Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forum 1 Dokumentation

No description
by

Preera Prezi

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forum 1 Dokumentation

*Preera är alternativet till de stora, traditionella managementkonsultföretagen. En okuvlig tro på människan, på varaktig förändring, på hållbar utveckling, utgör grundpelarna i visionen. Genom seminarier och publikationer under devisen Konsten att möta nya utmaningar delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Ibland bjuder vi in utomstående krafter att föreläsa eller skriva kring denna konst.
Grupp 1
Grupp 3
Grupp 7
Sammanfattning- Utmaningar i organisationen
Grupp 2
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Dialogövningar
Dialog 1: Framtidens utmaningar och din organisation
Vilken eller vilka utmaningar står högst på den strategiska agendan i din organisation? Av vilka skäl?
Finns det någon utmaning som kommer kräva mer fokus framåt?
Vilka möjligheter ser du för Sverige att möta dessa utmaningar?
Vilka möjligheter ser du för din organisation?
Dialog 2: Framtidens utmaningar och din roll som ledare
Hur ser du att ledarens uppdrag och roll kommer att utvecklas framåt? Vad ser du är absolut avgörande för ledarskap för framtiden?
Vad känner du är din starkaste resurs som ledare som ger kraft framåt?
-Att kunna utveckla en hållbar stad där det finns olika mål vilket leder till målkonflikter. Dessa konflikter behöver lösas för att ta samhället vidare.

-Idag är det alldeles för mycket stuprör inom sjukvården. Vi behöver öka samverkan, vi måste se till uppgiften sjukvården har att lösa.

-Den demografiska frågan är en utmaning. Människor lever längre samtidigt som urbaniseringen ökar vilket leder till försämrad socioekonomi och hälsa. Urbaniseringen beror delvis på den eftersatta infrastrukturen.

-Välfärden måste vara hållbar. Samhället behöver hitta en balans mellan långsiktighet och kortsiktighet.

-Idag är det mycket korta initiativ och engagemang i samhället. Engagemanget är bra, men hur ska vi få gemensamt fokus på stora initiativ för att få en effekt. Det behövs nya arenor för att skapa ett stort engagemang.

-Idag är det för kortsiktigt fokus och en kapprustning av styrmedel. Den enskilda individen får mindre tid att göra ett bra jobb. Stressen ökar. Det krävs ett annat ledarskap med mindre kontroll.

-Vi behöver lyckas bättre med integrationen och dra nytta av den. En utmaning är att skapa naturliga kontaktytor mellan personer födda i Sverige och inflyttade.

-Utbildningsmässigt har vi stora utmaningar. Det finns en utmaning i att få unga att intressera sig för naturvetenskap och teknik. Hälsoperspektivet är starkt kopplat till utbildningsnivå

-Idag är det bristande tid för reflektion och innovativt tänkande. I Sverige är inte företagen etablerade nära universiteten Företagen behöver flytta närmare universiteten för att få en spin-off effekt från universiteten.

-Vi behöver locka talanger till Sverige. 80% som kommer till Sverige vill stanna vilket beror på livskvalitet och arbetskultur, man blir en del av laget. Trots detta är det svårt att få hit talanger.

-En utmaning är att bibehålla högt förtroende för myndigheter. En lösning är att bjuda in till delaktighet, men det kan vara skrämmande. Det kan skada tilliten om man inte kan ta hand om resultatet.

-Inom 5-10 år kommer Sverige ha overksam antibiotika. Det är ett oerhört stort hot då vi kommer kunna dö av vanliga förkylningar. Vi måste bygga upp medvetenheten och börja kommunicera på ett annat sätt.

I vimlet...
-Det krävs mod och ledarskap för att släppa kortsiktigheten. Kortsiktighet är en förbannelse. Stora organisationer är byggda för kortsiktighet. Chalmers arbetar för att få unga ingenjörer att tänka annorlunda kring innovation, att arbeta med långsiktighet som ingenjör.

-Vi behöver mer visionärt tänkande och fler goda exempel, ex. företag som har gått ner i arbetstid men får bättre resultat och mer välmående medarbetare.

-Det behövs en övergripande politisk samhällsvision som bortser från de politiska blocken.
Utbildningsnivån behöver höjas. Det är den enskilt viktigaste faktorn för tex. sjukdomar, medellivslängd. Vi behöver anpassa utbildningssystemet för att snabbt få in många i arbetslivet. Utbildningarna behöver modulariseras så att man fortare kan överlappa kunskapsgapen.

-Vi behöver engagera och involvera ungdomar. Idag tar vi ej till vara på den energi och engagemang som ungdomar har.

-Vi behöver lyckas bättre med integration och dra nytta av migranter i ex. arbetslivet. Vi behöver kommunicera att invandring behövs, det är en möjlighet för tillväxt. Det förändrar vår attityd och inställning. Vi behöver prata om det i skolorna.

-Vi som företag behöver ta ett ansvar att locka hit invandrare. Vi behöver vara stolta över Sverige och att vi är svenska bolag.

-Vi behöver öka samarbetet, samverkan och luckra upp stuprören mellan olika professioner.

-Ett rikare medieutbud behöver inte vara negativt utan kan få Sverige att vidga bilden.

-Konsten är en möjlighet. Vi kan inte bara förlita sig på journalistik. Konsten kan bryta igenom, lyfta fram problematik och kritiken. Kultur kan användas för att få olika grupper att mötas.

-Vi behöver mod. VI behöver våga göra något nytt. Ibland behöver vi göra olika för att göra rätt. Vi måste våga misslyckas.

-Delaktighet är en stor möjlighet – men hur gör man?
Sammanfattning- Möjligheter att möta utmaningarna
Sammanfattning
-Som ledare behöver vi kunna hantera olikheter. Vi behöver kunna se utanför vår egen box.

-En ledare behöver ha mod, inte vara rädd för förändringar, inte vara rädd för att gå utanför sin trygghet och våga hämta inspiration. VI behöver stå upp och bryta gamla mönster, inte göra som man alltid gjort.

-Det är viktigt att man vill vara ledare, att man vågar leda samtidigt som det är viktigt att våga förlora sin egen ledarroll.

-Vi behöver kunna leda genom att förmedla en vision, meningen med organisationen. Det måste vara ett värderingsdrivet ledarskap. Ledare är inspiratörer och koordinatorer av visionen. Som ledare måste man kunna stå emot kortsiktigheten och jobba visionsdrivet.

-Förändringstrycket ökar och det kommer gå fel oftare. Det kommer ställa krav på ledare att motivera i motgångar. Som ledare måste vi skapa energi.

-En ledare måste våga lita på sina medarbetare och kunna backa ur själv och överlåta till gruppen. Vi som ledare behöver skapa mod hos medarbetarna. VI behöver skapa förutsättningar för att som anställd vara mer entreprenöriell. Vi behöver använda oss av andras kunskap.

-I framtiden kommer det inte finnas samma tydliga fysiska kontor. En ledare behöver leda människor som man inte träffar. Tillgänglighet är avgörande oberoende om man träffar sina medarbetare fysiskt eller inte.

-Som ledare måste vi ha ett behovsanpassat ledarskap, stötta de medarbetare som vill ha detaljstyrning och de som vill ha högre grad av frihet.
Full transcript