Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En sårbar värld

No description
by

Lars Thim

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En sårbar värld

En sårbar värld
Klimatförändringar
Sårbara platser
Att förebygga risker
Intressekonflikter
Förnybar energi
Klimatförändring
Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera
långa mätserier
av både globala och regionala data kan vi se både
temperatur- och nederbördsförändringar
redan idag. Vi kan på detta sätt konstatera att klimatet håller på att förändras.
Källa: SMHI
Vi får in rapporter om
översvämningar, torka, stormar, onormalt kalla eller varma förhållanden
vilket kan vara tecken på pågående klimatförändring. De extrema väderhändelser eller väderförlopp som sker idag skulle kunna vara tecken på
klimatförändringar
, men de kan också inträffa av helt
naturliga skäl
. De är därmed extremt svåra att direkt koppla till en pågående klimatförändring, men de talar inte heller emot en sådan.
Källa: SMHI
Det finns flera skäl till att vi frågar oss om vi idag märker av klimat-förändringarna. Ett är att samhället på olika sätt blivit alltmer
väderberoende och sårbart
. Ett annat är att vi genom
media
numera omgående får ta del av katastrofala väderhändelser från hela världen. Ett tredje är frågan om huruvida förändringar av klimatet sker på grund av utsläpp av
växthusgaser
.
Källa: SMHI
Klimatets tidigare variationer, långt tillbaka i tiden, tyder på att klimatet är ett
känsligt system
. Likaså vet vi att atmosfärens sammansättning är betydelsefull för klimatet. Idag påverkar människan atmosfärens sammansättning genom
utsläpp av växthusgaser och svavel
.
Källa: SMHI
Sårbara platser
Intressekonflikter
Att förebygga risker
Förnybar energi
En sårbar värld
Lösningar
Problem
Länkar
NE om naturkatastrofer:
https://www.ne.se/static/useful/samlingar/naturkatastrofer.jsp

Var finns de sårbara platserna?
BNP/Capita-tillväxt
Vilka problem har ni identifierat?
Vilka lösningar föreslår ni?
Här?
... eller här?
Kanske här?
Vad beror sårbarheten på?
Var uppstår problemen?
Hydrologiska katastrofer - Nederbörd, översvämning
Torka - Brist på vatten
Geofysisk aktivitet - Jordbävning
Sipri, Stockholm International Peace Research Institute
, konstaterar i sin årsbok 2011 att den ökande efterfrågan på
naturtillgångar
kan skapa nya internationella konflikter.

Antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska men vägs upp av att stormakterna satsar på nya system för
kärnvapenbärare
eller moderniserar äldre framgår också av årsboken.
Källa: Sverigesrdio.se (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4543171)
Konfliktorsaker
Brist på grundläggande naturresurser, till exempel
vatten

Bräckliga politiska system som fostrar
korruption
och
vanstyre

Utbredd
fattigdom
som skapar grogrund för intressemotsättningar

Marginalisering eller
ojämlikhet
mellan olika grupper i samhället

Konkurrens
om
energikällor
och
mineraler


Organiserad brottslighet och handel med droger
.

Källa: www.sida.se
Bekämpa fattigdomen!
Hans Rosling berättar om att
Millenniemålen
Halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom
Halvera andelen mänskor som lider av hunger
Allmän grundskola för alla barn
All diskriminering av flickors rätt till utbildning ska upphöra
Barnadödligheten ska minska med 2/3 och mödradödligheten ska minska med 3/4
Spridningen av HIV/aids, malaria och ndra sjukdomar ska ha hejdats och en minskning ska ha påbörjats
Nationella planer för en hållbar utveckling ska ha utarbetats av alla länder
Globalt samarbete för utveckling ska skapas genom ökat statligt bistånd, bättre handelsvillkor för u-länder och en hållbar skuldsituation ska skapas

Målen ska vara nådda 2015
Vem kan hjälpa till?
Hur går det då?
Hur ska målen nås?
God hälsa
Utbildning
Demokrati
Jämställdhet
Fördelning av medel
Rättvis handel
Skuldavskrivning
Hållbar utveckling
Bistånd
Internationella överenskommelser

Lösningar
?
Minska utsläpp
Full transcript