Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WYZNAWCY RÓŻNYCH RELIGI W POLSCE

No description
by

kuba kd

on 14 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WYZNAWCY RÓŻNYCH RELIGI W POLSCE

WYZNAWCY RÓŻNYCH RELIGI
W POLSCE

Prawosławie
Prawosławie w polsce wyznaje 1,31% ludzi.
Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce. Wyznawcy zamieszkują w przeważającej części obszar Polski wschodniej (głównie województwo podlaskie).
Protestantyzm
Protestantyzm wyznaje 0,38% polaków.
Protestantyzm w Polsce reprezentowany jest przez większość tradycji wyznaniowych istniejących w świecie. Łączna liczba wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce wynosi ok. 160 tys. wiernych. Oficjalnie na terenie kraju działa ponad 80 protestanckich związków wyznaniowych, najliczniej występują w Polsce południowej (województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie).
Katolicyzm
Katolicyzm w Polsce wyznaje 87,9% osób.
Największą wspólnotę religijną stanowi Kościół katolicki, do którego należy około 33,5 mln wiernych. W Polsce regularnie praktykuje około 40% wszystkich wierzących i jest to po Malcie najwyższy wskaźnik w Europie.
Kościół rzymskokatolicki – 86,7%
Kościół greckokatolicki – 0,14%
Starokatolicyzm – 0,12%
Odłamy Protestantyzmu
gł. ewangelicy – 0,18%,
zielonoświątkowcy – 0,09%,
pozostali ewangelikalni chrześcijanie – 0,07%,
adwentyści i inne grupy – 0,04%
Świadkowie Jehowy
Świadkami Jehowymi jest ok. 0,34% polaków.
Świadkowie Jehowy restoracjonistyczny związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże.
Inne wyznania w Polsce
Buddyzm – 0,04%
mnonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem był Siddhārtha Gautama
Islam – 0,013%
religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.
Judaizm – 0,004%
Podstawą religii żydowskiej jest Biblia hebrajska, a zwłaszcza Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza – pierwsze pięć ksiąg Biblii
Zróżnicowanie religijne w Polsce
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Wyznania religijne
Za członków poszczególnych kościołów i związków religijnych przyjmuje się zazwyczaj osoby, które w stosunek członkostwa weszły (np. poddane obrzędowi chrztu), nawet jeżeli w okresie późniejszym z niego wystąpiły.
Ważnymi miejscami dla wyznawców Prawosławia w Polsce są:
Święta Góra Grabarka z monasterem i cerkwią Przemienienia Pańskiego,
Monaster św. Onufrego w Jabłecznej.

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Można je ująć w następującym zdaniu: „Jako źródło wiary protestantyzm zna tylko Pismo Święte (zasada formalna), zbawienia zaś poszukuje tylko poprzez wiarę (zasada materialna)”.
Wiara oparta na "Tradycji" która zwiera Pismo Święte i różne aspekty kościoła.
Brak zwierzchnictwa papieża,
Nie uznaje się kultu Niepokalanego Poczęcia ani Wniebowstąpienia NMP,
Sakrament bierzmowania przyjmowany przy chrzcie,
Zakazuje się oddawania kultu posągom,
Komunię świętą udziela się pod dwiema postaciami: chleba i wina,
Chrztu dokonuje się przez trzykrotne zanurzenie w wodzie,
Twierdzą, że Duch Święty pochodzi od Ojca, a nie od Ojca i Syna
DOKTRYNY WIARY RELGII PRAWOSŁAWNEJ
GŁÓWNE PRAWDY WIARY RELIGI KATOLICJIEJ
GŁÓWNE PRAWDY WIARY RELIGII PROTESTANCKIEJ
kościół luterański w łodzi
Ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy
kościół zielonświątkowców
Full transcript