Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kościół wobec oświecenia

No description
by

Artur Ochmann

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kościół wobec oświecenia

Kościół wobec
wyzwań oświecenia
I. Kant - oświecenie miało polegać na nowej filozofii, której podstawę stanowią możliwości poznawcze ludzkiwgo rozumu.
Wolnomyślicielstwo
Panteizm
Oświecenie katolickie
Deizm
Kościelna etyka i dogmatyka
miała być potaktowana jako nieobecna.
Pełna autonomia ludzkiego umysłu,
co miało doprowadzić do
szerzenia się sceptycyzmu i relatywizmu w sprawach wyznaniowych, jak również do osłabienia dotychczasowych autorytetów religijnych
W epoce Oświecenia ze świata eliminowano wartości
nadprzyrodzone, Boga-Stwórcę utożsamiano z naturą, a religia
traktowana była jako zjawisko czysto naturalne, wyrażające się
w powszechnych ideach. W miejsce Objawienia głoszono
religię i etykę naturalną.
pogląd filozoficzny i teologiczny
(niekiedy religijny) utożsamiający
wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm
często łączył się z ideami rozumnego
rozwoju wszechświata, jedności,
wieczności oraz żywości
świata materialnego.
Zgodnie z którą idee Oświecenia miały
wpływ na rozwój doktryny i instytucji Kościoła Katolickiego w XVIII wieku.
Przyniosło ono odnowę nauczania
kościelnego i udoskonalenie form
kształcenia kleru. Jego przedstawiciele
odrzucali pobożność dewocyjną,
płytkie moralizatorstwo, potępiali ciemnotę, zabobony i przesądy i przyczynili się do większego otwarcia na Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. Wielu jego przedstawicieli nawoływało do tolerancji religijnej.
Oświecenie katolickie skupiało się
na wypracowaniu nowych form
duszpasterstwa parafialnego.
Podejmowano próby upowszechnienia
tekstów Pisma Św., starano się zapewnić
ogółowi wiernych dostęp do liturgii (pieśni, modlitwy, liturgia itp.). Centrum
życia katolików miała być Msza Św.
i sakramenty. Wyraźnie zaznacza się Chrystocentryzm.
nurt religijno-filozoficzny, którego cechą
wspólną jest przekonanie, że racjonalnie
można uzasadnić istnienie jedynie
Boga bezosobowego, będącego
konstruktorem świata rozumianego jako maszyna oraz źródłem praw,
według których
ta maszyna świata działa.
Tak rozumiany Bóg nie ingeruje
w raz ustanowione prawa.
Full transcript