft regie aan praktische resultaten op korte termijn.
3. De verbindende impuls: de netwerkregisseur bepaalt de duurzame resultaten op lange termijn door te werken aan taakverbondenheid, duidelijke netwerkdoelen en resultaten en het verbreden en verdiepen van de werkwijze van het netwerk.

Rollen netwerkregisseur
Drie kenmerkende rollen van de netwerkregisseur zijn:
1. De onderzoekende rol
2. De procesbewakende rol
3. De aansturende rol

Kertaken netwerkregisseur
De zes kerntaken van een netwerkregisseur zijn:
1. Regisseren
2. Signaleren
3. Adviseren
4. Informeren
5. Consulteren
6. Beheren (methodieken, systemen)
Uitgebreid functie, profiel, taken op te vragen bij NCZ

Online systemen:
Buddyboss, Councilwise, Dropbox, Drukland, Editoo, Exact online, Facebook, Google, Inkesta, Linkedin, Mailchimp, Mindmeister, Periscope, Prezi, Skype, SurveyMonkey, Text2mindmap, Textbroker, Twitter, Wordpress, YMLP, Youtube
, enz. enz.


Meer informatie:
Leernetwerken: kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen: Peter Sloep, Marcel van der Klink, Francis Brouns, Jan van Bruggen, Wim Didderen (managementboek)
Zorg om Zorg: Opnieuw leren organiseren in tijden van transitie: Jan Jonker (gratis downloaden)

Full transcript