Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieuwe rekenmethode

Stappenplan voor het kiezen van een nieuwe rekenmethode op de St. Paulus
by

Anouk van Lieshout

on 24 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieuwe rekenmethode

Rekenonderwijs
Basisschool St. Paulus
Stap 1:
Probleemanalyse
Stap 2:
Theoretisch kader
Stap 3:
Onderzoeksvragen
Aanleiding + context
Probleemstelling
In gesprek met Berdi
In gesprek met de werkgroep
Eerste gesprekken met Roy Voeten
Rekenmethode voldoet niet meer.
Wat wil de Paulus?
Hoe is de rekenvisie van de Paulus?
Opbrengstgericht werken & IGDI!
Conceptueel kader
Hoofdvraag:

Waar moet het rekenonderwijs voor Basisschool St. Paulus aan voldoen?
Deelvragen:

- Welke criteria voor een rekenmethode zijn het meest belangrijk voor Basisschool St. Paulus?

- Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om bij rekenen opbrengstgericht te kunnen werken op Basisschool St. Paulus?

- Welke elementen van het opbrengstgericht werken wil Basisschool St. gebruiken om het rekenonderwijs vorm te geven?

- Welke rekenmethode past het best bij Basisschool St. Paulus?

Stap 4:
Opzet van het onderzoek
Interview
Vormen van een visie
Digitale enquête
Opbrengstgericht werken, ideale situatie
Document analyse
Criteria bundelen, rekenmethode kiezen
Oriënterende vragenlijst
Criteria inschalen
Stap 5:
Resultaten
Deelvraag 1: ‘Welke criteria voor een rekenmethode zijn het meest belangrijk voor Basisschool St. Paulus?’
Uit interviews
Uit vergadering
- De nieuwe methode moet aansluiten bij de CITO-vragen;
- Belangrijk wordt het automatiseren gevonden;
- Een doorgaande lijn in de methode;
- Software sluit aan bij behandelde stof tijdens de les.

Deelvraag 2: ‘Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om bij rekenen opbrengstgericht te kunnen werken op Basisschool St. Paulus?’

Belangrijkste conclusies:
- Op niveau les geven
- Duidelijk instructie
- Resultaten van toetsen analyseren

Deelvraag 3: ‘Welke elementen van het opbrengstgericht werken wil Basisschool St. gebruiken om het rekenonderwijs vorm te geven?’
Belangrijkste conclusies:
- Tijd inruimen voor zorgvragen over leerlingen
- Goede, duidelijke methode
- Oefenmateriaal (automatiseren)
- Observeren + analyseren
- Groepsplannen vanuit onderwijsbehoeften
- Activerende didactiek
- Leerlijnen bestuderen
Deelvraag 4: ‘Welke rekenmethode past het best bij Basisschool St. Paulus?’
Keuze gemaakt tussen Pluspunt, Wizwijs en Wereld in getallen

Meeste punten voor Wereld in getallen
Stap 6:
Aanbevelingen
Aanbevelingen:
• Analyse van gegevens in Parnassys door middel van diagnostische gesprekken;
• Afstemmen van concretisering het uitvoeren van observeren en analyses maken;
• Structureel tijd inruimen tijdens vergaderingen;
• Leerlijnen van groep bestuderen aan start van het jaar.

Vanuit maatschappij, school, klas, leerkracht
Belangrijkste begrippen:
- Effectief rekenonderwijs
- Opbrengst Gericht Werken
- Leerkrachtvaardigheden (IGDI)
- Leerproces van kinderen (handelingsmodel + drieslagmodel)
Pluspunten
- Inpassen in IGDI
- Opbrengstgericht werken
- Differentiatie verweven
Aandachtspunten
- Coöperatief leren
- Activerende didactiek
Adviezen:
- Elke week één coöperatieve werkvorm toepassen
- Werkgroep meer richten op rekenonderwijs
Full transcript