Loading presentation...
Prezi is an interactive zooming presentation

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Tro och vetande

No description
by

Josefine Jacobson

on 12 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tro och vetande

Tror jag eller tror jag inte?
Teism
- tron på en eller flera personliga gudar.
Agnosticism
- osäker på om det finns eller inte finns personliga gudar. Bryr sig inte.
Ateism
- övertygad om att gudar inte existerar.
Trosgrundande
modell

- Den religiösa tron har den ultimata sanningen.
- Tron är grunden till all kunskap och står över förnuftet.
- Brukar oftast acceptera vad vetenskapen kommer fram till OM det inte krockar med de egna uppfattningarna.

Religion och vetenskap går att förena, men religionen står över.
Dualistisk modell
- Det finns skillnader mellan religion och vetenskap.
- Det är två vitt skilda områden som behandlar helt olika ämnen.
- Religion behandlar livets syfte, ens relation med högre makter och vad som händer efter döden etc.
- Vetenskap håller på med fakta och hur saker egentligen ligger till.

Religion och vetenskap bör
hållas isär
och ska inte blandas med varandra.
Vetenskaplig metod
Handlar om att söka ny kunskap eller rätta till felaktigheter.
Naturalistisk
modell
- Naturvetenskapen och dess metoder är bäst för att förstå verkligheten.
- Religiös tro handlar om övernaturliga väsen och är därmed inte förnuftig.
- Religion kan undersökas som ett fenomen, men om religiösa föreställningar strider mot det naturvetenskapen säger så går man på naturvetenskapens linje.

Vanligt hos icke-religiösa.
Tro och vetande -
en introduktion

Kort (naturvetenskaplig) historia...
Galileo Galilei
(1564-1642) bekräftade Kopernikus teori om att jorden snurrande kring solen.
Charles Darwin
(1809-1882) skrev
Om arternas uppkomst
där han hävdar att människan är ett resultat av evolution och att vi härstammar från aporna.
Karl Marx
(1818-1883) var en religionskritisk
samhällsforskare som menade att religion är som opium för folket och ett verktyg till för förtryck.
Modern vetenskap bygger på
empirism
som menar att kunskap får vi genom att
observera vår natur och omgivning.
En
hypotes
är en möjlig förklaring till ett fenomen
och en sådan kan testas genom att utföra experiment.
Kreationism
Bokstavstroende kristna som tar Bibelns ord för absolut sanning.

Tar avstånd från evolutionsteorin då den strider mot den kristna skapelseberättelsen.

Gud skapade världen på sex dagar där varje dygn hade 24h och alla varelserna hade då den form de har nu.


Intelligent Design
Har lyfts fram från religiöst håll som ett alternativ till evolutionsteorin.
Det finns fenomen i naturen som
är för svåra och komplicerade att förklara med hjälp av evolutionsteorin.
Det finns en intelligent designer som ligger
bakom vår skapelse.
Naturalism
(darwinism)
Naturalistisk evolutionism
- livet har uppstått av en slump och att arterna uppstått genom successiv
mutation i kamp om maten.

Det finns ingen avsikt eller plan med skapelsen och det är ingen personlig och övernaturlig gud eller skaparkraft som har skapat vår jord och oss.

Allt som existerar har naturliga förklaringar och håller evolutionsteorin för absolut sanning.

Kan vi bevisa att Gud finns?
Behöver vi rationellt bevisa att det finns en eller
flera gudar eller räcker det att vi tror att det är så?
Rationalism
- bevisen måste vara empiriska och logiskt grundade så att de övertygar alla, även de som är religiöst troende. Då och endast då kan man säga att något är sant.
Fideism
- det behövs inga bevis för tron, utan det som är viktigt är att man känner tillit till sin gud/-ar.
Big Bang - bevis för Guds existens?
Teorin om att universum skapades ur en stor explosion är för vissa bevis för Guds existens.
Finjusteringsargumentet
- universum och jorden som de ser ut idag är så väl anpassade till biologiskt liv att Gud måste ha haft med det att göra.
Teodicéproblemet - bevis mot att Gud finns?
Brukar formuleras som en fråga;
- Om Gud är allsmäktig, allgod och allvetande...

...varför finns det då så mycket ondska i världen?
Vetenskaplig teori
Är ett system av kvalificerade antaganden som ger en förklaring till olika saker, tex. Big Bang eller evolutionsteorin.

En teori har testats, undersökts och man har experimenterat och ungefär samma svar eller resultat har framkommit.
Men är det sant då?
Verifiering och falsifiering
Hypoteser kan antingen testas och sägas stämma eller så kan det visa sig att de inte stämmer och i sådant fall avvisas dem.
Falsifieringsprincipen
- betyder att teorier skall vara möjliga att falsifiera. Kan de det så förs hela tiden vetenskapen framåt.
Vetande = tro
Många vill mena att det vi i naturvetenskaperna (biologi, fysik, kemi, teknik etc.) kommer fram till är vetande och där behöver vi inte tro utan vi vet med säkerhet.

Snarare handlar det om ett vi väljer att tro på det som störst förklaringsvärde och det som testats mest och flest gånger ger just det.

Religiös tro handlar mycket om tillit och tro bortom vetenskapen är svår att testa med naturvetenkapliga metoder. Bygger på våra egna känslor och subjektiva upplevelser som kan kännas lika "sant" som gravitation, Big Bang eller evolutionsteori.
Christer Sturmark.
Ordförande för Humanisterna och
uttalad ateist.
Richard Dawkins
Evolutionsbiolog och författare
och uttalad ateist.
Charles Darwin
Biolog, zoolog, teolog, etnolog
och religiös (till en början).
Rosalind Elsie Franklin.
Kemist och praktiserande
jude och uttalad agnostiker.
Wendy Wright.
President för Concerned Women for America och kreatonist.
Ted Haggard.
Evangelikalt kristen pastor och
motsätter sig inte helt evolutionsteorin.
Harmonimodell
- Det råder harmoni mellan religion och vetenskap.
- Religion och vetenskap har att göra med olika områden och bidrar på så vis med olika perspektiv på vår tillvaro.
- En del saker - gravitation, matematiska formler och hur våra kroppar fungerar - tillhör vetenskapen.
- Andra saker - livet efter döden, människorvärdet, etik och moral - går inte att förklara med vetenskap.

Här vill man att religion och vetenskap istället ska försöka att samarbeta när de både områdena möts.
Förespråkare menar att detta är en vetenskaplig teori medan kritiker menar att det är förtäckt kreatonism.
Vad sa Darwin egentligen?
Darwin la fram en teori om
naturligt urval
efter att ha rest till Galapagosöarna på båten HMS
Beagle
.

Teorin går ut på att allt liv på jorden har utvecklats från lägre stående arter till vad de är idag -->Människan från aporna.

Han såg att arter förändras successivt med tiden för att anpassa sig till den omgivande naturen.

De individer med de mest fördelaktiga egenskaperna har bäst chans att överleva vilket då förs över till deras avkomma.
1 Mosebok (Genesis)
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord."

"Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."

"Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”
Full transcript