Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didactische principes

No description
by

sofie goethals

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didactische principes

Didactische principes test Belangstellingsprincipe De kubus schematisch voorstellen Schematische fase
Aanschouwelijke fase:
leerinhouden concreet, zintuiglijk voorstellen

Schematische fase:
leerinhouden schematisch voorstellen

Abstracte fase:
leerinhouden abstract voorstellen (begrippen, definities, formules, …) Het ASA-principe Een les over het hygiënisch bewaren van voedingsmiddelen RUIKEN Cartoons

Bvb. in een
les over drugs ZIEN Aanschouwelijkheid
Activiteit
Belangstelling
Integratie
Herhaling
Individualisatie en differentiatie
Beperking en geleidelijkheid Didactische principes
Naast minimumdoelstellingen ook differentiële doelstellingen voorzien
 verdiepen of verrijken

Uitbreidings- of verdiepingstaken voorzien

Leerlingen elkaar laten helpen

Met kleine homogene groepen werken

Variëren in het leer- en vormingsproces Toepassingsmogelijkheden individualisatie- en beperkingsprincipe Door de leerkracht:
Kernpunten uit de (vorige les) herhalen
Verwijzen naar basiskennis
Eenzelfde leerinhoud anders aanbrengen

Door de leerlingen:
Verbanden tussen leerinhouden laten leggen
Leerinhouden laten samenvatten Toepassingsmogelijkheden
herhalingsprincipe
In functie van de leerlingen: hoe meer herhalen = hoe beter de info onthouden

In functie van de leerkracht: herhalen kan een manier van evalueren zijn (herhalingsoefeningen, herhalingsvragen) 5. Herhalingsprincipe
Aansluiten bij de voorkennis

Opfrissen van vorige leerstof

Verwijzen naar andere vakinhouden Toepassingsmogelijkheden
integratieprincipe
Essentiële relaties tussen verschillende leerinhouden duidelijk maken aan leerlingen

Vakgebonden en vakoverschrijdend 4. Integratieprincipe Belangstellingsprincipe
Inspelen op de interesses van de leerlingen

Aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen Toepassingsmogelijkheden
belangstellingsprincipe
Leerlingen motiveren: ze moeten willen leren…

Belangstelling van leerlingen opwekken 3. Belangstellingsprincipe Groepswerk Activiteitsprincipe Vragen stellen aan de leerlingen Activiteitsprincipe
Cognitief activeren

Verbaal activeren

Motorisch activeren Toepassingsmogelijkheden
activiteitsprincipe
We onthouden:

- 20% van wat we lezen
- 30% van wat we horen
- 40% van wat we zien
- 50% van wat we zeggen
- 60% van wat we zelf doen
- 90% van wat we lezen, horen, zien, zeggen en doen samen Aanschouwelijkheidsprincipe
Opmerking: leren is in beide richtingen mogelijk!

Tips:
 tijdig de aanschouwelijke fase verlaten
 het aanschouwelijke steeds als hulpmiddel ter beschikking houden ASA-principe
De definitie geven van een kubus


Figuur of regelmatig lichaam,
begrensd door 6 vierkanten Abstracte fase Een reëel voorwerp tonen, bvb. een kubus Aanchouwelijkheidsfase Een les over soorten bieren PROEVEN Een les over soorten stoffen om kledij te maken VOELEN Afbeeldingen

Bvb. in een
les psychologie
over perceptie ZIEN Afbeeldingen

Bvb. in een les over
non-verbale
communicatie ZIEN Wat?

Kenmerken die vrijwel in elke lessituatie wenselijk zijn om na te streven
Voorwaarden om tot zinvol, boeiend en duurzamer leren te komen Didactische principes
Beperking: doelstellingen en leerstof van een les beperken

Geleidelijkheid: de leerstof geleidelijk aan opbouwen en doelstellingen geleidelijk aan nastreven 7. Beperkings- en geleidelijkheidsprincipe
Rekening houden met elke individuele leerling in de klas

Tegemoet komen aan de verschillen tussen leerlingen:
op vlak van voorkennis, leertempo, intelligentieniveau, sociaal-economische achtergrond 6. Individualisatie- of differentiatieprincipe Wiskunde: schaal lezen, gebruiken, berekenen
Aardrijkskunde: afstandsberekening, tijdsbepaling Integratieprincipe Individuele opdrachten Activiteitsprincipe Een spel of een uitstap
Bvb. in een les over verkeersopvoeding Activiteitsprincipe
Activiteit van leerlingen in al haar aspecten stimuleren en leerlingen maximaal betrekken in het leer- en vormingsproces

 betere leerresultaat als de leerling actief meedoet! 2. Activiteitsprincipe Een les over hoge en lage tonen HOREN Schematische voorstellingen

Bvb. in een les
over gezonde
voeding ZIEN concrete voorwerpen Toepassingsmogelijkheden ZIEN
Leerinhoud laten waarnemen met verschillende zintuigen
 zien, horen, proeven, ruiken, voelen

Leerinhoud concreet aanbieden
 concrete handelingen of voorwerpen 1. Aanschouwelijkheidsprincipe Zelf voldoende geïnteresseerd
en enthousiast les geven

Gestructureerd lesgeven Toepassingsmogelijkheden
belangstellingsprincipe
Link leggen met de
actualiteit en de
beroepspraktijk

Prikkelende
probleemstellingen
aanbieden

Variëren in werkvormen Toepassingsmogelijkheden
belangstellingsprincipe Belangstellingsprincipe
Full transcript