Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Język Acces SQl

No description
by

Małgorzata Czeladko

on 7 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Język Acces SQl

Język Access SQL Wykonały:
inż. Małgorzata Czeladko
inż. Monika Jastrzębska
Język SQl To język komputerowy przeznaczony do pracy ze zbiorami faktów i relacjami między nimi. W programach relacyjnych baz danych, takich jak Microsoft Office Access, język SQL jest używany do pracy z danymi. W odróżnieniu od wielu innych języków komputerowych, język SQL nie sprawia trudności w czytaniu ani rozumieniu nawet początkującym użytkownikom. Język SQL służy do opisywania zbiorów danych umożliwiających uzyskiwanie odpowiedzi na pytania. Używając języka SQL, trzeba pamiętać o poprawności składni. Składnia to zbiór reguł poprawnego łączenia elementów języka. Składnia języka SQL jest oparta na składni języka angielskiego Przeznaczenie SQl Język SQL służy nie tylko do manipulowania danymi, ale również do tworzenia i zmieniania projektów obiektów baz danych, na przykład tabel. Część języka SQL używana do tworzenia i zmieniania projektów obiektów baz danych jest nazywana językiem definicji danych Warto wiedzieć: Instrukcje SELECT Aby opisać zbiór danych przy użyciu języka SQL, należy napisać instrukcję SELECT.Instrukcja ta zawiera pełny opis zbioru danych, który ma zostać pobrany z bazy danych. Obejmuje to zagadnienia:

Które tabele zawierają dane.
W jaki sposób dane z różnych źródeł są powiązane.
Które pola lub obliczenia dostarczą danych.
Jakie kryteria muszą spełnić dane, aby zostały uwzględnione.
Czy i jak mają być sortowane wyniki. Przykład instrukcji SQL dla prostej kwerendy wybierającej w programie Access:
Składa się ona z operatora (SELECT), po którym występują dwa identyfikatory
([Adres e-mail] i Firma). KLAUZULA SELECT KLAUZULA FROM Składa się z operatora (FROM), po którym występuje identyfikator (Kontakty). Klauzula FROM nie zawiera listy pól, które mają zostać wybrane. KLAUZULA WHERE Składa się z operatora (WHERE), po którym występuje wyrażenie (Miasto="Białystok").
Uwaga!!! W odróżnieniu od klauzul SELECT i FROM, klauzula WHERE nie jest wymaganym elementem instrukcji SELECT.
Przy użyciu klauzul SELECT, FROM i WHERE można wykonać wiele akcji realizowanych w języku SQL. Dziękujemy za uwagę!
Full transcript