Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PROJE TABANLI ÖĞRENME

No description
by

Muhibbi Merd

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje Tabanlı Öğrenmenin Üstünlükleri Nelerdir? Projeler, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirir.
Öğrencilerin sorumluluk almalarını sağlar  Çalışma takvimleri oluşturmayı öğrenerek bu sayede adım adım sonuca nasıl ve ne kadar gittiklerini görürler.  Belirli bir zaman dilimi içinde, gerekli çaba harcanarak bir projenin tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili becerilerin gelişmesini sağlar.  Projenin odaklandığı konuların öğrenilmesini ve ilgili konuda uzmanlaşmayı sağlar. Kendine güven ve kişisel saygınlık duygusunu geliştirir. Proje Tabanlı Öğrenmenin Sınırlılıkları Nelerdir?  Bireysel projeler grup içi anlaşmazlıklar barındırmadığı için daha rahat yürüyebilir bazen. Ancak bunun yanında nasıl olsa benim projem değil sadece, çalışmasam da olur deyip kendini salıverenler de olabilir.  Proje tabanlı öğrenme anlayışında, tasarıya dayalı ve süreç yönelimli yapısının gereği öğretmen tarafından süreç düzenli olarak takip edilmeli. Bu ise zor bir durumdur. Eğer süreç düzenli bir şekilde takip edilemzse ve değerlendirmede öğretmen bunun farkında olamayıp sadece ürünü değerlendirirse yanlış bir değerlendirme ortaya çıkacaktır.  Grup projelerinde süreç takip edilemzse kimin ne yaptığı bilinemeyebilir.  Oluşturulan çalışma takvimine uyulmaz ise zaman kaybı yaşanır. Bu da çalışmaların aksamasına, ortaya çıkacak ürünün kalitesinin düşmesine neden olabilir.  Görev dağılımı düzenli yapılmadığı zaman bazı kişiler daha az çalışır ve başka kişilerin zaman ve emeklerinden yararlanabilirler.
 Grup olan yapılan projelerde bireysel değerlendirmeler yapmak çok zordur.
Proje Tabanlı Öğrenmede Temel Adımlar: 1. Hedeflerin belirlenmesi
2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması
3. Takımların oluşturulması 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
8. Bilgilerin toplanması 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi
5.Çalışma takvimininoluşturulması
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması
10. Projenin sunulması Aile Katılımı
Proje yaklaşımının bir diğer artısı ise anne-babaların çocuklarının çalışmalarına duydukları ilgidir. Birçok zaman okul dışındaki saatlerde de çocuklarını konu ile ilgili mekânlara götürür, kaynak materyaller alır, sınıfı misafir uzman olarak ziyaret ederler. Okulda gönüllü olarak çalışmaları, çocuklarının evdeki öğrenmelerine olan katkıları, ev ile okul arasında artan iletişim ile aileler çocuklarının gelişimlerine olumlu katkılarda bulunurlar. Proje Çalışmalarının Evreleri 1.Planlama ve Başlama
“Planlama ve başlama” olarak adlandırılan projenin birinci aşamasında, çocuklar ve öğretmen, araştırılacak konunun seçilmesi ve sadeleştirilmesinde kendilerine belli bir süre verirler. Konu, öğretmen ya da çocuk tarafından önerilebilir. Konu seçiminden sonra öğretmenler, çocuklarla birlikte bir kavram haritası çıkarırlar. Projenin bu ilk aşaması süresince çocuklar aynı zamanda konu ile ilgili geçmiş yaşantılarını irdelerler. 2.Proje Uygulaması (Alan Çalışması)
Proje çalışmalarının “alan çalışması” olarak adlandırılan ikinci aşamasında, üzerinde durulan konuya yeni bilgiler eklenir. Projenin bu aşaması genellikle alanların, nesnelerin ya da olayların incelenmesi için yapılan doğrudan araştırmalardan oluşur. Kimi zaman okul dışına yapılan gezilerle, kimi zaman konuk konuşmacılarla, kimi zaman nesnelerin, kitapların, fotoğrafların ya da ürünlerin toplanması ile gerçekleşen bu aşama, “projenin kalbi” olarak tanımlanabilir. Bu aşamada çocuklar araştırma yapar, gözlemlerden sonuçlar çıkarır, yeni öğrendiklerini keşfeder, tahminlerde bulunur ve tartışırlar. 3.Projeyi Sonuçlandırma
Proje çalışmasının üçüncü evresinde temel nokta, projelerin tamamlanması ve öğrenilenlerin özetlenmesidir. Olayların bir araya getirilmesi ve özetlenmesi olan üçüncü aşama; bulgular, konuşmalar, dramatik sunumlar ve geziler biçiminde sonuçların hazırlanmasını ve rapor halinde sunulmasını içermektedir. Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Faydaları • Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerini destekler.
