Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fordybelsesbånd i Vestbyen

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 26 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fordybelsesbånd i Vestbyen

Hvorfor?
Data fra Vestbyen 2015
Opsamling og anbefalinger
Vi anvender et ugeskema til planlægningen af periodens fordybelsesbånd
Tema, læringsmål og indhold grovplanlægges ved hvert team-møde
Periodens ugeskemaer udfyldes ved hvert team-møde
Den "ansvarlige" finplanlægger og forbereder materiale

Hvordan?
Hvilke fordele ser I ved fordybelsesbåndet?
Hvilke udfordringer ser I ved fordybelsesbåndet?
Lav en brainstorm over alle de temaer og aktiviteter, I kan se, at man kan bruge fordybelsesbåndet til.
Drøft hvornår på dagen, det er bedst for jeres børnegruppe at fordybelsesbåndet ligger.
Drøft den realistiske varighed på et fordybelsesbånd for jeres børnegruppe.
Afprøv ugeskemaet, og drøft herunder:
Hvad fungerer godt?
Hvilke justeringer vil I foreslå?
Er team-mødet et godt planlægningsrum til udfyldningen af ugeskemaet?
Gruppedrøftelser i eget team
En fordybelsestid der ligger som et fast "bånd" hver dag som udelukkende er reserveret til læringsaktiviteter
Fordybelsesbåndet består af en struktureret og voksen-understøttet læringsaktivitet
Personalet har på forhånd fastlagt indholdet og læringsmålet for dagens/ugens fordybelsesbånd
I båndet er
alle
børn og
alt
pædagogisk personale fordybet i forskellige læringsaktiviter - dvs. ingen går fra til møder, papirarbejde eller lignende
Det er op til det pædagogiske personale at bestemme temaet, indholdet og læringsmålet i fordybelsesbåndet, således at de har mulighed for at tilpasse det til deres børnegruppe
Indholdet af fordybelsesbåndet kan nemt integreres med eksisterende indsatser, fx:
Aktiviteter der knytter sig an til de seks læreplanstemaer
Dialogisk læsning
Matematisk opmærksomhed
Motorik
Hit med Lyden - børnenes lydlige opmærksom
Etc.
Hvad?
Fordybelsesbånd i Vestbyen
Fordi vi sikrer læring i dagtilbuddet
hver
dag
Fordi vi gør læringsaktiviteter mindre sårbare overfor sygdom
Fordi et fast bånd sikrer, at vi er godt forberedte og har haft mulighed for planlægning
Fordi fordybelsesbåndet ofte frigiver mere tid og overskud for personalet
Fordi systematikken sikrer læring for
alle
børn - intet tilfældighedsprincip
Fordi børnene skal mærke, at vi vil noget med dem - hver dag
Fordi det muliggør at vi kan dele os op i mindre børnefællesskaber
Fordi data fra sprogvurderingerne kalder på systematik
Følgende kan diskuteres og justeres i gruppedrøftelserne
Aftenens program
Kort oplæg om baggrunden v/Nynne
Gruppedrøftelser på baggrund af oplæg og spørgsmål samt afprøvning af ugeskema
Opsamling i plenum
Overlevering af anbefalinger til ledelse
Efter i aften:
I afprøver fordybelsesbåndet på baggrund af ugeskemaet, som I udfylder i aften
På næste teammøde drøfter I kort jeres erfaringer/anbefalinger og afleverer dem til ledelsen
Ledelsen samler op på jeres anbefalinger og fastsætter den endelige form for fordybelsesbåndet
Vælg en referent og en tidsnazist
Hvilke fordele ser I ved fordybelsesbåndet?
Hvilke udfordringer ser I ved fordybelsesbåndet?
Lav en brainstorm over alle de temaer og aktiviteter, I kan se, at man kan bruge fordybelsesbåndet til.
Drøft hvornår på dagen, det er bedst for jeres børnegruppe at fordybelsesbåndet ligger.
Drøft den realistiske varighed på et fordybelsesbånd for jeres børnegruppe.
Afprøv ugeskemaet, og drøft herunder:
Hvad fungerer godt?
Hvilke justeringer vil I foreslå?
Er team-mødet et godt planlægningsrum til udfyldningen af ugeskemaet?
18
Larverne
Lydlig opmærksomhed - lyden [d]
9-10 9-10 9-10 9-10 9-10

Børnene lærer Dalle Dino at kende samt hans lyd og håndtegn
Dalle Dino kommer på besøg. Vi synger hans sang og rim. Dalle har en kuffert med fyldt med ting, der starter med [d]. Vi snakker om tingene og laver Dalles håndtegn
Kirsten er ansvarlig
Kirsten finder en Dalle Dino og kopierer og laminerer billedet af Dalle og samt hans sang og håndtegn. Tina samler en kuffert med d-lyde.
Børnene lærer Dalle Dino at kende samt hans lyd og håndtegn
De store børn kan udtale lyden og kender sangen
Vi tager kufferten med d-lyde med hen til tæppet. Børnene skal finde Dallo Dino. Vi synger sangen og rimet. Derefter snakker vi om lyden på tingene i kufferten, laver håndtegnet og sætter tingen på Dalles felt på tæppet.
Tina henter tæppet
25
Billerne
Dialogisk læsning
Børnene skal lære de 5 fokusord:
boller
at bage
mel
at smage
at røre
Børnene skal lære de 5 fokusord:
boller
at bage
mel
skål
at røre
Børnene skal lære de 5 fokusord:
boller
at bage
mel
skål
at røre
Børnene skal lære de 5 fokusord:
boller
at bage
mel
skål
at røre
Børnene skal lære de 5 fokusord:
boller
at bage
mel
skål
at røre
Vi læser "Totte bager".
Bagefter går vi ud i køkkenet og finder en skål og en ske. Vi hælder mel i skålen sammen med vand og børnene kan selv prøve at røre ligesom Totte
Line finder bogen og sørger for at tingene er klar i køkkenet
Vi læser bogen igen - men denne gang er børnene med til at fortælle historien. Bagefter smager vi på nogle af ingredienserne i bollerne.
Line gør skeer, sukker og salt klar
Vi finder bogen frem igen. Denne gang fortæller børnene selv historien ud fra billederne. Bagefter går vi selv i køkkenet og bager boller, som vi kan spise om eftermiddagen
Lone fra køkkenet laver en bolledej klar, således at boller bare skal formes og så i ovnen
Erfaringer fra andre steder med fordybelsesbånd
"Jeg plejer at hade struktur, men efter dette forløb er jeg blevet gladere for mit job, fordi jeg har fået mere tid til min kerneopgave"
"Det er motiverende at arbejde så systematisk med børnenes læring"
"Vores børn glæder sig til kl. 9 hver dag"
"I starten brugte vi lang tid på planlægningen, men nu er vi mere øvede, og det tager os ingen tid. Desuden er det fedt at kunne genbruge tidligere ugeskemaer - det giver også mere læring hos børnene"
"Jeg går ikke hjem med dårlig samvittighed mere - jeg gør en forskel for mine børn hver dag!"
"Der er ikke så mange børn, der falder under min radar mere"
"Det har overrasket mig, hvor meget børnene kan lære - blot ved at de hver dag kan mærke at jeg vil noget med dem"
Full transcript