Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ewolucja systemu wyborczego w Polsce po 1989 roku

Karol Kułaga
by

Karol Kułaga

on 30 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ewolucja systemu wyborczego w Polsce po 1989 roku

System wyborczy
w Polsce po 1989 roku Plan prezentacji: Kwestie definicyjne Konkluzje - rozwiazania wyborcze preferencjami zainteresowanych podmiotów
- niestabilność jako cecha "naturalna" sys. wyb. w trakcie procesu konsolidacji (wyjatkiem Wegry)
- adaptacja reaktywna vs. adaptacja antycypacyjna - korygować czy stabilizować?
- Arendt Lijphart: komparatystyka procesu zmian systemowych I i III fali demokratyzacji
1) Ewolucja systemu wyborczego w Polsce po 1989 system polityczny prawo wyborcze SYSTEM WYBORCZY
=ordynacja wyborcza wybory R. Herbut: System wyborczy - zespół reguł odnoszaczych sie do sposobu wyrażania przez wyborców swych preferencji oraz do sposobu transformacji głosów na mandaty. "System wyborczy jest uwazany za jeden z wazniejszych elementów tworzcych system polityczny, tak jak arena wyborcza jest jedna z podstawowych regul funkcjonowania zycia politycznego" prof. Andrzej Antoszewski Elementy sytemu wyborczego:
1) formuła wyborcza
2) ilość i rozmiar okregów 3) uprawnienia wyborcy podczas aktu głosowania 4) Charakter struktury socjoekonomicznej wyborców
5) Przecietny koszt uzyskania jednego mandatu 2) Obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza Polityka reform wyborczych w Polsce
Gwałtowne spory polityczne:

1) silne vs. słabe ugrupowania
2) władza vs. opozycja NIESTABILNOŚĆ - w latach 1989-2006 tylko dwie elekcje były przeprowadzone na podstawie tej samej ordynacji Z czego to wszystko wynika? - tradycje systemu wyborczego w historii: 1) Ziemie polskie w okresie rozbiorów
2) II Rzeczpospolita
3) Polska Rzeczpospolita Ludowa Podstawowe informacje Ordynacja wyborcza w Polsce - Sejm (460 posłów) i Senat (100 senatorów) wybierani w wyborach 5-cio przymiotnikowych
- wybory zarzadza prezydent nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od poczatku kadencji
- Bierne prawo wyborcze: sejm - 21 lat, senat 30, prezydent 35 lat Kodeks wyborczy z dn. 5 stycznia 2011
- najważniejsze zmiany: - jedomandatowe okregi wyborcze wyborach do Senatu;
- głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granica;
- dwudniowe głosowanie i ujednolicone godziny otwarcia lokali wyborczych;
- glosowanie przez pełnomocnika dla osób 75+ i niepełnosprawnych
- obwieszczenia wyborcze w internecie Zmodernizowany sys. wyb. "przyjazny" obywatelowi + głosowanie korespondencyjne dla wszystkich?
+ e-wybory (Estonia jako przykład "dobrych praktyk")?
+ skuteczne (indywidualne?) powiadomienia o wyborach? Dziekuje za uwage!
A. Antoszewski, R. Herbut (red.): Leksykon politologii;
A. Antoszewski (red.): Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej;
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej;
D. Nohlen: Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych;
A. Żukowski: System wyborczy do sejmu i senatu;
Instytut Spraw Publicznych: Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, i in. W prezentacji wykorzystano min.:
Full transcript