• Seçilen araştırma alanının farklı yönleriyle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar • Yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
• Kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur. • Eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.
• Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar. • Kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
• Yaratıcılıklarını arttırır. • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
• Soru sorma, seçme, planlama, inceleme, araştırma yapma becerilerini geliştirir. PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde, orijinal bir konu veya bir problemle ilgili olarak, okul içinde ve dışında araştırmalar yapmalarını sağlayan ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çeşitli ürünlerin çıkmasını sağlayan kapsamlı bir öğrenme yaklaşımıdır. Temeli Piaget,Bruner,Vygotsky veDewey’in öğrenme konusundaki görüşleriyle tutarlı olduğu için yapısalcı öğrenme teorisine dayanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımı,özellikle son yıllarda önemli bir ilgi görmesine rağmen,proje fikri yeni değildir.Proje fikrinin kökleri araştırmacılar tarafından 16.yüzyıl sonlarına kadar dayandırılmaktadır.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımın temelini oluşturan görüşler ve ‘’proje metodu’’ ismi ilk olarak 1918’de WİLLİAM Heard Kilpatrick tarafından ortaya atılmıştır. Proje tabanlı öğrenme, öğrencileri karışık aktivitelere katılmalarına teşvik eden bir öğrenme ve öğretme stratejisidir. Genellikle birçok adım ve süreç gerektirir. Proje tabanlı öğrenme her şeyden önce başarılması gereken bir görev ya da çözülmesi gereken bir probleme odaklanır. Öğrenenler gerçek bir problemleri çözmek için önceki bilgilerini, son öğrendiklerini ve konu ile ilgili becerilerini bir araya getirirler. Projeler ürün ve performans gelişimi üzerinde yoğunlaşır ve genellikle öğrencilerin aktiviteler organize etmelerine, araştırmalar yapmalarında, problem çözmelerinde ve bilgileri sentez etmelerine yardım eder. Proje tabanlı öğrenme önceden hazırlanmış sabit bir programı takip etmekten çok öğrencilerin ilgilerine, dar ve disipline dayalı öğretime odaklanmaktan çok geniş ve disiplinler arası bir öğretime odaklanmaya önem verir. Ayrıca kitaplardan, ikincil kaynaklardan çok doğrudan birincil orijinal kaynakları kullanır. Öğretmenlerin geliştirdiği materyaller ve bilgilerden çok, öğrencilerin geliştirdiği materyal ve bilgilere önem verir. Bidwell proje tabanlı öğrenmenin özelliklerini maddeler halinde açıklamıştır: *Belli bir disiplinin kavramlarını ve prensiplerini inceler.
*Öğrencilere gerçek hayatla ilgili konularda aktiviteler yaptırır. *İş alanında başarılı olabilmek için gerekli ek yetenekler öğretir.
*Öğrencilerin kaynak araştırmalarını sağlayarak problem çözme yeteneklerini geliştirir. *Öğrencilerin kendi bilgilerini, yapılandırmalarını sağlar.
*Öğrencilerin özerk olarak çalışmalarını gerektiren öğrenci merkezli bir metottur.
*Birçok strateji kullanılarak değerlendirilen oldukça güvenilir ürünler bırakmayla sonuçlanır. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Aşamaları PTÖ bir anda uygulanacak bir öğrenme yaklaşımı değildir.Projenin uygulanabilmesi ve çözüme ulaşılabilmesi için belli aşamaların gerçekleşmesi gerekmektedir.
