Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino thesis

No description
by

gretzky reyes

on 16 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino thesis

ISANG PAG-AARAL SA MGA SULIRANING KINAKAHARAP NG MGA MAG-AARAL SA
IKALAWANG TAON NG BSMT SA UPHSD SA PANAHON NG OJT.

Isang Pamanahong-Papel Na Iniharap Sa Kaguruan ng Departamento ng Wika at humanidalis, University of Perpetual Help System Dalta, Las Pinas City
BY:
Juanito val Q. Caya III
Gretzky S. Reyes
Danniel Silva
John Lester R. Blanco

KABANATA III
KABANATA V
LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN
KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO


KABANATA II
Ayon naman kay Flippo(1984), “Pagsasanay ay ang kilos ng pagtaas ng kaalaman at
kasanayan ng isang empleyado para sa paggawa ng isang itto lar na trabaho”. Ang katagang
‘pagsasanay’ ay nagpapahiwatig ng proseso na kasangkot sa pagpapabuti ng aptitudes, at mga
kakayahan ng mga empleyado upang magsagawa ng mga itto lar trabaho. Tumutulong sa
pagsasanay sa pag-update ng lumang mga itto at pagbuo ng mga bago. Ang matagumpay na
mga kandidato na inilagay sa trabaho ay kinakailangan ng pagsasanay upang isagawa ang
kanilang mga tungkulin.

Layunin ng Pag-aaral
Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa OJT ng mga marino sa UPHSD at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng nasa ikalawang taon ng kolehiyo ng BSMT sa Universty of Perpetual Help System Dalta, Laspinas City hinggil sa nagaganap na OJT

2. Anu-ano ang kanilang mga damdamin, pananaw at saloobin ukol sa OJT

3. Anu-anong magandang bunga ang dulot nito sa kanila?

4. Paano sila inihanda dito?

3. kahalagahan ng pag-aaral
Naniniwala ang mga mananaliksik na napakahalaga ng pag-aaral na ito. Maari itong gawing basic na kaalaman para sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong BSMT. Mahalaga ang impormasyon nakasaad dito sapagkat malaki ang maitutulong nito para mapaghandaan ang OJT. Makatutulong ito
sa iba pang mag-aaral at mananaliksik na palawagin pa ang kaalaman ukol sa nasabing paksa. Maari itong maging gabay sa pagtahak ng ibang mananaliksik tungo sa pag-aaral nila ng mga paksang may kaugnay dito.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral ay sumasaklaw dalawampu’t limang(25) estudyante sng BSMT-A at dalawampu’t limang(25) estudyante naman mula sa BSMT-B, sa kabuuang bilang ng limampung respondent. Nalimitahan ang pag-aaral na ito sa ikalawang taon lamang ng BSMT ng University of Perpetual Help System Dalta, Las Pinas City sapagkat sa kanilang panahon nagaganap ang OJT.

Sa aklat ni Levine(1997), ang OJT ay isa sa mga pinakalumang paraan ng pagsasanay; ito
ay ipinanganak noong kinuha ang unang magulang ang kanyang anak sa isang tabi at sinabing

“hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano ito gawin.”

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

Dimensyon ng pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isasagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskripto-analitik na pamamaraan.

Tatangkaing ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang “Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa ikalawang taon ng BSMT sa UPHSD sa panahon ng OJT”

Respondente
Introduksyon
Edukasyon ay tungo sa maunlad at matibay na ekonomiya. Ang pagtaas ng bilang ng mga

mahuhusay na manggagawa ay dahil sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon at makabuluhang

pagsasanay.

Ang matagumpay at maunlad na bansa ay umaasa sa husay ng mga manggagawa, na isa sa mga

mahalagang batayan ng pamayanan. Para magkaroon ng mahusay at may kakayahang

manggagawa, dekalidad na edukasyon at pukpukang pagsasanay ay kinakailangan para sa mga

mag-aaral upang maging sanay at produktibong manggagawa kapag sila ay naging bahagi na ng

aktwal na paggawa.

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA
Ang internship o OJT ay isang paraan kung saan ang mag-aaral ay binibigyan ng pagkakataon upang ilipat ang mga teorya at komputasyon na natutunan mula sa paaralan. Nakakatulong ito upangmakakuha ng angkop na kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pagsasagawa sa aktwal na trabaho. Ang kolehiyo at unibersidad ay nagpapatupad sa kanilang mga mag-aaral upang sumailalim sa naturang pagsasanay sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga oras bilang bahagi ng kurikulum.
Para naman kay Raymond (1986) Ang mga impluwensya ng mga katangian ng mga trainees ay magiging epektibo sa pagsasanay kung nakatuon sa antas ng kakayahan upang sundin ang nilalaman ng programa. Pagganyak at impluwensya ng kapaligiran ay magiging epektibo kung kaakibat ito sa pagsasanay. Ang pag-aaral na ito ay may kalakip ng pagganyak sa sitwasyon mula sa organisasyon ng teorya at pananaliksik sa isang modelo na naglalarawan kung paano maaaring maka-impluwensya ng mga katangian at sa loobin ng mga trainees upang maging epektibo sa pagsasanay.

KASARIAN NG MGA RESPONDENTE

Kasarian Dami

Lalaki 43

Babae 7

Total : 50Ang mga pipiliing mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga nasa ikalawang taon ng
kursong BSMT sa taong panuruan 2015-2016 ng UPHSD.

Dalwang(2) seksyon lamang an gaming kinuha sa pamamagitan ng pure random sampling at
mula sa Dalwang(2) seksyong pinagpilian ay kukuha ang mga mananaliksikng limampung(50)
respondente na kung saan ang mga mananaliksik ay gagamit ng quota sampling. Sila ay
magpapamahagi ng limampung(50) na survey kwestyuner.

