Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Media och källkritik

No description
by

Jacob Gunnarsson

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Media och källkritik

Medier i samhället
Olika medier
Radio
Tv
Tidningar
Internet
Smartphones
Sociala medier
Vilka uppgifter har massmedia?
Granska makthavarna – den tredje statsmakten
Informera
Kommentera och debattera
bilda opinion
underhålla
Lagar och regler
Pressetik
Ge korrekta nyheter
Var generös med bemötanden
Respektera den personliga integriteten
Var varsam med bilder
Hör båda sidorna
Var försiktig med namn
Värderingar i media?
Att diskutera...
Hur skildras...
kvinnor/män
svenskar/nysvenskar
unga/gamla
republikaner/demokrater
....
... i media
Public service
Tv och radio med särskilt uppdrag som inte är vinstdrivande, "
"Allmänhetens tjänst"
Uppdrag: För alla samhällsgrupper, mångfald, kultur och demokrati
Licensavgift ca 2000kr om året/hushåll
I vilket syfte har källan skapats?
Av vem har källan skapats?
När har den skapats?
Finns det andra källor som skildrar samma sak?
ÄR KÄLLAN TROVÄRDIG?
Socialisation : Varifrån har du fått dina åsikter?
EKONOMI
POLITIK
MASSMEDIA
Opinionsbildning, politiker och organisationer vill påverka oss
kommersialismen
Beslutsfattande
SAMHÄLLE
Reklam och marknadsföring
INDIVID
NÄRMILJÖ
Internet
Föräldrar
Lärare
mer kommersiella medier (reklam, lösnummer, "skräpkultur")

Första hand vinstintresse
Negativa nyheter = sensationsnyheter
Källkritik mindre viktigt
Rubriksättning säljande
Skildra makthavare och kändisar
mindre kommersiella medier
(mindre reklam, prenumeranter, "finkultur")

Första hand att granska
Blandning av negativa och positiva nyheter
Källkritik viktig
Rubriksättning efter vikt
Skildra samhällsgrupper
kritiskt tänkande!
Ifrågasätt!

Tidningars politiska färg
Dagens Nyheter – oberoende liberal
Svenska Dagbladet – obunden moderat
Göteborgsposten – folkpartistisk
Smålandsposten -moderat
Aftonbladet – socialdemokratisk
Expressen – oberoende liberal
….står fri från alla partier och intresseorganisationer. Tidningen verkar enligt Stiftelsen Barometerns stadgar för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande". Den politiska beteckningen på tidningen är moderat.
Faktorer som avgör intresset för nyheten
Tidsavståndet
(Ju längre tid som gått desto mindre är nyhetsvärdet)
Det geografiska avståndet
(Ju längre bort en händelse inträffar desto mindre är nyhetsvärdet)
Det kulturella avståndet
(Ju mindre förståelse och ju sämre kunskaper mottagarna har om ett ämne desto lägre blir nyhetsvärdet)
Vad blir en nyhet?

Till TT kommer cirka 2000 nyheter
Medier väljer ut 200 nyheter
Vi nås av cirka 20 nyheter
Vi tar in cirka 2 nyheter
Gate-keepers – Vad är det?
De som dagligen fattar beslut i olika massmedieföretag
Vad ska förmedlas till allmänheten?
Vilka nyheter skall sparas?
Vilka nyheter kastas bort?
Gate-keepers är påverkade av:
Egna värderingar
Vad mottagarna vill ha
Hänsyn till företaget, exempelvis vad som säljer, politisk inriktning
R.Murdoch
Det som säljer!
Källkritik
Media och källkritik
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd
Pressetiska regler
Kompisar
Humor - Ali G pratar media
Kommersialism vs. samhällsnytta
Vilka medier använder du?
Medias genomslag
PRESS
SVD
Presstöd
Statligt stöd för
att främja mångfalden
källkritik
4
kriterier
1.Äkthet
2.Närhet
3.Oberoende
4.tendens

Vetenskaplig publikation
Uppslagsverk
Bloggar från privatpersoner
Politiska hemsidor
Kvällstidningar
Läroböcker
Myndigheters hemsidor
Diskussionsforum
....
Vad litar ni på?
"Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm."
Exempel...
Författare: Jacob Gunnarsson
Primärkälla

Sekundärkälla
Full transcript