Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ranking

Ranking set of elements
by

Despina Jovchevska

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ranking

Рангирање на множество ентитети со помош на откривање на знаење во податоци и нивна статистичка обработка проф. д-р Љупчо Коцарев Деспина Јовчевска Вовед
Видови на рангирање
Рангирање во Македонија
Резултати Заклучок Локално рангирање
Рангирачките системи како алатки за утврдување на перформанси на институт
Зголемен интерес
Претстава на институтите
според општествен статус Видови на рангирање ARWU
Academic Ranking of World Universities ARWU=10%×Алумни+20%×Награда+
20%×HiCi+20%×N&S+20%×SCI+10%×Големина Методологија
4 критериуми -> 6 индикатори
избрани од страна на креаторите на рангирањето
линеарна агрегација
тежински коефициенти THES
Times Higher Education Supplement University Ranking Методологија
4 критериуми -> 6 индикатори
избрани од страна на креаторите на рангирањето
линеарна агрегација со z-score
тежински коефициенти THES=Критика од средина×40%+цитати×20%+критика од подмладок×10%+интернационален факултет×5%+интернационални студенти×5%+однос С-Ф×20% CHE Центар за Развој на високо образование Карактеристики
според предмет
мултидимензионалност
различни перспективи
описна вредност Методологија
ранг групи (врвна, средна и нулта)
каталог на критериуми
9 модули
многубројни индикатори Webometrics Виртуелни универзитети Методологија
4 индикатори (големина, број на датотеки, број на публикации, видливост)
интернет образовна достапност
тежински вредности на индикатори WR=2×ранг(S)+ 1 ×ранг(R)+ 1 ×ранг(Sc)+ 4 ×ранг(V) Информатичката технологија има најбрз и најголем пораст Со помош на рангирачките листи, ќе создадеме поле за културен натпревар помеѓу институциите Рангирање на институции во Македонија (МАК) фокус - институти по информатика
со истражувачка моќ теорема - придавка најдобар - степен на инволвираност на истражувачите во истражувачката област споредба на локалните институции •Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за електротехника и информатички технологии ФЕИТ
•Европски Универзитет Македонија ЕУРМ
•Универзитет Гоце Делчев Штип УГД
•Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство ФИНКИ
•ФОН Универзитет
•Универзитет за информатички технологии и науки Св. Апостол Павле Охрид
•Универзитет на Југоисточна Европа (South East European University SEEU) Методологија
4 индикатори
тежински вредности
линеарна агрегација
нормализација Карактеристики
Истражувачка моќ - академски перформанси
Начин на собирање податоци
Google Scholar
Локална споредба Секој институт претставува множество ентитети
При анализа земени се по 3 ентитети А = ентитет 1
ентитет 2
ентитет 3 a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34 4 индикатори
број на публикации
број на цитати
h-индекс
g-индекс Тежински вредности по 1/4 MAK=25%×P+25%×C+25%×H+25%×G Резултати Пирсонов однос за корелација Позитивна корелација и кохерентност ФИНКИ програма - информатика
4 индикатори
линеарна агрегација
индикаторите имат еднакви тежини
крајниот резултат - единствена вредност
лесен за изведба
транспарентен Подобро рангиран институт - поголем степен на инволвираност во истражувачката област
Понатамошен развој
друга област
семестрално обновување на податоци ЕУ САПО SEEU ФОН УГД ФЕИТ Анализа Системи за рангирање - сеприсутна појава
Информатичката технологија има најбрз и најголем пораст
Начин за подобрување Благодарам за вниманието!
Full transcript