Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÁROP-1.2.17 - PSI KIM E-Közig HÁT

No description
by

I. P.

on 26 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÁROP-1.2.17 - PSI KIM E-Közig HÁT

ÁROP-1.2.17-2012-2012-0001
„Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos
jogszabályok felülvizsgálata”
c. projekt

2013. július 24.
Előadó: dr. Korom Renáta
jogi referens
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkár
E-Közigazgatási Főosztály

Mi is a PSI?
Közszféra információinak újrahasznosítása

A közérdekű adatok nyilvánossága olyan alapjog, amely minden demokrácia alapját képezi

Az állam a működéséhez kapcsolódó legfontosabb adatokat ne rejthesse el

Állami adatbázisok gazdasági célú felhasználása

Közszféra rendelkezésére álló adatok széles körű felhasználása

Közszféra adatai + piaci ötletek = új területeken való alkalmazás

Miért van szükség a PSI-ra?

VS.
Közérdekű adatok nyilvánossága
Újrahasznosítás
Az állam által előállított adatok nagy többsége közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat bárki ingyenesen megismerheti

Az állam által előállított adatok, adatbázisok egy része komoly piaci értékkel is bír

Megfelelő kezekben ezek az adatok „új életre kelnek”

Újrafeldolgozásukkal, többletfunkciók hozzáadásával pedig értéknövelt szolgáltatásként adhatóak el a piacon

Hogyan működik a PSI?
Közadatok újrahasznosítása a közadatok megismeréséhez képest más igényt jelent az állammal szemben

A PSI elfogadásához szemléletváltás szükséges

Kimutatható, hogy melyek azok a közadatok, amelyek profitot termelő tevékenység alapjául szolgálhatnak

Miért fűződik az államnak és vagy a piacnak érdeke az adatok újrahasznosításához?
bevétel forrás, versenyképesség,
EU-s megfelelés, piac bővítése,
elérhető állami alapadatok nagy mennyiségben,
vállalkozások fejlődése,
munkahely teremtés

Hogyan hasznosítható, miért jó dolog ez?

Az állam által előállított adatok kreatív szolgáltatásokba csomagolva az
eddigiektől eltérő módon és minőségben hasznosulnak a piacon

Miért kell ezt szabályozni, jelenleg nincs szabályozva?

Az Európai Unió iránymutatása
Az Európai Parlament és Tanács 2003/98/EK irányelve 2003. november 17. a közszféra információinak további felhasználásáról

Belső piaci verseny torzulásának szabályozása

Közszféra információinak felhasználása új területeken

Megjelentek az elektronikus szolgáltatások, digitális tartalmak, lehetőségek bővítései
Bővülő felhasználhatóság,
a piacon értéke van a közszféra információinak

Tagállami eljárások összehangolása

Kimunkálni az alapvető keretszabályokat
- Kötelező vagy nem kötelező?

- Megvizsgálni milyen területek jöhetnek szóba?
PSI
Public Sector Information
Európai Uniós iránymutatás hatása

Felülvizsgálat 2008 évben

Széles körű nyilvános konzultáció

598 válasz

Problémák

Módosítások

Új felülvizsgálat 2012 évben

Tagállami megoldások
- egységes PSI hozzáférési portál működtetése
- jogtár
- térképi adatok
- meteorológiai adatok
- meteorológiai adatok
- kataszter
Spanyol Jogi Dokumentációs Központ
kamarai információk- InfoCamere
céginformációk- Companies House
Jogszabályi keretek:

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti adatvagyonról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2012. évi LXIII. törvény közadatok újrahasznosításáról

PSI átültetése hazai környezetbe
Helyes-e az irány?

Magyarországi gyakorlatok
- Terjedelem pontosítása

- A jelen helyzet rögzítése

- Hozzáférhető legjobb gyakorlatok feltérképezése

- Lehetőségek feltárása

- Szolgáltatási modell változatok kialakítása

- Hatáselemzés

(Szabályozási javaslat kidolgozása)

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja:
2013. augusztus 31.

Összesen 7 köztisztviselő, 2 munkavállaló és 2 külső szakértő működik közre


Projekt szakaszai
- Terjedelem pontosítása: megvalósult, 300 db nyilvántartás leszűkítve 50 db, majd 30 db nyilvántartásra

- A jelen helyzet rögzítése: megvalósult

- Hozzáférhető legjobb gyakorlatok feltérképezése: megvalósult, nemzetközi és hazai szinten is

- Lehetőségek feltárása: folyamatban, interjúk, megkeresések

- Szolgáltatási modell változatok kialakítása: folyamatban (költségvetési és adatszolgáltatási modellek kidolgozása)

- Hatáselemzés: projekt eredményeinek összefoglalása

- Szabályozási javaslat kidolgozása: nem konkrét feladat a projektben, de megvalósulhat
Projekt megvalósulási folyamatai
Új helyzetet, a jelenlegi szabályozási környezet még nem tudott megfelelően reagálni

Az Irányelv átültetése 2006-ban hiányosan történt meg

Közszféra adatok felhasználhatósága = közérdek adatok nyilvánossága ?

A közhiteles nyilvántartások szabályozás alóli kivételek ?

Adatszolgáltatás mely része esik az Unió hivatkozott irányelve hatálya alá,
milyen körben biztosítandó a hozzáférhetővé tétel,
finanszírozása milyen módon biztosítható

A projekt célja továbbá az Irányelv implementációjának gyakorlati segítése,
az Irányelv tervezett módosítása hatásainak felmérése,
és a külföldi rossz gyakorlatok elkerülése

Elsődleges célcsoport a gazdaság szereplői és az állampolgárok

Rendelkezésre álló keret összeg legfeljebb 80.000.000.-Ft


Projekt célja
- Európai Uniós irányelveknek való megfelelés

- Egységesített jogszabályi háttér

- Végrehajtási rendelet alapjainak megteremtése

- Javaslat megfogalmazása a jogszabályi környezet felülvizsgálata, módosítására

- Állami nyilvántartások alkalmassá tétele az ott tárolt adatok, információk másodlagos célú piaci felhasználására

- Feltérképezett nyilvántartások

- Hasznosíthatóság felméréseEredmények I.
- Nemzetközi jó gyakorlatok és a hazai gyakorlatok összefogása

- Kidolgozott hasznosítási (szolgáltatási) modellek

- Hatásvizsgálatok

- Az állam részéről közvetett és közvetlen költségvetési bevétel keletkezhet

- A piac részéről új munkahely teremtési lehetőségek, fejlesztések, versenyképesség növekedése, beruházási kedv növekedése

- Elektronikus közigazgatás fejlesztése

- Fő kockázat: a nem megfelelő modell bevezetése, amire a projekt elmaradása esetén lényegesen nagyobb esély lenneEredmények II.
Köszönöm a figyelmet!

Full transcript