Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Humor

Kosztolányi Dezső munkásságában megjelenő humor, gúny és irónia jellemzése.
by

David von Veress

on 29 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Humor

Humor Irónia Gúny eredete | (latin) folyadék, nedvesség nyirkosság.
Kosztolányi Dezső Négy különböző véralkat |
vérmes: pirosságától vidám
mélabús: fekete epéjétől sötét
irigy: sárga epéjétől savanyú
közönyös: fehér gyomornedve miatt nem tud felmelegedni
nedély száraz humor |
hideg
szemrebbenés nélküli "Hiszen maga az ember is rendkívűl furcsa lény, s maga az élet is kicsiny és nagy egyszerre, vagyis humoros." szemben áll a világgal, bírálja az embereket, fölényt érez velük szemben. fölnagyít vagy lecsökkent valamit
A rosszhiszeműséget jóhiszeműségbe csomagolja Sziporkázó élc kedélyjelenségek, esetlegesek,
a vidámság pillanatnyi robbanásai állandóság szomorúan, vidáman - "könnyek közt mosolyogva"
elfogadja az életet úgy, amint van. Nem mér, mint a gúny, csak összehasonlít, egybevet, ezáltal tünteti föl a dolgok örök viszonylagosságát.
A nagyot olykor kicsinynek látja, a kicsinyt nagynak. Egy hős orrán is észreveszi a bibírcsókot, vagy legalább azt,
hogy ott lehetne egy bibírcsók is, de ezt nem hangsúlyozza, mert akkor már gúnnyá válnék, s egy bohóc arcán is
észreveszi a megrázót, de ezt se hangsúlyozza, mert akkor ismét értelmivé lenne, és ez nem illik derűs méltóságához.
A humor íze édes. Ez a nevetségesség mély érzelmessége. Ebben a nagy és tág értelemben minden jó írás, minden élő stílus humoros.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden jó írás kacagtató. Lehet, hogy
a szöveg gyászos témáról szól, s a legmagasabb szenvedély légkörében mozog.
Mégis, ahogy a mondatok kapcsolódnak, ahogy a szavak egymáshoz tapadnak,
érezzük a humornak, ennek az áldott "nedvesség"-nek jelenlétét, mely nélkül
nincs emberiség és életszerűség. A hallgatót cinkossá teszik a gonoszságban
- túlzó és torzító jellegük miatt állnak ellentétben
az igazi humorral. Derűsen méltóságos összekapcsolja a tragikust a komikussal, így válik a nevetséges fönségévé. kisszerűség és nagyszerűség összekapcsolása humortalannak lenni annyi, mint emberietlennek lenni. Humor és Írás "Aki több évtizede él a föld hátán, az előbb-utóbb tanúja lesz minden szörnyűségnek és badarságnak, melyre valaha gondolt, vagy talán nem is gondolt. Múltkor például láttam egy részeg kutyát." Ebben az értelemben a humor tehát egyfajta írásmód, mely számos retorikai fogás eredményeként az elbeszélői hang egészét jellemzi. Ez azonban Kosztolányinál elválaszthatatlan a nyelvi humortól, mely a nyelv figuratív működésmódjának eredményeként a nyelv eredendő sajátossága, és mint ilyen, nem azonosítható a nyelvi játékkal, a szóviccel vagy éppen a virtuóz rímtechnikával. A két jelenség közti kapcsolat fordított: Kosztolányi szóvicceinek alapja a nyelv eredendő figurativitásának felismerése, és az ebben rejlő nyelvi humor kiaknázása, explicitté tétele. Jó példa erre Pajzán szóképek című cikkének "szómagyarázó" eszmefuttatása:
"Elnyerte méltó büntetését. Szóval nem megkapta a maga tízévi fegyházát, hanem elnyerte, mint egy főnyereményt. Sokan pályáztak rá a társadalom minden osztályából, kor-, nem- és valláskülönbség nélkül, ellenben csak neki sikerült elnyernie. Szerencséje volt.

A hóna alá kellene nyúlni. Kegyes indítvány, komoly segítő szándékra is vall, de a kivitelben fölöttébb bizalmaskodó, dévaj, majdnem huncut. Vajon nem csiklandós-e ez a szerény, gyámolításra szoruló ember, s elbírja-e, hogy a társadalom állandóan a hóna alatt kaparásszon? A gyámolítás e módja egyébként a társadalomnak is kényes lehet, különösen ha nyár van, és ha a szóban forgó véletlenül kövér is.

Nem folytatom. Csak azt kérdezem, miért nem vagyok képes elhessegetni ezeket a bohó rögeszméket, mikor ilyen figurákat olvasok. [...] Azért sajnálnám, ha végképp kipusztulnának nyelvünkből. Ebben a szomorú korban olykor-olykor szükségem van egy kis derűre."[ A fönségesnek ellentéte a nevetséges, a humor a nevetséges fönsége
Full transcript