Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunstgeschiedenis,

No description
by

naomi aardema

on 16 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunstgeschiedenis,

1960
1970
2010
1945
1985
Kunstgeschiedenis na 1900,
Abstract expressionisme
Post -abstract expressionisme
Frank Stella, Hard edge, minimal art.
POP-ART
Black paintings
Conceptuele Kunst
Fluxus, begin '60. Grens tussen beeldende kunst en muziek wordt opgeheven.
Land Art 1960->
Foto- of hyperrealisme vanaf 1965->
Vormgeving, Voorstelling en Functie
Mark
Rothko,
ColorField.
Frank Stella Harran II 1967
Marriage of Reason and Squalor
Happening, spectaculaire openbare, spontaan lijkende maar vooraf bedachte gebeurtenis. Bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren zodoende te choqueren en daarmee denkbeelden belachelijk te maken.
Body art, het lichaam als gereedschap.
Environement, omgevingssculptuur->installatie kunst.
kienholz,
the beanary
Postmodernisme na 1945,
Het idee ofwel het concept is belangrijker
dan estethische of materiaal-technische afwegingen.
Kunst bevrijden uit haar traditionele bindingen.
modernisme vanaf eind 19e eeuw
surrealisme 1925-1940
DADA 1916-1920
futurisme 1909-1914
kubisme 1906-1920
De Stijl 1917-1927
geometrisch 07-09analythisch 10-12synthetisch 13-20

1. Hoe is ritme zichtbaar?
2. Hoe ontstaat er ruimte suggestie?
3. Hoe wordt de expressie vergroot?
4. Hoe wordt de beschouwer meer betrokken?

Jugendstil 1980-1910
Expressionisme 1905-1920
Subjectiviteit.
Visie kunstenaar.
Gedurfde kleurgebruik.
Grovere penseelstreek.
Sociale betrokkenheid.

1. Fauvisme.
2. Die Brücke
3. Der Blaue Reiter.
constructivisme 1915-1920
Bauhaus 1919-1932
utopie.
avant garde.
ideologie.

Efficiënt. Elegante.Strak van lijn.
Eenvoudig van vorm. Zeer functioneel.
In welk opzicht wordt er binnen het Bauhaus een verbinding gelegd met de
middeleeuwen?

Nederlandse kunstbeweging.
*elementaire vormen.
*asymmetrische composities.
*onvermengde, primaire kleuren en ‘neutrale’ kleuren wit, grijs en zwart.
*uitsluitend vlakken en lijnen in horizontale en verticale richting.

Mondriaan werkt aanvankelijk sterk figuratief. Hij slaat echter het pad naar abstractie in. Verklaar waarom Mondriaan dit doet. (lees tekst werkboek)
Bekijk het werk hiernaast van Naum Gabo, Op welke manier 2 manieren wordt ruimtewerking versterkt?
russische kunststroming.
Kenmerken.
-abstract
-geometrisch
-dynamisch en ritmisch
-spiraalvormige constucties
-openheid (wat de eerlijkheid en de openheid van de communistische ideologie moet symboliseren).
Vorige les: Introductie kubisme, futurisme en expressionisme.
Deze les:
1. Terugkoppeling op de kunststroming; futurisme, kubisme en expressionisme en
uitleg opdracht. (5 min)

2.Analyseren. In een groepje bekijken jullie 3 kunstwerken en analyseren deze
a.d.h.v een formulier. (30 min)

3. Voorbereiden. Als groepje krijg je een blaadje met één van deze schilderijen op je
tafel, over dit schilderij bereid je een presentatie voor. ( 10 min)

4. Presenteren. Ieder groepje geeft een 5 minuten durende presentatie over het
schilderij. Het publiek vult zijn analyse formulier aan en stelt vragen.
(20min)

