Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ung Företagsamhet Affärsplan

No description
by

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ung Företagsamhet Affärsplan

Ung Företagsamhet Affärsplan

AFFÄRSPLANEN
Vad är en affärsplan?
Steg 1
Möte affärsidé och vision
Steg 2
Planera och dela upp nulägesdelen med affärsplanen
En bra grund till fördelning av arbetet är de ansvarsområden som ni har inom ert företag.

Steg 3
Möte SWOT, mål och strategier
Nu är det dags att analysera vad ni kommit fram till.
AFFÄRSPLANEN
Affärsplanen ska:
AFFÄRSPLANEN
Affärsplanens arbetsprocess.
Steg 4
Planering, handlingsplan och ekonomi
Planera arbetet med handlingsplanen och den ekonomiska planeringen.

Låt den som ansvarar för ett område leda arbetet och alla andra assisterar.
Steg 5
Färdigställande av affärsplanen
Nu är det första arbetet med affärsplanen snart klart.

Kom dock ihåg; Affärsplanen är ett kreativt
LEVANDE
dokument!
Förtydligar
Förtydligar tankar kring hur företaget ska drivas.
Berättar
Berättar om verksamheten.
Beskriver
Beskriver de mål ni satt upp i erat företag.
Beskriva
Beskriva affärsidén samt hur företaget är tänkt att fungera.
Tydliggöra
Tydligt visa företagets mål och hur dessa ska uppnås.
Visa
Visa vad företaget planerar att göra för att förverkliga affärsidén

Samt visa hur företagets ekonomi kommer att se ut när ni gjort det ni tänkt.
Planera planen
När ni ska börja med att ta fram affärsplanen är det viktigt att ni planerar hur ni ska arbeta med planen.
En bra planering hur ni ska göra affärsplanen frigör tid som kan användas till själva arbetet.

Ni kan löpande checka av och göra korrigeringar ifall händelser uppstår som ni inte räknat med.
Sätt deadline!
Börja med att bestämma när affärsplanen ska vara klar och gå sedan vidare med arbetet.
Affärsidé
-Vad ni erbjuder, vilka lösningar ni har, vilka behov ni tillfredsställer samt vilken målgrupp ni vänder er till.
Vision
-Vad ni vill att företaget ska bli och hur ni vill att det ska betraktas i framtiden.
Delarna:
Produktbeskrivning och prissättning
Affärsmodell
Inköp och produktion
Ledningsgrupp
Organisation och personal
Nätverk
Marknad och konkurrenter
Ansvarig arbetar med att:
Göra undersökningar för att ta fram underlag till sitt område.
Skapa kalkyler som underlag till den ekonomiska sammanställningen
Skissa på modeller för att exemplifiera sitt område
SWOT-analys
Vilka styrkor och svagheter har ni inom företaget?

Vilka möjligheter finns och vad hotar ert företag?

Diskutera både företag samt produkten/tjänsten ni erbjuder.
Mål & strategier
Utifrån SWOT-analysen kan ni formulera olika mål som ni har för företaget.

Samt diskutera lämpliga strategier för att nå målen.
Handlingsplan & aktivitetsplan
Handlingsplan:
hur ska ni marknadsföra er mot valda målgrupper och hur tänker ni bygga upp arbetet med försäljningen?

Aktivitetsplan:
plan över alla aktiviteter som ska göras i år, när de ska förberedas, genomföras och efterarbetas.

-
Ekonomi
Hur företaget ska finansieras för att kunna starta och köpa in det material ni behöver.
Korrekturläsa
Se till att språket flyter och att det inte finns onödiga stav- eller slarvfel i affärsplanen. Att alla modeller och bilder ser ut som ni vill och tänkt er.
Layout
Fixa med designen och layout så att sammanställningen av er affärsplan blir attraktiv och representabel för erat företag.

Snygg och lätt att ta till sig, precis som ni vill ha den.
Tryckning eller kopiering av affärsplanen
Det sista ni gör är att förverkliga er affärsplan till något presentativt som investerare, kunder och andra intressenter kan ta del av för att bilda sig en god uppfattning om erat företag.
Based on Jim Harvey's speech structures
En bra plan frigör tid
Här ska ni tillsammans formulera er
affärsidé och er vision.
Hjälps dock åt, planera
möten för info-delning,
diskuterar och löser
problem
Skriva
Välja och revidera
Lösa problem
Delta i möten
Dokumentera och
administrera sitt
område
En
resultatbudget
som
visar hur det kommer att
gå ekonomiskt.
En
likviditetsbudget
som
visar hur och att ni kan
betala löpande kostnader.
Full transcript