Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Susirinkimas 2014 10 27

No description
by

Edita Niauriene

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Susirinkimas 2014 10 27

2D Tėvų susirinkimas 2014 10 27
Aptarsime..
Pirmokų pažangumas
Klasė
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

Mok. sk.
30
31
31
29
29
29
25
204

9-10
3
2
2
18

7-8
24
24
22
14
9
2

95

4-6
3
4
7
13
19
26
15
87

Nepaž.1
1
1
10
13

Vidurkis
9,2
9,0
8,6
8,6
8,6
7,9
7,0
8,45

Lankomumas
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Kaip spęsti lankomumo problemą?
8.1. Kiekvienas mokinys įsipareigoja lankyti mokyklą.
8.2. Susirgus mokinys privalo
tą pačią dieną apie tai informuoti klasės vadovą
.
8.3. Dėl ligos ir kitų priežasčių mokinio praleistas pamokas tėvai gali pateisinti raštu, tačiau
ne daugiau kaip 21 pamoką per mėnesį
, sergant ilgiau praleistos pamokos pateisinamos tik atnešus gydytojų pažymą.
8.4. Gydytojų pažymas ar tėvų paaiškinimo raštelius mokinys privalo
pristatyti
klasės vadovui
tuoj pat atvykus į gimnaziją
.
8.5. Jeigu šeima ruošiasi išvykti su vaiku ne mokinių atostogų metu, tėvai privalo parašyti prašymą dėl išleidimo iš pamokų,
iš anksto
informuojant gimnazijos administraciją.
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Klasės vadovų veikla:
- Mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams apie tai nepranešus,
nevėliau kaip per tris darbo dienas
klasės vadovas išsiaiškina mokinio neatvykimo į mokyklą priežastis.
- Mokiniui
be pateisinamos
priežasties nedalyvavus pamokoje (-se), klasės vadovas kitą dieną kviečiasi mokinį pokalbiui, mokinys rašo
paaiškinimą
.
- Kai klasės vadovas turi
3
vieno mokinio paaiškinimus, kviečiami tėvai supažindinti su mokinio paaiškinimais pasirašytinai.
-
Pasikartojus
situacijai (surinkus 3 vieno mokinio paaiškinimus), kreipiamasi į gimnazijos socialinę pedagogę.
- Situacijai
nesikeičiant
(vėl surinkti 3 paaiškinimai), inicijuojamas mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, kuriame privalo dalyvauti svarstomas mokinys ir jo tėvai (globėjai). Vaiko gerovės komisijos nariai gali teikti direktoriui šiuos siūlymus: pareikšti mokiniui pastabą, papeikimą (raštu).

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Mokytojų tarybos posėdžio nutarimas
protokolo Nr.12-01, 2014 01 16
Nuo 2014 m. sausio 13d
. keisti nuostatą, kad mokiniams praleidus pamokas tėvai gali pateisinti tik 21 pamoką per mėnesį (3 dienas).
SVARSTYTA.
Nuobaudos ir pagyrimai

>30 nepateisinų praleistų pamokų - ĮSPĖJIMAS
>50 nepateisinų praleistų pamokų - PAPEIKIMAS
praleidusiems 0 pamokų be pateisinamos priežasties - PAGYRIMAS
skirti p a g y r i m u s mokiniams, I pusmetį baigusiems 9-10 balais 1d klasės Rugieniui Danieliui

Skirti p a g y r i m ai:

1d klasės
Gintautui Daliui
,
Juškevičiūtei Gabijai,
Kleveckaitei Miglei,
Kuprytei Kamilei,
Makniusevičiui Orestui,
Marcinkevičiūtei Gabijai,
Masaitytei Sigridai,
Pečiukėnaitei Monikai,
Plečkaitytei Gretai,
Radzevičiui Arnui,
Rimaitei Nedai,
Rugieniui Danieliui,
Rutkauskui Dainiui,
Strumskytei Benitai, Surgautaitei Gabijai.
P.S. tokia pati tvarka galioja ne tik lankomumui, bet ir spręndžiant pažangumo ar elgesio problemas
1. Ekskursijos organizaciniai klausimai
2. 2014-15 m.m. 09/10 mėn. pažangumas ir lankomumas
3. Gimnazijos vidinė tvarka lankomumo, vėlavimo ir kt. klausimais
4. Klasės einamieji klausimai

Kryžiaukos k. Upnininkų sen. Jonavos r.
2014 10 28 (antradienis)
15.00 - 16.00 Atvykimas į sodybą
16.00 - 16.30 Įsikūrimas, pasiruošimas veikloms
16. 30 – 20.00 Stalo žaidimai (loginiai, strateginiai, bendradarbiavimo)
20.00 – 21.00 Vakarienė
21.00 – 23.00 Filmo peržiūra, aptarimas ir diskusijos
23.00 – 24.00 Pirtis
24.00 – 9.00 Poilsis

