Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentasjon av boken Vurdering FOR Læring

No description
by

Marit Leiros

on 17 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentasjon av boken Vurdering FOR Læring

Presentasjon av boken
"Vurdering FOR læring i klasserommet"
Trude Slemmen, 2010

Hva er vurdering FOR læring?
Eleven som aktiv medspiller
Læreren som "coach"
Den som coacher, hjelper den som BLIR coachet, til å HJELPE SEG SELV.
Til slutt et eksempel fra Bærum kommune
Når kokken
smaker på suppen
mens den lages,
er det
vurdering
FOR
læring.
Kokken kan
tilføye ingredisenser underveis
med formål om
å forbedre
smaken
på suppen
10 veiledende prinsipper
1. Planlegg for læring, ikke aktivitet
Hvordan vil denne aktiviteten støtte elevenes læring?

Hva vil elevene lære av denne aktiviteten?
2. Bruk tydelige mål!
3. Bruk kriterier som viser vei
4. Still spørsmål som fremmer REFLEKSJON
Husk å gi elevene TID til å tenke før de skal svare - Eks. la elevene diskutere to og to i ett minutt før du trekker hvem som skal få svare
5. Gi konstruktive tilbakemeldinger
For å gjøre læringen mer oversiktlig.
Undersøkelser viser at det er den daglige tilbakemeldingen til elevene som har størst effekt på læring
6. Gi elevene mulighet til å få EIERSKAP over sin egen læring
Hvordan lærer jeg?
- gir elevene kunnskap om læringsstrategier
9. Bruk bevisene til å TILPASSE opplæringen
7. Aktiver elevene som LÆRINGSRESSURS for HVERANDRE
8. Finn BEVIS på læring ved hjelp av flere vurderingsmetoder
Vurderingen skal samlet sett gi et reelt bilde av elevenes kompetanse og måloppnåelse
10. Involver hjemmet
Hjemmet kan hjelpe til ved å delta i vurderingen av eleven sammen med eleven selv
Planlegg læringsaktiviteter som er
relatert til INNHOLDET i læreplanen
Planlegg hvordan elevene skal få TILBAKEMELDING
Planlegg hvordan elevene skal
TREKKES MED i undervisningen
Jeg skal kunne gangetabellen
Jeg skal skrive penere.
Jeg skal være positiv til samarbeid
med alle i klassen
Eksempler kan vise vei
Gir elevene mentale bilder av hvordan måloppnåelse ser ut
Få elevene med på å definere kriterier
Gir større eierskap til hva de skal gjøre for å nå målet
Side 104 - 108
Side 91 - 95
Læringsmålene må gjøres enkle for at elevene skal forstå dem
Elevene bør være med på å definere sine egne læringsmål
Side 96 - 103
Elevene må forstå hva som kjennetegner måloppnåelse
Side 109 - 113
"Lærere bør bruke mer tid på å utvikle spørsmål som er verdt å stille, det vil si kritiske spørsmål som kan bidra til å utvikle elevenes utvikling og forståelse" Black m.fl., 2006
Se eksempler på spørsmål s. 112
Tilbakemelding må være knyttet til kriterier for måloppnåelse
"Du har marg, overskrift og navn på oppgavene."

"Du må jobbe mer med å binde bokstavene sammen til stavskrift"
1. Hvor skal jeg?
- gjennom å vise tydelige
mål og kriterier
2. Hvor er jeg i min læringsprosess?
- sett i forhold til punkt 1
3. Hva er neste skritt i min læringsprosess?
- "fremovermeldinger"
"Underveisvurderingen skal inneholde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven og skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling" (KD 2009: p 3-11)
"Ros inneholder ikke læringsrelatert informasjon som kan hjelpe eleven til å forbedre seg" (Hattie og Timperley, 2007, Dweck 2007:178)
Egenvurdering - en metode til å skaffe seg kunnskap om sin egen læring og hvilke strategier man kan bruke for å lære
To stjerner og et ønske


Blinken
Side 120 - 132
Husk!
Egenvurdering kan bidra til refleksjon og læring.
Kameratvurdering
Hva er godt arbeid, hva bør det jobbes videre med?
E får idèer av hverandre
E lærer å jobbe sammen og ha tillit til hverandre
E lærer hva de skal se etter, gi feedback
E bidrar til hverandres utvikling
Læringsvenn/learning partner
Kan f.eks. diskutere muntlige spørsmål fra lærer med hverandre før en av dem svarer
Husk!
Få elevene med på å gi tilbakemeldinger til hverandre.
Side 133 - 138
Observasjon
Leseferdigheter
Muntlige ferdigheter
Lytte- og taleferdigheter
Samarbeid med andre
Dialog
Elevsamtaler
Utviklingssamtaler
Dialog med medelever
Elevarbeid
Mappe
Informasjon fra prøver, skriftlige oppgaver, o.l.
Husk!
Finn bevis på læring ved hjelp av varierte vurderingsmetoder.

Side 139 - 145
DRIF-syndromet:
Datarik, men informasjonsfattig
Det hjelper ikke å samle inn masse informasjon om elevens kompetanse dersom den ikke brukes konstruktivt til å tilpasse elevenes opplæring
"Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet i klasser eller grupper, og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen, noe som blant annet innebærer en forsvarlig ressurssituasjon. Departementet mener opplæringen må legges opp slik at elevene kan dra nytte av at læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i læringsarbeidet." (KD 2007 - 2008: 74)
IUP
Målark
Arbeidsplan
IOP
Mestringsgrupper
Husk!
Vurdering FOR læring kan bidra til tilpasset opplæring innenfor rammen av fellesskapet.
Side 146 - 150
Husk!
Foresatte kan være en viktig læringsressurs for elevene.
Side 151 - 161
Husk!
Elevene må vite hva de skal lære og øve seg på
Kompetansemål
Lokalt mål
Mål for en periode
Mål for en time i perioden
Muntlig, skriftlig, digitalt, i vurderingsskjema, halvårsvurdering, osv.
Muntlig fremlegg, rollespill, skriftlig innlevering, digital innlevering, hørespill, filmopptak, osv.
Husk!
Se vurdering som en del av undervisningen.
Husk!
Bruk kriterier og eksempler til å vise vei
Husk!
Spørsmål kan hjelpe både deg og elevene til å få informasjon om hvor de er i sin læring
Tilbakemeldinger er mest konstruktive når de gir informasjon om hva eleven kan gjøre for å forbedre seg.
Side 114 - 119
Den største forskjellen på vurdering FOR læring og vurdering
AV læring er elevens aktive rolle i undervisningen. Elevene kan kommunisere sin forståelse i en time på forskjellige måter:

.
Hva er likt og ulikt med ...
Hva slags informasjon trenger du for å løse dette problemet?
Hva er feil med denne uttalelsen...?
Gi meg en definisjon, med dine egne ord...
Prinsippene i boka knyttes til de krav som stilles til UNDERVEISvurdering i Kunnskapsløftet
Husk!
Side 114 - 119
Husk!
Videokamera

Lydfiler
Takk for oppmerksomheten!
Marit Leiros
September 2013
Full transcript