Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leadership & Innovation

Symposium Regimentsdag Bevoorradings & Transporttroepen
by

Jordie van Berkel

on 19 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leadership & Innovation

06 November 2014
Leiderschap & Innovatie
Kleur
Bekennen

Voorbeelden
Brug naar Defensie
De mening van de zaal!
Er volgen 5 stellingen en 1 vraag.

Geef aan waar u het het meest mee eens bent.
Stelling 2
Defensie is een voorbeeld voor andere organisaties op gebied van sociale innovatie:
GROEN: EENS
ROOD: ONEENS
Stelling 1
GROEN: EENS
ROOD: ONEENS
Stelling 3
Leiderschap binnen Defensie:
GROEN: Stimuleert sociale innovatie
ROOD: Belemmert sociale innovatie
Stelling 4
De algehele houding binnen Defensie is:
GROEN: vertrouwen is goed, controle is beter
ROOD: afspraak = afspraak (controle hooguit per steekproef)
Stelling 5
Succesvolle invoering van Het Nieuwe Werken staat of valt vooral met:
GROEN: Goede faciliteiten, zoals een thuiswerkplek, flexplekken, koffie en voldoende parkeerruimte
ROOD: Heldere afspraken binnen teams rond thema's als zichtbaarheid, waardering, samenwerking en resultaat.
@ForteSo
@Jordievanberkel
info@f-fort.nl
jordie@f-fort.nl
06-20562837
'Als u wilt dat het echt gebeurt...!'
Beste prezi-bezoeker,

Wat leuk dat u hier beland bent!

- Deze prezi is samengesteld voor het symposium van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen van de Koninklijke Landmacht
- Publiek bestond grotendeels uit actief dienende officieren van het regiment
- Opzet was de verbinding maken tussen bedrijfsleven en defensie rond de thema's leiderschap en innovatie
- Voornaamste doel van onze bijdrage was een kennismaking met sociale innovatie, op een positieve manier prikkelen en een aanzet geven tot (kleine of grote) actie
- Deze presentatie is eigenlijk niet compleet zonder bijbehorende toelichting
- Als onhankelijke partij zijn we dagdagelijks actief met verbetertrajecten binnen Facilitair Management en Inkoop
- Wij combineren visie met pragmatiek en werken vanuit gedegen vakkennis
- Wij zijn voorstander van #durftedelen. Daarom kunt u een groot deel van onze presentaties gewoon online bekijken, waar en wanneer u dat wilt.
- Kijk voor meer artikelen en presentaties op onze website, ook een groot deel van het beeldmateriaal kunt u hier terugvinden en auteursrechtvrij gebruiken, naast uiteraard referentieprojecten en klantverhalen.

- Indien u op zoek bent naar meer diepgang of het begeleidende verhaal, neem vooral contact met ons op!

Namens F-Fort bedankt,
Jordie van Berkel-Schoonen
(www.f-fort.nl of jordie@f-fort.nl of 06-20562837)
Jordie van Berkel-Schoonen - F-Fort B.V.
Defensie is een voorbeeld voor andere organisaties op het gebied van technische innovatie:
MIL, I, II en III
Change Leadership
Programs
- Gemert
- Getrouwd
- Weimaraner
- Buiten bezig zijn
- Reizen
- Genieten
Jordie van Berkel-Schoonen
Opleidingen
Werkervaring
Klant-portfolio
Bijzondere dingen
Privaat
Zorg
Onderwijs
Industrie
De sociale revolutie vraagt een paradigma-shift!
Even voorstellen:
Kaders:
Paradigmashift

