Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CREDV

No description
by

on 2 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CREDV

CREDV

Objectius
Què és el CREDV?
· La intervenció es concreta en tres grans àmbits:
- Alumnat i famílies
- Centres i professorat
- Zona educativa

L'àmbit d'intervenció del CREDV és tot Catalunya, la seu central és a Barcelona i disposa de tres subseus:
· Girona
· Lleida
· Tarragona
· Realitzar la valoració i seguiment psicopedagògic de l'alumnat amb necessitats educatives derivades de dèficit visual
· Realitzar la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l'alumnat amb dèficit visual durant la seva escolaritat, com a mínim a P-5, a 2n de primària, a 6è de primària i a 2n d'ESO (PIA)
· Proporcionar assessorament, material, estratègies i modelatge al professorat de l'alumnat amb deficiència visual
·
· Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l'orientació de l'adecuació curricular per a alumnes amb discapacitat visual.
· Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d'adequació de materials educatius per a l'alumnat amb transtorns de la visió.
· Orientació a les famílies, informació, i assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills o filles.
Destinataris
Professionals
· Mestres especialitzats
· Psicopedagogs/gues
· Treballadors/es socials
·Tècnics/ques en teflotecnologia
Accès
· Derivats per l'EAP de la zona
· Els infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de ceguesa o transtorns greus de la visió, la família, el CDIAP o l'EAP poden accedir directament al CREDV - ONCE
El CREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l'ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits vosuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies
OBJECTIUS
·
Infants de 0 a 3 anys amb dèficits visual, i llurs famílies
· Alumnat amn dèficit visual, llurs famílies i cenres educatius al llarg de l'escolaritat obligatòria.
· Centres ordinaris i d'educació especial), i professorat de l'alumnat amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge, en col·laboració amb l'EAP.
Full transcript