Proje tabanlı öğrenmede temel aşamalar: 1-Hedeflerin belirlenmesi
2-Yapılacak işin ya da konunun belirlenip,tanımlanması 3-Takımların oluşturulması
4-Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi 5-Çalışma takviminin oluşturulması
6-Kontrol noktalarının belirlenmesi 7-Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi
8-Bilgilerin toplanması 9-Bilgilerin örgütlenip raporlaştırılması
10-Projenin sunulması Proje Tabanlı Öğrenmede Konu Seçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının en zor ve en önemli aşamalarından biri proje konusunu belirlemedir.Proje tabanlı ilk aşaması olan bu bölümde, çocuklara , müfredata , içinde yaşanılan topluma uygun ve çocukların araştırabilecekleri ve sonuçlandırabilecekleri bir konunun seçilmesi durumunda, projeden istenilen sonucunun ve verimin alınamamasına hatta bütün çalışmaların boşa gitmesine neden olabilir.Bu yüzden konu seçimi dikkat ve titizlik isteyen bir öneme sahiptir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrenenler projeyi seçme hakkına sahip olmalıdırlar.Proje seçme , bir öğrencinin yeteneğini ve gelişimini göstermede ve eğitim hedeflerini belirlemede karşılaşacağı en güzel durumlardan biridir. Bu nedenle projeler mutlaka hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olmalı ve öğrenciler ,böylece neyi niçin öğrendiklerini mutlaka anlamalıdırlar.Proje konusu çocukların hayatı üzerine kurulu, okul programındaki konunun değerine göre ve çocukların hayata hazırlıklarına olan katkısına göre seçilmelidir. Katz projelere seçilecek konu için bazı ölçütler belirlemiştir bunlar; 1-Konu çocukların günlük yaşamlarıyla ilgili olmalıdır.En azından birkaç öğrenci konu ile ilgili soruları toplayıp cevaplayabilecek yeterlikte konuya aşina olmalıdır.
2-Temel okuma , yazma ve sayısal becerilerin toplamında konu, fen, sosyal bilgiler, ve dil bilgisi gibi bir dizi dersin tamamlanmasında elverişli olmalıdır.
3-Konu, incelenebilmesi bakımından evden çok okula daha uygun olmalıdır. Proje Tabanlı Öğrenmede Öğretmenin Rolü
PTÖ sürecinde öğretmen öğrencileri hakkında sağlam bilgi ve beceri temeline sahip olmalı, onları yakından tanımalı, ilgi ve isteklerini önceden görebilmelidir. Bütün bunlar içinde öğretmenin hazırlıklı ve istekli olması gerekmektedir. PTÖ sürecinde öğretmen aynı zamanda öğrenendir. Öğretmenler öğrencilerle birlikte öğrenirler ve öğrendikleri hakkında sınıfta tartışırlar. Bu durum aynı zamanda öğretmenin öğrenmeye değer verdiğinin bir göstergesidir. Öğretmenler proje süresince öğrencilerle sık sık bir araya gelerk onların projenin hangi aşamasında ve neresinde olduklarına bakarlar.Onlarla ilerlemeleri ve daha yapmaları gereken çalışmalar hakkında yönlendirmelerde bulunurlar. Proje Tabanlı Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Rolü
Proje tabanlı öğrenme sınıflarındaki öğrenci, daha önceden belirtildiği gibi oturduğu yerden pasifçe bilgileri alan, bir başka deyişle ,bilginin içine katıldığı boş bir sürahi konumunda değil akısine süreçte bizzat aktif, araştırıcı ve soruşturucu bir konumdadır. Kısaca öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumludurlar. Öğrenci bireysel ya da grup halinde projenin en başından sonuna kadar yani proje konusunun seçiminden, projenin konusunun araştırılmasına, problemlerin çözümüne ve ulaştığı bilgilerin sınıftaki sunumuna kadar kendi öğrenmesini kendisi gerçekleştirir.Konuyu araştıran ve bir sonuca ulaşan öğrenci veya grup artık o sınıfta konunun uzmanı olarak görülür ve ulaştığı bilgileri arkadaşları, öğretmenleri ve diğerleri ile paylaşır. Geleneksel Öğrenme Yöntemleri ve Proje Tabanlı Öğrenme Arasındaki Farklılıklar GELENEKSEL ÖĞRENME
EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ: 1-Program:
*Kapsam merkezli
*Olguların bilgisi
*Yapılandırılmış bloklarla öğrenme 2-Programı uygulama ve izlenecek yollar:
*Programı izleme
*Bloktan bloğa,üniteden üniteye ilerleme
*Dar ,disipline dayalı 3-Dersin uygulanması:
*Bireysel çalışma
*Dersin gereklerini yerine getirmek için yarışma
*Öğretmenden bilgiyi alma 4-Öğretmenin rolü:
*Uzman
*Konuyu anlatma 5-Öğrencinin rolü:
*Öğretileni uygulama
*Olguları tekrarlama ve ezberleme
*Sadece söz verildiğinde konuşma-dinleme 6-Değerlendirme:
*Test puanları
*Puanları diğer puanlarla karşılaştırma
*Bilginin yeniden üretilmesi 7-Öğretim materyalleri:
*Ders kitapları
*Sunular
*Ders aktarımları 8-Teknoloji kullanımı:
*Öğretmen sunumunu destekleme
*Sadece öğretmenler tarafından kullanılma
*Yüzeysel PROJE TABANLI ÖĞRENME
EĞİTSEL ÖZELLİKLER 1-Program:
*Anlamanın derinliği
*İlkelerin ve kavramların kavranması
*Karmaşık problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 2-Programı uygulama ve izlenecek yollar:
*Öğrencilerin ilgisini izleme
*Karmaşık problemlerden ve konulardan oluşturulmuş geniş üniteler
*Geniş disiplinler arası bir yaklaşım 3- Dersin uygulanması:
*Grup içinde çalışma
*Dersin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapma
*Bilgiyi yapılandırma ve bilginin oluşumuna katkıda bulunma 4-Öğretmenin rolü:
*Danışman ,meslektaş,arkadaş
*Kaynak sağlama, öğrenme etkinliklerine katılma 5-Öğrencinin rolü:
*Özdenetimli öğrenme
*Etkinlikleri bizzat uygulama
*Keşfedici ve birleştirici düşünceler sunma
*Kendi işlemlerini tanımlama,zamanın büyük bir bölümünde bağımsız çalışma 6-Değerlendirme:
*Hissedilir başarılara odaklanma
*Performans değerlendirme
*Bilginin gösterilmesi ve uygulanması 7-Öğretim materyalleri:
*Doğrudan orijinal kaynaklar
*Yazılı materyaller, doküman, kaynak kişiler
*Öğrenciler tarafından geliştirilmiş bilgi ve materyaller 8-Teknoloji kullanımı
*Öğrencilerin sunumlarını destekleme ve teknolojiyi kullanma becerisi geliştirme
*Öğrenciler tarafından kullanılma
*Merkezi ve birleştirilmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Faydaları ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar Proje tabanlı öğrenme sürecinde öğrenciler, sürekli aktif ve kendi öğrenmelerini kendileri gerçekleştirdikleri için ilk olarak içeriğin ve sürecin derin ve tam olarak anlaşılmasını öğrenirler. İkincisi,öğrenciler problemleri çözmek için birlikte çalışmayı öğrenirler.Çünkü gerçek dünyada başarılı olmak için, öğrenciler farklı geçmişe sahip insanlarla nasıl çalışacaklarını bilmeleri gerekir. Üçüncüsü , bu yaklaşım bağımsız ve sorumlu öğrenmeyi devam ettirir.Son olarak bu yaklaşım birçok farklı öğrencinin öğrenme ihtiyacını karşılayarak öğrencilerin çeşitli görevlere aktif olarak katılmalarını sağlar.Bunların dışında proje tabanlı öğrenmenin faydaları genel olarak şu başlıklar altında toparlanabilir: * Motivasyonu arttırır.
*Yaratıcılığı özendirir.
*Okuldaki öğrenme ile gerçek yaşam arasında iletişim kurar.
*Bilgi edinirken işbirliği şansı sağlar. *Kütüphane araştırma becerilerini geliştirir.
*Kaynak düzenleme becerilerini geliştirir.
*Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır *Sosyal ve iletişim becerilerini artırır.
*Öğrencilerin eleştirel düşünme yetenekleri geliştirir.
*Problem çözme becerilerini artırır. *Kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlar.
*Öğrencilere pratik deneyimler kazandırır.
*Öğrencilerin disiplinler arasında bağlantı kurmalarına izin verir. * Okullarına veya topluma katkıda bulunmalarına fırsatlar sağlar.