Kaders
Agenda:
Stellingen
Welkom en voorstellen
Kaders
Voorbeelden
De brug naar Defensie
Vragen
I en II (LOG)
Supply Chain Management
Facility Management
PC-LOG 135 VBD OST CIE
PC-BOSWA 13 BEVO
PLV-CC 150 GEMCIE/130 CLCIE
HFD BUREAU VERWERVING 1 LOGBRIG
SR INKOPER FACILITAIR MANAGEMENT
INKOOPMANAGER ICT & SERVICES
DIRECTEUR FACILITY MANAGEMENT & RE
CHIEF PROCUREMENT OFFICER A.I.
MANAGER HUISVESTING & TERREINEN A.I.
Publiek
Shift
happens!
Co-creatie
Integriteit
Afhankelijkheden
Voor sociale revolutie
Na de sociale revolutie
Wantrouwen
Vertrouwen
Kennis is macht
Gesloten
Grenzen
Geld
Sociaal kapitaal
Gelijkheid
Diversiteit
Directie
Top-down organisatie
Vraaggestuurd
Organisatiebelangen
Beheersing
Passie
1.0
2.0
3.0
Bureaucratie
Complexiteit
Netwerken
Stuck in the middle
Community
Netwerken
Schaarste
Werkvloer
Internet
Nieuwe media
Kennis delen is macht
Overvloed
Chaos
Management
Paradigma shift
We zijn onderdeel
van een
REVOLUTIE
Eind 18e - begin 19e Eeuw
1970
NU
De
verandert.... dus
veranderen...
De uitdaging....
Innovatie is nodig
om te overleven
De huidige sociale revolutie vraagt
dan ook vooral om ontwikkelen van
7S-model Mc Kinsey
'Zachte' kenmerken organisaties:
Industriële
revolutie
Informatie
revolutie
Sociale
revolutie
Paradigma
Innovatie
Leiderschap
Product
Innovatie
Proces
Innovatie
Sociale
Innovatie
Het goede nieuws...
Leiderschap
Innovatie
'Harde' kenmerken organisaties:
Impact op
leiderschap
Innovatie - killers
Nee!
Dat is toch veel te duur
Doe niet zo dwaas
Vindt de baas nooit goed
Dat is in strijd met het beleid
Zet eerst maar op schrift
Veel te vaag, wordt eerst maar concreet
Sinds wanneer ben jij expert geworden?
Als het echt een goed idee was, bestond het al
Daar moet ik nog eens over nadenken
Daar zijn we nog niet rijp voor
Werkt niet voor grote bedrijven
Laten we vooral realistisch blijven
Het gaat toch goed zo?

Twee voorbeelden van sociaal innovatieve bedrijven:
Vraag
Wie heeft wel eens gehoord van
Semco en Finext?
GROEN: Weet globaal waar ze voor staan
ROOD: Hooguit van naam
Waarom innoveren als organisatie?
- Om te overleven als organisatie
(= redeneren vanuit angst)

- Omdat nieuwe organisaties lager ziekteverzuim hebben, meer plezier, hogere medewerkerstevredenheid en betere resultaten boeken
(= redeneren vanuit kracht)

Ricardo Semler
Opgericht in 1956 o.l.v. Antonio Semler:
focus op scheepsbouw
aristocratische management stijl
strikte regels, procedures, protocollen

1980: Ricardo (20 jaar) volgt Antonio op als CEO
Omzet stijgt in periode 1980 tot 2003 van 4 miljoen naar 212 miljoen US dollar omzet in vele industrieën
Internationaal aanzien voor de 'Meest opzienbarende werkplek ter wereld'
What happened.....???
Storyline:
Op dag 1 ontslag voor 60% van het topmanagement
Start diversificatieprogramma
Drastische hervorming belonings- en goedkeuringsstructuur
Medewerkers bepalen eigen salarissen
Medewerkers bepalen eigen werkroosters, ook in productie
Overboord zetten van alle regels en procedures in ruil voor eigen verantwoordelijkheid medewerkers
Alle informatie vrij voor iedereen beschikbaar
Door werknemers gekozen en beoordeelde managers
Afschaffen CEO
Kring van satellietbedrijven
Semco was zijn tijd ver vooruit
Finext (Fokke Wijnstra)
Afsluiting op persoonlijke titel
- Pelotons en compagnies niveau
- Uitzendingen versus vredesbedrijfsvoering