5. Terugkoppeling.

Doel: *Kenmerken en beeld beschouwing toepassen op de kunst stromingen.
*Kennis delen. *Kennis uitwisselen.*Samenwerken. *Hoofd en deel onderwerpen leren scheiden.1x figuratief 1x geabstraheerd 1x abstract.
<LIKE MONDRIAAN>
Filosofie van Nietzsche.
Die geburt der Tragödie.
Het modernisme en het Existentialisme.
Henri Matisse
Pablo Picasso.
Umberto Boccioni
Modernisme:1860-1950 v.s. Postmodernisme 1960-2000
1. Grens tussen high art/low culture vervaagd.
2. Herwaardering van figuratie, herkenbaarheid.
3. Fragmentering van subject (schizofrenie).
4. Stilistische onzuiverheid (eclecticisme).
5. Imitatie, Parodie: originaliteit bestaat niet.
6. Complexiteit en tegenspraak(Less is bore).
7. Autonomie verdwijnt(cultuurindustrie).
8.Fictie (Form Follows Fantasy).

1.Scheiding hoge en lage kunst.
2.abstractie,atonaliteit.
3.Expressie: angst en vervreemding.
4.Stilistische zuiverheid (onderzoek) .
5.Uniciteit, vernieuwing, originaliteit.
6.Eenvoud &eenheid (Less is more).
7.Autonomie van de kunst.
8.Functionalisme( Form Follows Function).

Kunstfilosofie: Ppoint op ELO.
Architectuur na 1945.
Schilderkunst.
Beeldhouwkunst.
Nieuwe Media.
Mensvriendelijke Architectuur.
Organische Architectuur.
Hightech.
Postmoderne architectuur.
Deconstructivisme.
Kenmerken:
Verschillende stijlen bestaan naast elkaar.
Persoonlijke beleving van de kunstenaar staat centraal.
Persoonlijke reflectie van de kunstenaar op gebeurtenissen in de maatschappij.
Straatkunst wordt geaccepteerd als kunstvorm.
Figuratieve en expressionistische beeldhouwkunst.
Organisch abstracte beeldhouwkunst.
Kinetische kunst.
Minimal Art.
Kunst in de openbare ruimte.
Land art.
zie Landart en Kienholz.
Performance kunst.
Fotografie.
Video.
Digitale kunst.
3-d prints.
Maatschappijkritisch.
Vervreemdend.
Verbonden met de realiteit.
Reflectiemiddel.
k e n m e r k e n

- Dada maakte antikunst, wilde shockeren
- humor en ironie
- gewone gebruiksvoorwerpen werden als kunst tentoongesteld
- afvalproducten werden verwerkt in de kunstwerken
-Vervreemding.
Uitvindingen:
Frottage
Collage
Assemblage
Ready mades
Metamorphosis of Narcissus.
Psychoanalyse van Freud.

Uber Ich ( het gemoraliseerde bewustzijn/onderbewuste.

-Ich (Ego oftewel zelfbehoud van het individu)

-Es (het zijn lustgedreven/primairgedreven).


Onderbewustzijn aanspreken d.m.v. automatisme.
Abstracte kunst binnen het modernisme.
Figuratief Geabstraheerd Abstract.

Wat is modernisme binnen de beeldende kunst?

Welke vormen van abstracte schilderkunst bestaan er?
<Like Mondriaan>
1x figuratief, 1x geabstraheerd, 1x abstract.
&
suprematisme
orphisme
neoplastisime
kubisme
constructivisme
cobra
biomorphische schilderkunst
Avantgarde and Kitsch.
Modernisme is goede smaak.
Modernisme is orgineel.
Modernisme is vernieuwend.
Modernisme is een andere rankschikking.
Modernisme is functioneel.
Modernisme is een nieuwe waarheid.
Waarheid is iets heel anders dan werkelijkheid
Stellingen:
#modernisme
google abstractie
Kunst is zuiver
Kunst is universeel
Kunst is autonoom
Expressief
Onrealistische proporties en vormen.
Abstrahering
Organische vormen
Inspiratie uit primitieve kunst
Beweging en Abstract.
Geometrische vormen
Abstract
Onpersoonlijke kleuren
Kunst in opdracht
Monumentale werken
Symboliek
Natuur wordt beeldend middel
Concept staat centraal
Kunst gedocumenteerd door: Foto, video en tekening
Full transcript