*Kendilerine güvenlerini artırır.
*Teknolojiyi gerçek dünyada kullanarak öğrenmesini sağlar. Projeler öğrenciler için birtakım sorunlar yaratmaktadır. Projeler geniş zaman dilimi içerisinde konsantreli bir çaba gerektirir. Bu durum bazı öğrenciler için zor bir tecrübe olabiliyor. Bazen öğrenciler proje konusu seçmede ve ürünü iyi bir şekilde sunmada zorluk çekebiliyor. Bazen de bağımsız ya da başkalarıyla çalışma konusunda endişelere kapılabiliyorlar. Öğretmenlerin de proje tabanlı öğrenme konusunda bazı endişeleri vardır. Çünkü projeler bağımsız ve gözetimden uzak bir çalışmayı gerektirir. Geleneksel metotlar kullanarak grup içinde bireysel yardımlarda bulunma ve grup çalışmalarını değerlendirmek zordur. Farklı gruplardaki öğrenciler araştırmanın farklı aşamalarında olabilirler ve bu da öğretmenin yardım etmesi için daha zordur. Ayrıca araştırma sonuçları beklenildiği gibi bir düzen içinde olmayabilir. Öğretmenler proje çalışmaları sırasında hangi öğrencinin daha az veya hangi öğrencinin daha çok çalıştığını anlamayabilir.Aynı şekilde öğrencilerin ulaştıkları kaynakları ne şeklide elde ettikleri de bilemeyebilir.Çünkü öğrenciler çalışmalarını hazır olarak bulabilirler ya da bir başkasına yaptırabilirler.Bu durum hem sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını hem de istenilen hedeflere ve kazanılması düşünülen becerilere ulaşılmasını engelleyebilir.Yine proje çalışması sırasında kullanılacak araç-gereçlerin ekonomik açıdan maliyetleri olması yapılacak projenin durmasına ya da aksamasına neden olabilir. Bunlardan başka projeler beklenilenden daha uzun zaman alabilir. Ayrıca öğretmenlerin ve öğrencilerin proje çalışmaları sırasında gerek projeyle, gerekse proje tabanı öğrenme yaklaşımının uygulanması ile ilgili sahip oldukları bilgi düzeylerinin yeterli olmaması, gerekli hazırlık dönemini geçirmemiş olmaları,proje sırasında kullanılacak teknolojiler hakkında yeterli becerilere sahip olunmaması projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını imkansız kılabilir.Yine öğretmenin projeye çok fazla müdahale etmesi öğrencilerin projedeki isteklerini azaltabilir. Proje Tabanlı Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Geleneksel değerlendirme daha çok kağıt, kalem testlerine dayalıdır.Bu nedenle proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin ortaya koydukları ürünleri, gelişme sürecini ve öğrenci performanslarını değerlendirmede kullanılmaz.Çünkü geleneksel değerlendirme öğrencilerin öğrendikleri fikirleri, proje sürecinde gösterdikleri çalışma performansı, grup arkadaşlarıyla olan uyumunu, işbirliğini ve sürece olan katkısını ölçmede başarısız olacaktır. Projede öğrenci performansının değerlendirmesi toplantılara, dönem boyunca kurs üyeleri ve takımlar arasındaki tartışmalara, sınıftaki öğrenci çalışmalarının gözlenmesin, grup rapor ve evraklarına, kişisel raporlara ve kurs sonunda bir sergiye ve multimedya sunumlara dayalıdır.Öğretmenler kontrol listeleri, portfolyolar, değerlendirme formları gibi araçlar dizayn ederler ve öğrencilerin aktivitelerini karşılaştırmak için bunları kullanırlar. Proje değerlendirmesi sırasında kullanılacak alternatif değerlendirme türleri:
-Portfolyolar
-Rubrikler(değerlendirme ölçütleri)
-Kendini değerlendirme -Akran değerlendirmesi
-Kontrol listeleri
-Birebir görüşmeler -Doğrudan gözlem
-Yazılı görevler
-Sergi ve gösteriler -Performans ve sunumlar
-Öğrenme kayıt defteri
-Günlükler
-Video kasetli öğrenci çalışmaları Proje Tabanlı Öğrenmenin Sınıfta Uygulanması
Proje tabanlı öğrenme çalışmalarına başlanmadan önce iyi, başarıyla sonuçlanmış, istenilen hedeflere ulaşmış, kaliteli bir proje için önceden yapılması gereken en önemli şey projenin planının hazırlanması, proje sürecinin etkili yönetimi ve takibidir.Planlama, özellikle daha önce proje çalışmaları yapmamış öğretmenlerin bu süreçteki kaygılarını ortadan kaldırmak , daha sonra gelecek projelere bir temel oluşturulması içinde etkili yoldur.Ama bir projeyi etkili bir biçimde düzenlemek için birçok soru, düşünce ve görüş vardır. ÖRNEK ETKİNLİK: Proje Temelli Öğrenme DERS: Fen ve Teknolojisi
SINIF: 4
ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar Ünite:7
ÜNİTE ADI: Yaşamımızdaki Elektrik
KAZANIMLAR: 4.4 Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder.