Zoveel kracht en mogelijkheden, maar ook nog zoveel beperkingen en uitdagingen!!
Een laatste
voorbeeld....
Er komen steeds meer sociaal innovatieve bedrijven
Een typisch sociale innovatie is implementatie van HNW

HNW bij defensie kenmerkt zich (ervaring tot nu toe, niet de mogelijke wens!) vooral door focus op:

GROEN: de linker driehoek met harde factoren
ROOD: de rechter driehoek met zachte factoren
www.f-fort.nl
Onze wens voor u is lef, moed en het vermogen los te laten om samen de succesvolle doorontwikkeling te maken naar een sociaal innovatief bedrijf!
Opgericht in 1998 met als een van de eerste
iniatiefnemers Fokke Wijnstra
Change Vision (The Vision Web)
Financiële consultants en interim management

Nu:
150 man personeel
Binnen 2 jaar onafhankelijk van banken
Vanaf start een ziekteverzuim < 2%
Winst altijd positief en boven markt
Klanttevredenheid >9
Kenmerken:
Nihil staf, ook geen verkoopafdeling
Teams tussen 5 en 12 mensen (=natuurlijk getal)
Geen functiebeschrijvingen
Medewerkers bepalen eigen salarissen, werktijden en vakantie
Alle informatie vrij voor iedereen beschikbaar
Geen 'bazen'
Clubhuis
Circa 3 jaar geleden teruggekocht van Ordina en aandelen in handen eigen medewerkers
Consistent verhaal naar buiten door iedere willekeurige Finext-er, zonder communicatie afdeling
'In Control Zonder Control'
Finext als inspiratiebron
Bedankt voor uw aandacht
Cultuur
Organisatie
Bron: Twynstra Gudde
- Lef (ander lef)
- Samen, relatie
- Dienend, faciliterend
- Inspirerend, passie
- Verbindend
- Coachend
- Authentiek
- Transparant, open
- Lange termijn
- Voorbeeldgedrag
ZIJN, DOEN, LEREN
En een klein uitstapje naar een sociale innovatie:
Het Nieuwe Werken
- Vernieuwing
- In de wijze waarop organisaties bestuurd worden
- In de wijze waarop het werk en de samenwerking tussen werknemers georganiseerd wordt
- Wat leidt tot
duurzaam concurrentievoordeel
en
productiviteitswinst
(Vaak ook aangeduid met Innovatief Organiseren)
Definitie Sociale Innovatie
Het Nieuwe Werken bij Essent/RWE
- Periode 2007-2013
- Pilot 300 medewerkers
- Implementatie circa 4.000 man
- Werkplekratio 0,6 FTE/werkplek (incl ontmoeten)
- Reductie vastgoedportfolio 65%
- 15% productiviteitsstijging
- 9% stijging medewerkerstevredenheid
- 20% daling kortdurend ziekteverzuim
- Winning Workplace Award 2013
Een laatste stelling....
Resultaat:
75% van de zaal kleurde groen
Resultaat:
50% van de zaal kleurde groen
Resultaat:
50% van de zaal kleurde groen
Resultaat:
50% van de zaal kleurde groen
Resultaat:
75% van de zaal kleurde rood
Resultaat:
99% van de zaal kleurde rood
Resultaat: 90% van de zaal kleurde groen
Afsluitende tips: Aan de slag met sociale innovatie?
1. U heeft de belangrijkste 'asset' reeds in huis, meer dan welk ander bedrijf dan ook: prachtige en krachtige mensen. Het enige wat u hoeft te doen is elkaar niet te ontmoedigen!
2. Maak geen nieuwe plannen en protocollen, maar stop met minstens 1 ding. Maak u geen zorgen dat uw werk verdwijnt, u zult verrast worden met nieuwe dingen.
3. Change happens in the here and now and always starts with 'I'
Full transcript