Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pandibisyong Pakitang-Turo

No description
by

Maria Joana Fradejas

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pandibisyong Pakitang-Turo

Paglalayag sa Puso ng Isang Bata
Pandibisyong Pakitang-Turo


Throwback Thursday (Pagbabalik-tanaw)
Manood Tayo!
Word War- Celebrity Bluff Round 2
designed by Péter Puklus for Prezi
Pangkat 1
Pagsunud-sunurin ang mga mahahalagang pangyayari sa akdang binasa
Story Map Organizer (SMO)

Paglalayag sa Puso ng Isang Bata
maikling kuwento ni Genoveva Edroza Matute

Pangkat 2
Pumili ng madulang bahagi sa akda at isadula ito sa klase.
Basa – Drama – Obra [ BDO]
Pangkat 3
Masining na ikuwento at lapatan ng mabisang guhit-larawan ang mahahalagang pangyayari sa kuwento ng Paglalalayag sa Puso ng Isang Bata.
Picto-Kuwento
Gawain 4
Bumuo ng isang musikal na pagtatanghal upang ipakita at iparinig ang maikling kuwentong
nabasa
.

The Voice
Isaalang-alang Mo!
Pamantayan sa Pagmamarka sa
Pagganap ng Bawat Pangkat
A. Aktibong partisipasyon ng 2
bawat kasapi ng pangkat
B. Masining na naipakita ang 2
itinakdang gawain para sa
pangkat
C. Nagpamalas ang natatanging 2
kaalaman at kasanayan gamit
ang sariling talento at katalinuhan
D. Naipamamalas ang natatanging 4
kaalaman at kasanayan gamit ang
sariling talento at katalinuhan
KABUUAN

10 puntos


Inihanda ni: Gng. Maria Joana Palamos
Setyembre 27, 2013

1.
Sino-sino ang mga tauhan sa napanood na dokyu at ano
ang kani-kanilang kwento?
mabilis
agad-agad
may lakad?
i n l a a g m d u
natandaan
ako yan!
di- malilimutan
l n a a t k n i
Cute yan!
Ay si Raiza yan!
di-malaki
i m t u n m u
nakakaawa
aaah..
wala ata ko nyan
g h a a b
tono
ah sa salita yan
Bulacan!
o p t u n
Bayanihan...
Iskor Mo, Show MO!
Face to Face!
Ibahagi Mo!!!
1. Sino ang pangunahing tauhan sa akda ? Ilarawan siya?
2. Masasabi mo bang isang huwarang mag-aaral ang bata? Patunayan.
3. Ano ang naging papel ng guro sa buhay ng bata?
4. Ibigay ang iyong sariling pananaw, ideya at saloobin sa pahayag hinango sa akda na: “Nagbibigay-ligaya sa tao ang madamang siya’y mahalaga at may nagmamahal sa kanya.”
5. Ano kaya ang kahulugan ng pamagat na “Paglalayag sa Puso ng Isang Bata”?
6. Sa iyong palagay naging matagumpay ba ang pangunahing tauhan sa kanyang paglalayag sa buhay? Pangatwiranan ang iyong sagot.
7. Magbahagi ng isang maihahalintulad na sariling karanasan sa bata at sa guro.
8. Batay sa akda, anu-ano ang mga kulturang Pilipino noong Panahon ng Kasarinlan? Ihambing ito sa kasalukuyang kultura sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga ito.
Mga Kulturang
Nananatili Pa
Mga Kulturang
Napalitan Na
Mga Kulturang
Nawala Na
PUSO (Post /Phrase, Understand, Share, Organizer)
Sa isang post-it-sticker, isulat ang iyong mga nais ibahagi sa klase kaugnay ng akdang binasa at tinalakay.
Maaaring isulat ang mga sumusunod:
a. mga pahayag na nagustuhan
sa akda
b. mga natutunan o
napahalagahang kaisipan
c. sariling pananaw o damdaming
kaugnay sa akda

Pagkatapos, ipost ito sa wall na puso at tingnan kung ilan ang mag-like at mag-share nito.
Kasunduan
1. Ano ang dalawang uri ng tauhan ng
maikling kuwento?
2. Muling balikan ang akdang binasa,
kilalanin kung anong uri ng tauhan ang
mga nasa akda.
3. Magtala ng mga pandiwang ginamit sa
maikling kuwento.

Sanggunian: KAYUMANGGI SA FILIPINO Baitang 8, Ikalawang Markahan

2.
Bakit nagging ganito ang kanilang kalagayan sa buhay sa
kabila ng kanilang murang edad?
3.
Sa inyong palagay, nararapat ba itong maranasan ng mga
batang tulad nila? Ipaliwanag.
4.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ng isa sa mga tauhan sa
dokyu, paano mo haharapin at bibigyan ng kalutasan ang
nararanasan mo?
Full transcript