AÇIKLAMALAR: Sağlık kültürü ,Konu:Pil –Atık –Çevre Kirliliği-İnsan sağlığı
SENARYO:1
Ayşe Öğretmen, 4-A sınıfına ‘’Çevre Kirliliği ve Atıklar’’ konulu belgeseli izletirken ‘’Atık Piller’’ başlığı ekrana geldiğinde televizyonu kumandası ile kapatmak ister.Fakat kumandanın pilinin o sırada bittiği için çalışmadığını fark eder.Televizyonu düğmesinden kapatır ve kumandanın pillerini çıkartır.Ahmet yerinden kalkarak ‘’Öğretmenim, ben biten pilleri çöp kovasına atabilir miyim?’’, demiştir.Öğretmen dolaptan bir alet alarak kumandadan çıkan pilleri yerleştirip,aleti de prize takar.Bu sınıfta siz olsaydınız soruya hangi yanı bulmaya çalışırdınız?

Verilenler (Bilinenler)
*4-A sınıfında teknolojik aletlerden faydalanarak ‘’Çevre K irliliği ile ilgili bir ders işlenmektedir’’
*Kumandanın pili bitmiştir.
*Öğretmen dolaptan aldığı bir alete pilleri yerleştirerek prize takmıştır.
*Ahmet kumandadan çıkan pilleri çöp kovasına atmak için izin istemiştir.
*Sıla, Ahmet’in davranışına karşı çıkmaktadır.
*Öğretmen, Ahmet’in davranışına karşı çıkmaktadır.

Bilinmesi Gerekenler
*Pil çeşitleri nelerdir?
*Pil çeşitlerinin özellikleri nelerdir?
*Biten pilleri herhangi bir yerdeki çöpe atmak doğru mudur?
*Öğretmen sizce dolaptan aldığı alete neden pilleri yerleştirmiştir?
*Sıla, Ahmet’e neden karşı çıkmıştır? Yapılması Gerekenler
*Pilleri yeniden kullanabilmek için neler yapabiliriz?
*Piller bittiğinde çevreye olan zarar olasılığını en aza indirmek için neler yapabiliriz?
*Pilleri alırken özelliklerine neden dikkat ederiz?
*Pil şarj aleti nedir ve niçin kullanılır?
*Sınıfımıza ve odalarımıza ‘’pil atık kutuları’’ yaparak ülke ekonomisine ve çevre temizliğine katkıda bulunabilir miyiz?

Muhtemel Çözümler
*Pilleri tekrar kullanabilmek için pil şarj aletinden faydalanma
*Pil çeşitlerini ayırt etme
*Atık pillerin çevreye verdiği zarar konusunda kaynak araştırma

Yeni Öğrenilecek Konular
*Atık pillerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar nelerdir?
*Pillerin yeniden kazanılabilmesi mümkün müdür? Piller farklı enerjilerle örneğin güneş enerjisi ile doldurulabilir mi?

Desteklenen Çözümler
*Atık piller ve çevre kirliliği konusunda;
*Poster hazırlama ve açıklama
*Üç boyutlu bir deney düzeneği tasarlama ve hazırlama
*Slayt hazırlama ve sunma ENTEGTE YÖNETİM SİSTEMİ 8,5 AYDA EYS SİSTEMİ KURULMUŞTUR.
Full transcript