Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Uri ng Sulating Teknikal

No description
by

Jeffrey Villareal

on 31 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Uri ng Sulating Teknikal

Pagbasa at Pagsulat sa
Iba't-ibang disiplina
(Batayang Aklat sa Filipino 2)
akda nina:
Dr. Ernesto B. Aban
Dr. Reynaldo J. Cruz Mga Uri ng Sulating Teknikal Mga Uri ng Ulat ayon sa Nilalaman Mga Uri ng Ulat Maraming Salamat Po :) Ulat Teknikal Mga Ulat Ayon sa Anyo Ulat Teknikal A. Uri ng Ulat ayon sa Nilalaman pahina 113-118 Gawain Pagsusulit Pag-unlad Pagbibigay
Panuto Pagtatapos Pangwakas
na Pag-unlad Ispesyal Analitik Adbaysori Preliminari Pangwakas Pangwakas Preliminari Pormal Di-pormal Ulat-liham Ulat
Memorandum Ulat-lathalain Pangkoleyong
Ulat
Laboratoryo Mahaba Maikli Uring
Industriyal Ulat-laboratoryo
Pangdalubhasa 1. Papaunlad na Ulat (Progress Report) 2. Ulat ng Kabuuang Pagkatapos ng Gawain 3. Ulat sa Pagtatapos ng Gawain 4. Ulat ng Tagubilin 5. Ulat ng Pagsusuri B. Uri ng Ulat ayon sa Anyo 1. Pormal na Ulat 1. Ang pabalat ay nagtataglay ng pamagat, may-akda, pangalan ng kompanya at iba pang tatak na mapagkikilanlan. Ang pabalat ay matigas na ginagamit na proteksyon at impormasyon. 2. Isang blangkong pahina ang sumusunod sa pabalat na ginagamit ding proteksyon. 3. Pahina ng pamagat, tulad ng katawagan dito, ang bahaging ito ay pag-uulit ng lahat ng aytem na makikita sa pabalat, at iba pang mahalagang aytem sa pananaw ng may-akda. 4. Ang buod. Isang palagom na buong ulat. Ito'y isang katlo (1/3) ng orihinal na haba ng ulat, at tinataglay nito ang mga mahahalagang puntos na tinatalakay sa kabuuang lahat. 5. Isang liham ng paglilipat o pagpapahatid ang maaaring gamitin sa halip ng abstrak o pagbubuod. Taglay din nito ang panlahat na kongklusyon o mungkahi ng ulat. 6. Talaan ng mga ilustrasyon o simbolo na nagtataglay ng lagom ng mga ilustrasyon o simbolo na napapaloob sa ulat. 7. Talahanayan ng nilalaman na nagtuturol kung ano ang lohikal na pagkakaayos ng nilalaman. Tinataglay nito ang pinakamahalagang aytem na makikita sa kabuuang ulat. 8. Apendiks/Karagdagan. Ito'y isang imbakan ng impormasyon/kaalaman na makikita sa hulihan ng ulat bago dumating sa indeks. Sa bahaging ito naiipon ang mga ilustrasyong hindi tuwirang naging bahagi ng ulat. 9. Ang indeks. Tulad ng talahanayan ng nilalaman. Isang paraan din ito ng pagtuturol na makikita sa hulihan ng ulat. Tiyak ang mga aytem nito at nakaayo ng paalpabeto. 2. Ang Ulat na Di-Pormal 10. Bibliyograpiya. Dapat binibigyan ng pagkilala ang sinumang dapat kilalanin. Ito ang panhuling pahina ng ulat. Isa itong hiwalay na papel at pinamagatang "Bibliyograpiya" sa gitnang itaas ng papel. Taliwas ito sa mga ulat na pormal. Inuuri ito sa mga sumusunod: a. Paliham na Ulat b. Ulat Memorandum c. Lathalaing Ulat d. Ulat Laboratoryo na Pandalubhasaan Ito ang ulat na nikal na gumagamit ng anyo ng isang liham pangalakal. Nagtataglay ito ng paksang taludtod. Ito ang ulat-teknikal na gumagamit ng anyo ng isang memorandum pantanggapan. Ginagamit lamang ito ng isang tanggapan o organisasyon. Ginagamit ito ng panguluhan. Paano ipapasok ang bawat aytem: Mga halimbawa:

Mula sa aklat na isa lang ang may-akda -
Rivera, Crisanto. Panitikang Pambata, Rex Book Store, Manila, 1993

Mula sa aklat ng may mahigit na isang may-akda-
San Miguel, Rachel L., Zenaida Villlanueva. Tagumpay: Panitikan ng Pilipinas.
Royal Publishing House Inc., Quezon City, 1987.

Mula sa isang lathalain sa magasin o dyurnal-
Aban, Ernesto B. Ang Pananaliksik: Teorya at Pamamaraan. KWP Journal,
Unang Tomo, Blg. 1 Dis. 1996, p 10-24

Mula sa Ensayklopedya-
Atom. Ensayklopedia Americana, 2nd Edition Vol 1, 1980 pp 14-15, Ito ang ulat-teknikal na gumagamit ng anyo ng isang lathalaing pangmagasin. May pamagat ito na sinusundan ng panglan ng may-akda. Ang himig at anyo ay nagpapahiwatig ng lathalaing pang-magasin. Isa itong analitikong ulat na maaaring pormal o di-pormal. Karaniwan itong maikli. Tumutugon ang ulat na ito sa ulat na di-pormal. Ito ay tulad lamang ng pangkaraniwang pandalubhasaang eksperimento sa laboratoryo na ang mga ulat ay gaya ng mga layunin; kasangkapan/aparatus; pamamaraan; at resulta. Ang ulat memorandum ay may anyong tulad ng nasa ibaba: Para kay:
Mula kay:
Paksa:

Petsa: (Ang nilalaman ng ulat)
Full transcript