Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SAMMENSATTE TEKSTER

No description
by

Rebekka Ingebretsen

on 19 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SAMMENSATTE TEKSTER

Hva tror du?
Tenk over:

Analyse av sammensatte tekster
Visuelle virkemidler
Hvorfor lyd? Hvorfor bilde?
- Påvirke

- Engasjere

- Provosere

- Følelser
Mål: gjenkjenne, BESKRIVE OG ANALYSERE ELEMENTER I SAMMENSATTE TEKSTER
Flere uttrykk sammen:
Hva er en sammensatt tekst?
Estetiske virkemidler
* Når flere uttrykk opptrer sammen, kaller vi det en sammensatt tekst.

tekst, bilde, grafikk, tabeller, illustrasjoner, lyd, animasjon/film

* Du er omgitt av sammensatte tekster!
* En sammensatt tekst består av mer enn én uttrykksform.
Visuelle virkemidler:


Språklige virkemidler:


Auditive virkemidler:SAMMENSATTE TEKSTER
- Du tolker og vurderer ubevisst
- Men! Du tenker ikke på virkemidler, og hvilken effekt de har på deg.
- Analysere: Plukke fra hverandre, finne ut hva som får deg til å oppleve, assosiere og føle.
Virkemidler knyttet til synet, det vi ser.


Ulike måter å bruke språket på for å oppnå ulike effekter

Virkemidler som retter seg mot det vi hører, som lydeffekter og musikk


Layout og design
- Når vi leser/ser en sammensatt tekst,
styres leseretningen (måten blikket
beveger seg på), av oppsettet på siden
- altså, layout.

Grafisk design og layout
- Tenke over hvordan de lage en sammensatt tekst på en oversiktelig måte.
De må kunne noe om layout, former, flater og linjer.

Vannrette linjer i et bilde: rolig bildeuttrykk
Skrå lunjer i et bilde: kan uttrykke bevegelse

Ulik komposisjon kan gi ulike inntrykk (harmoni, spenning osv)

Balanse mellom elementer
- Skålvektprinsippet
Balanse mellom høyre og venstre
Ikke nødvendigvis symmetrisk
Hovedelementet er gjerne plassert litt ut
fra midten på siden - etter prinsippet om
det gylne snitt
"Det gylne snitt har vært brukt i komposisjon siden antikken, i renessansen og senere. Slike proporsjoner mente man hadde en balanse som på en naturlig måte tiltaler menneskets øye og sinn. Spesielt ble det gylne snitt rettferdiggjort av naturen selv, fordi proporsjonene kan iakttas hos planter og dyr. Prinsippet går i hovedtrekk ut på at hvis man deler et billedutsnitt i 9 like store deler ved å dele det i 3 både horisontalt og vertikalt, er de gylne snittene de 4 krysningspunktene for delingslinjene. Motivet bør plasseres i et av disse."
Bildeutsnitt, synsvinkel, farger og blikkfang
- Nærbilder bringer oss tett inn på hovedmotivet
- Oversiktsbilder tar med mer av omgivelsene rundt
- Perspektivet/synsvinkelen er vinkelen vi ser motivet fra
- Lys og farge og bruk av kontraster er viktig for opplevelsen.
- Farger er et kraftig virkemddel. Kontrast, med sterke bagrunnsfarger kan gi stor effekt.
- Blikkfang: Det første man legger merke til.
1. Hvordan opplever du det du ser?
2. Hvilke virkemidler er brukt, og på hvilken måte påvirker de din opplevelse?
3. Hva er budskapet? Hvordan får avsenderen det fram? Og hvordan reagerer du som mottaker?
Oppgave
Gjør tospalten om sammensatte tekster.
Etos, patos og logos
Retorikk: Kunsten av å overbevise andre
Etos:


Patos:


Logos:
Fremstå som troverdige og skape tillit
Vekke følelser hos tilhøreren/leseren
Tale til fornuften hos tilhøreren/leseren
Oppgave
Bruk analysearket.

Se på reklamen på skjermen og gjør en analyse av den sammensatte teksten.
Kommenter i tillegg hvordan teksten spiller
på etos, patos og logos.
Full transcript