Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

харилцан үйлчлэл ба хүч

No description
by

namuun tumur

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of харилцан үйлчлэл ба хүч

Нэг бие нөгөөгөө татах ,эсвэл түлхэхэд үзүүлэх үйлчлэл хэр их байгааг хүч гэсэн хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг.
Үрэлтийн үзэгдэл
Дэлхий дээрх бүх биес түүнд татагдаж байгаа учир дэлхий ба түүн дээрх бие хоёрын гративтацийн таталцлын хүчийг хүндийн гэж нэрлэдэг.
Таталцал гэж юу вэ?
Дэлхийн зүгээс алмвиаа биетийг өөртөө татах үйлчлэлийг хүндийн хүч, биеийн хэлбэр дүрсийг өөрчлөхөд эргээд анхны хэлбэртээ орохыг эрмэлзэж байгаа үйлчлэлийг харимхай хүч, бие өөр нэг биетэй шүргэлцэн хөдлөх үед уг хөдөлгөөнийг саатуулдаг үйлчлэлийг үрэлтийн хүчээр илэрхийлдэг байна
Fx=k Дх-Гукийн хууль
К-пүршний тогтмол
Дх-пүршний суналт
харилцан үйлчлэл ба хүч
Хүч нь татах ба түлхэх үйлчилэл үзүүлдэг.Хүчний үйлчилээр биеийн хүч өөрчлөглөг.Биеийн хэлбэр хэмжээ өөрчлөгдөхийг дэформацлагдах гэдэг.Гадаад үйлчилэл арилхад бие хуучин хэлбэр дүрсэндээ орж байвал харимхай дэформац, орохгүй байвалхаримхай биш дэформац гэдэг.
хүчний нэгж Ньютон (1Н) ,Дина (дн)
1kM=10 H
1MH=10 H
7,5kM=7500H
5MH=5000000H
хүч ньхадгалагдаж, байнга үйлчилдэггүй. Хүч зөвхөн биес харилцан үйлчилж байх үед илэрдэг
F = F
хүчний векторыг судлах
1.Үйлчилсэн цэгээс эхлүүлэн хүчний чиглэл дагуу
2.Векторын урт хүчний хэмжээтэй дүйцэхүйц
3.Хүчний үйлчлэл олон цэгт байвал нэгтэж нэг вектораар
F-хүндийн хүч
Хүндийн хүчний чиг нь дэлхийн төв рүү чигэлсэн байна.Хүч нь массаас шууд хамаарна.
1н=100000дн
1.Үйлчлэл ба эсрэг үйлчлэл үзүүлж байгаа хүчнүүд нэг шулуун дээр оршино.
2.Үйлчлэл үзүүлж байгаа хүч ба эсрэг үйлчлэл үзүүлж байгаа хүчний чиглэл харилцан эсрэш байна.
3.Үйлчлэх хүч ба эсрэг хүчний хэмжээ тэнцүү байна.
m1ба m2 масстай цэгэн хоёр биеийн хоорондох гравитацийн таталцлын хүч нь тэдгээрийн массуудын үржвэрийг хоорондох зайн квадратад харьцуулсан харьцаатай пропорцианал хамааралтай. үүнийг бүх ертөнцийн ''таталцлын'' хууль гэнэ.
Үрэлт хэр их байгааг илэрхийлдэг хэмцигдэхүүнийг үрэлтийн хүч гэнэ.Бие хөдөлж эхлэх хүртэл саатуулж байгаа үйлчлэлийг тайвны үрэлтийн хүч гэсэн хэмжигдэхүүнээр тодорхойлно. Гулсахын үрэлтийн хүчний хэмжээ шүргэлцэж байгаа гадаргын талбайгаас хамаарахгүй бөгөөд гадаргын төрөл, тулгуурын хүчний хэмжээнээс хамаардаг байна.Шүргэлж байгаа хоёр гадаргын шинж чанарыг үрэлтийн коэффициентоор тодорхойлдог.
ньютон
хүч ,Н
суналт ,см
пүршний
тогтмол
=
харимхай хүчний хэмжээ
суналтын хэмжээ
9 ангийн сурагчид
Т.Намуун
А.Мишээл
Б.Батхишиг
Г.Энхжаргал
б
Full transcript