2014 10 29 (trečiadienis)
09.00 – 10.00 Kėlimasis, kambarių tvarkymas
10.00 – 11.00 Pusryčiai
11.00 – 12.00 Laisvas laikas
12.00 – 13.00 Išvykimas iš sodybos

Lankomumas
Laikas 2014 10 28 15 val. – 2014 10 29 13 val.
Kontaktai
+370 698 44 700
+370 698 23 732
Sodyba - KAIMAS KRYŽKĖLĖJE
www.kaimaskryzkeleje.lt
- Kaina: 25 lt.
- Pasirūpinti patalyne / miegmaišiais
- Maistas
- Atvykimas/išvykimas


Suaugusiųjų dalyvavimas
Auto 1: Gabija M, Miglė, Gabija J., Arnas
Auto 2: Dalius, Matas M.
Auto 3: Neda, Aistė
Auto 4: Benita +papildomos vietos (nuo 18 val)
Auto 5: Gabija S, Ieva, Sigrida (+papild. vietos)
Auto 6: Paulius + 4 vietos
Auto 7: KITI?????
Tėvų kontaktai: persiųsiu per manodienynas.lt

Maistas
suneštinis - sau ir draugui
(+greitai pašildomo)
*auklėtoja pasirūpina bendru, vėliau pasidalinsim sumą

- kviečiami tėvai
(vakarui / be nakvynes)
- suaugusieji - auklėtoja, keli darbuotojai

tėvų raštiškas sutikimas
Pavežėjimas:
Mokinių pažangumas
Jūsų patebėjimai, komentarai
44 km nuo Kauno, Ukmergės kryptimi, i dešinę prie Upninkų, tuomet sankryžoje į kairę, sodyba bus papuošta BALIONAIS
ĄĄĄĄĄ*Protokolo pildymas (forma)
EKSKURSIJA
23/28, išskyrus: Gabija J., Dainius, Povilas V., Mažvydas, Povilas P. (?)
20lt. sumokėjo 18/23, išskyrus: Vakarė, Izabelė, Kamilė.

Važiuoja:
Sodyba - KAIMAS KRYŽKĖLĖJE
Pasirūpinti
Nakvynė ir kt.
miegmaišis/patalynė
patogi apranga, avalynė
bus pirtis

Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai dėl ekskursijos...
toliau....
2014-15 m.m. 09/10 mėn. pažangumas ir lankomumas
Vėlavimo tvarka
Prisijungimas prie dienyno - reguliarus
pagal administracijos pateiktus vėluojančių į pirmąsias pamokas mokinių sąrašus - auklėtinių paaiškinimai, tėvų informavimas
Vėlavimas
Praleistų pamokų teisinimas:
Tėvai: max. 21 pam/mėn (kt. priežastys) Med. pažymos (dėl sveikatos)
Administracijos fiksavimas dėl vėlavimo į pirmą pam.
pagal sutarties su gimnazija 3.1 punktą tėvai įsipareigoja „Užtikrinti savalaikį atvykimą į gimnaziją, mokiniui neatvykus į pamokas, per 3 valandas nuo pamokų pradžios, informuoti klasės vadovą“.
informuojame PRIEŠ / TĄ PAČIĄ dieną: sms, per dienyną, skambučiu, ratiška pažyma etc.
Prašymas
Mėn. lankomumo suvestinės pateikimas pavaduotojai
Pamokų laikas nuo lapkričio mėn. – 8:00
Kiti klausimai
Pasikeitimai mokinių tarpe: pernai 28, šiemet 28
Pasikeitimai mokytojų tarpe: IT, Geografija, Pilietinis ugdymas, Ekonomika, Anglų k.
Mokytojų atsiliepimai (daugeliu geresni lyginant su pernai metais)

Svarbu!
Individualus bendravimas su mokytojais


Didelis reiklumas mokytojui, nepakankamas reiklumas sau
Mano kaip auklėtojos pastebėjimai
individualus bendravimas - klasėje
klasės val. įtraukimas į tvarkaraštį
popamokinė klasės veikla kiekvieno mėn pask. penktadienis
nepopuliarūs sprendimai, atsakingas požiūris – suprantamas kaip trūkumas
seniūno perrinkimas
Kita...
uniformos
mobilūs telefonai
namų darbai
Kitam kartui....
PUPP, kalbų įskaitos
individualūs mokymosi planai 3kl.
P.S. Individualūs susitikimai
Full transcript