Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Dries Van Thienen

on 17 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Loopbaan- en Diversiteitsplan
Veiligheid
Om over na te denken...
Werkgroep Diversiteit

Vertrekken vanuit missie / visie /waarden



Bottom up werken + 1 gemeenschappelijke richting d.m.v.:
• Startvragen
• Audits: leeftijdsscan ; sokratest; vragenlijst ervaringsfonds,…
• Inspiratiebron: website de juiste stoel
• Gehele organisatie informeren
• Draagvlak creëren
• Onderlinge verbondenheid versterken



Reflectie


Acties & conclusies

Competentiemanagement
Voordelen:

• Kennisoverdracht/behoud
• Basis voor opleidingsplan
• Zicht op doorgroei of ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers
• Zicht op inzetbaarheid indien 1 van de medewerkers wegvalt
• Flexibiliteit vergroten
• Objectieve beoordelingscriteria
• Ervaring is even belangrijk als opleiding
• Medewerkers begrijpen beter wat van hen verwacht wordt
• Teamspirit + betrokkenheid
• Betere coördinatie
• Verbeterprocessen
• Duurzame tewerkstelling
• Inspelen op veranderingen/trends/toekomst
• Werkdruk verlagen
• Positief imago (branding)








Onthaalprocedure & checklist
Onthaalbrochure
• Al te vaak gebeuren er ongevallen als gevolg van
ontbrekende informatie
: iedereen kende het risico maar niemand heeft er aan gedacht “de nieuwe” op de hoogte te brengen

Niet informeren
is niet enkel een risico voor de nieuwe maar ook voor de vaste medewerkers
• Veiligheid is in hoofdzaak een
attitude
en dit over heel de organisatie!
• Heeft u reeds gedacht aan de
wettelijke verplichtingen
en maakt u dan ook gebruik van deze tools? (onthaalbrochure, peter- meterschap,…)
• Is er een (laagdrempelig)
meldpunt
voor onveilige situaties?

Wat bij uitzendarbeid
Bedrijf: gebruiker
Uitzendbureau: WG

De gebruiker wordt volgens de wet beschouwd als de werkgever van de uitzendkracht met als doel ervoor te zorgen dat de UZK evenveel bescherming heeft als de vaste medewerkers

Verplichtingen uitzendbureau:
• Controleren & uitleggen werkpostfiche
• Gezondheidstoezicht
• Inentingen
• Tijdens opdracht: aangifte bij arbeidsongeval + vergoeden

Al het geheel van andere verantwoordelijkheden moet gebeuren door de gebruiker!

Tips
• Sensibiliseer uw personeel om incidenten of bekommernissen te melden!
• Maak een duidelijke procedure om deze incidenten te melden
• Meldt de procedure in uw onthaalbrochure
• Onderschat het belang niet van het peter- meterschap
• Verwerk in een onthaalchecklist ook de veiligheidselementen die moeten overlopen worden
• Betrek de preventieadviseur bij de werkgroep diversiteit
• Werk met laagdrempelig taalgebruik, pictogrammen, logo’s… wees creatief!
• Veiligheid niet enkel op CPBW niveau, zorg voor een wisselwerking

Acties
Veiligheid linken aan:
Onthaalbrochure
Onthaalprocedure
Onthaalchecklist
Peter- meterschap
Werkgroep diversiteit
Sensibiliseringsacties / opleidingen


Vertrekken vanuit missie/visie
Mensgerichte visie (bottom up) + visie organisatie
Bepalen van kerncompetenties
Competentieprofiel:
takenpakket + resultaatsgebieden + competenties
(technische-, gedrags- en operationele competenties)
In kaart brengen via overleg met verschillende diensten
Basis:

• Selectie gesprekken
• Onthaalbeleid
• Werkplekleren (Training / coaching / mentorship)
• Evaluatie en functioneringsgesprekken (blijf-, evolutiegesprek)
• Vormings-, trainings- en opleidingsbeleid VTO (POP,…)
• Methodieken: jobrotatie, jobcrafting
• Mobiliteitsbeleid (verticaal, horizontaal)
• Tevredenheidsbeleid
Evalueren & bijsturen
Procedure
Subsidies
Ervaringsfonds
SECTOR
De 4 Actiedomeinen
Voorstelling
Projectontwikkelaar Streekoverleg Resoc-Serr Zuid Oost Vlaanderen (regio Aalst - Oudenaarde - Ronse)
Werken met subsidies van de Vlaamse Overheid
Doelstelling: ondersteuning bieden in een divers en duurzaam HR beleid
Onze dienstverlening:
• Loopbaan en diversiteitsplannen begeleiden
• Projecten uitvoeren in kader van een divers en duurzaam HR beleid

Meten is weten
INTERN
- Bevraging field
- Concrete gegevens
- Leeftijdsscan,...
EXTERN
- Consultancy
- Sector & andere partners
VTO-beleid
Voorwaarden
Taakefficiëntie
Werving & selectie
Stellen van minimumeisen door overleg met field
Stressmanagement
Zelfontplooiing
War for talent (branding) & ontwikkelen talent
Concurrentiekracht
Innovatie
Snel veranderende wereld (social media,...)
Analyse Personeelsbestand
Wat brengt de toekomst?
Diversiteit
Trends & Uitdagingen
War for Talent
Generatiekloof (X & Y - generatie)
Demografische evoluties
Multiculturele samenleving
Wat betekent dit voor u?
Kwaliteiten en competenties van alle werknemers zichtbaar maken en maximaal ontplooien
Personeelsbeleid optimaliseren
Inspelen op demografische evoluties en andere uitdagingen voor de toekomst (wat als?)
Werk maken en in kaart brengen van HR beleid
Actieplan op maat
Kostenloze ondersteuning
Financiële tegemoetkoming
....
Loopbaan en diversiteitsplan (LDP)
Vlaams Subsidie-instrument
Voor ondernemingen, lokale besturen of organisaties in de non-profit
Financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteuning bij uitbouw van een divers en duurzaam personeelsbeleid
Evenredige en volwaardige arbeidsmarktparticipatie
Mensen met allochtone roots
Vijftig plussers
Mensen met een arbeidshandicap
Ongekwalificeerde uitgestroomde jongeren
Alle medewerkers ook de toekomstige!
Minder zichtbare groepen
Armen
Gender
Ex- gedetineerden
Holebi 's
Werkt u samen met...?
Interessante links
werk.be
dejuistestoel.be
diversityremix.be
leeftijdsscan.be
aandeslag.be
innovatiefaandeslag.be
werkbaarwerk.be
ervaringsfonds.be
agentschapondernemen.be
streekoverlegzov.be
Enkele Spelregels...
Advies nodig van de regio bevoegde SERR en het departement Werk en Sociale Economie
Medewerkers betrekken bij opmaak en uitvoering van acties
Subsidie wordt uitbetaald na indiening van eindrapport
Weetjes over de projectontwikkelaars...
Ondersteuning bij de uitvoering en opmaak van het plan
Bieden HR-advies & HR-instrumenten
Beschikken over een breed netwerk van experten
Brengen andere subsidiemogelijkheden aan het licht
Competentieprofiel
Competentiematrix
Samenhang veranderingsaspecten
Talentontwikkelaar
Gedragsgericht interview
Full transcript