Distribusyon ng mga respondente bawat seksyon

Seksyon Dami ng respondent
BSMT-II A 25
BSMT-II B 25
Total : 50

Dagdag pa rito, nagpapakita rin ang talahanayan na ang populasyon ng mga lalaki mga sumasagot ay (86%) sa dami kaysa sa (14%) dami ng babae.


Kung pagbabasihan ang graph na ito Sumatutal na ang mga nakapag OJT na sa BSMT ay may (10%) na
mga respondent ang 20 pataas, (48%) naman ang mga edad ng 18-19,(42%) naman sa 16-17, at (0%) para sa 14-15


EDAD NG MGA RESPONDENTE

Edad Dami

14-15 0

16-17 21

18-19 24

20 pataas 5

Total: 50


Sa graph na ito naman ay pinapakitang may (56%) ng may sapat na kaalaman, (10%) naman sa kaunting kaalaman, at (0%) sa walang pakialam, (34) naman sa Katamtamang kaalaman at (0%) sa walang kaalaman.


ANTAS NG KAALAM

DAMI
Sapat na kaalaman 28

Kaunting kaalaman 5

Walang pakialam 0

Katamtamang kaalaman 17

Walang kaalaman 0

Total : 50


ANO ANG DAMDAMIN HINGGIL SA OJT

DAMI
Takot 6

Natutuwa 23

Nababahala 7

Hindi nangangamba 14

Walang pakiaalam 0

Total : 50


Sa graph na ito pinapakita and distribusyon ng panayam ng mga respondent ukol sa damdamin
nila hingil sa OJT, naghahayag ng may (12%) ang mga natatakot , may (46%) ang natutuwa,
(14%) naman ang nababahala,(28%) hindi na ngangamba at (0%) naman sa walang pakialam.


KARAGDAGANG KAALAM NG OJT SA MGA RESPONDENTE

Bilang

OO 15

MEDYO 27

WALANG NAIDAGDAG 8

Total: 50


May (30%) ng mga respondent ang naniniwalang malaki ang naidagdag na kaalaman nila sa OJT,
(54%) naman ang sumagot ng medyo (16%) naman ang walang naidagdag.


MGA MAGAGANDANDANG BUNGA

BILANG

Nadagdagan ang kaalaman 32

Nakapunta sa ibang lugar 14

Nagkaruon ng ibang kaibigan 4

Total: 50


May ruong (64%) naniniwalang nadagdagan ang kanilang kaalaman, may (28%) naman sa mga
naka punta sa ibang lugar at may (8%) ng kabuoan ang nagkaruon ng ibang kaibigan.

BILANG NG MGA NASIYAHAN SA PAGSAMA SA OJT

BILANG

Oo 42

Medyo 8

Hindi 0

Total : 50

Sa graph na ito ay tinutukoy dito kng nasiyahan ba sila sa OJT . May ruong (84%) ang sumagot
ng oo , (16%) naman ang sumagot ng medyo at (0%) sumagot ng hindi.Sa graph na ito ay pinapakita na may (52%)ang oryentasyon, may (28%) ang seminar, (12%)
naman sa mga babasahin at (8%) naman ang nag sasabing walang ginawa.


PAGHAHANDA NG KOLEHIYO PARA DITO


BILANG

Oryentasyon 26

Seminar 14

Babasahin 6

Walang ginawa 4

Total : 50

Ang pag-aaral na ito ay nagnanais na malaman ang mga saloobin at pananaw ng bawat estudyante ng kursong BSMT sa UPHSD Las Pinas tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral at kung paano sila nito naaapektohan sa positibo at negatibong epekto.
LAGOM
KONKLUSYON
Ayon sa aming pananaliksik ay maruong iba’t ibang kadahilanan ang mga suliraning kanilang kinakaharap sa pag sabak sa OJT, sa mga kadahilanang hindi gaanong sapat ang naituturo nila sa OJT. Normal lang ito dahil theoretical ang naituturo ng kanilang kolehiyo, ngunit sa pagbibigay ng kanilang kolehiyo ng OJT ay mayruon silang napulot na aral sa aktwal na ginagawa ng isang seaman sa barko at may ruong mga aral na nakukuha lamang mula sa barko

REKOMENDASYON
Buong-pagpapakumbaba naming inihahandog ang ilang mga rekomendasyong ito gamitan

gaming pag-aaral bilang batayan.

- Para sa mga estudyante, maglaan ng nararapat na oras upang mag-aral at maging agresibong matuto.

- Para sa mga propesor ng kolehiyo ng BSMT, pagbigyan pa ng malawak na kaalaman ang mga estudyante.

- Para sa mga admisnistrador ng mga ospital, pagbigyan pa ng nauukol na atensyon ang kapakanan at [tag of performance] ng kanilang mga mag-aaral.

- Para sa iba pang mga mananaliksik, ipagpatuloy pa ang pagsusuri sa usaping ito upang mas mabigyang linaw pa ang mga importanteng detalyeng hindi natalakay ng aming grupo.


http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a102558.pdf

http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/papers/Kuzgun_Inci_Kayhan_DEHEMS_conference_paper.pdf

http://www.slideshare.net/Dang_kitoy/kabanata-5-edited

http://en.wikipedia.org/wiki/On-the-job_training

http://en.wikipedia.org/wiki/Training
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Oli-Per/On-the-Job-Training.html
http://www.dehems-project.eu/static/uploaded/htmlarea/files/papers/Kuzgun_Inci_Kayhan_DEHEMS_conference_paper.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a102558.pdf
http://www.studymode.com/subjects/related-literature-and-studies-about-ojt-and-marketing-page1.html
http://www.cyberessays.com/lists/related-literature-for-ojt-student/

MARAMING SALAMAT :)
Full transcript