Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wojna Trzynastoletnia

No description
by

Ewa Sajdak

on 22 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wojna Trzynastoletnia

Wojna trzynastoletnia
1454-1466 Przyczyny: 1. Polityka fiskalna krzyżaków
2. Stosunek zakonu do samorządu miejskiego
3. Założenie związku pruskiego
4. Inkorporacja Prus Fragment wykazu świadczeń pieniężnych wsi na rzecz Zakonu (1447r) Związek Pruski: założony w marcu 1440 roku
zrzeszał przedsrawicieli mieszczaństwa i rycerstwa pruskiego i ziemi chełmińskiej
jego członkowie byli wyraźnie nastawieni przyciwko Zakonowi 4.02.1454 - wysłanie z Torunia do Malborka oficjalnego aktu
wypowiedznia posłuszeństwa Zakownowi Inkorporacja Prus 06.03.1454 - wystawienie przez króla, Prusom aktu inkorporacyjnego. Monety wybijane przez Krzyżaków Akt Inkorporacyjny Tło międzynarodowe Konflikt między Polską i Litwą, Dotyczył przedewszystkim stopnia niezależności Litwy od Polski. Kzimierz Jagiellończyk spierał
się z możnowładztwem polskim (głównie małopolskim) jak i z możnowładztwem litewskim, które
nie chciało angażować się w sprawy Prus. Dodatkowo możni litewscy chcieli by polityka ekspansyjna państwa prowadzona była w kierunku wschodu, wykorzystując panujące wówczas zamieszanie
w państwie ruskim. Sytuacja na południu Turkowie Osmańscy zdobyli Bizancjum 1453r. oraz zdobywali tereny nad dolnym Dunajem. Kazimierz Jagiellończyk, w tamtych rejonach mógł jedynie liczyć na pomoc ze strony Tatarów krymskich - zapewniali oni bezpieczeństwo południowo-wschodnich kresów kraju. Niestabilna była sytuacja w Mołdawi (lennie Polskim), która miała własne problemy z Turkami. Przez tych ostatnich były też zagrożone Węgry Stosunki polsko-czeskie Stosunki te uległy znacznej
poprawie po ślubie Kazimierza i
curki Habsburgów - Elżbiety. W
ten sposób, król zyskał sobie prawo do korony czeskiej i węgierskiej w razie bezpotomnej śmierci ich władcó Sytuacja na zachodzie W Rzeszy trwał okres podziału pań-
stwa i osłabienia władzy centralne
cesarza (Fryderyka II Habsburga). Pozwolił
on mniejszym księstwom na rozwój i
wzrost siły. Jednak dla Polski zamie-
szanie i osłabienie Niemiec było czynnikiem
korzystnym. Uniemożliwiało to jakąkolwiek
pomoc dla Zakonu ze strony NIemiec. Sytuacja wenątrz kraju Przywileje - szlachta wymogła je na królu bo została zwołana na wyprwawę poza
granicami kraju Przywileje cerekwickie
bez zgody sejmiku ziemskiego król nie będzie zwoływał pospolitego ruszenia
król nie będzie powierzał urzędu starosty wyższym urzędnikom ziemskim
przy obsadzie urzędów w większym niż dotychczas stopniu monarcha będzie uwzględniał Wielkopolan Statuty nieszawskie: bez zgody sejmików ziemskich król nie będzie zwoływał pospolitego ruszenia ani ustalał nowych podatków,
bez zgody sejmików nie będą ustanawiane żadne nowe prawa ani instytucje. Siły Zakonu Siły Polski (cc) photo by theaucitron on Flickr Powierzchnie: 270 tys. km2
Ludność: 2,5 mln. -małe możliwości finansowe, ze względu na nieskie
podadtki szlachty i długi zaciągnięte przez króla

-pospolite ruszenie sił szlacheckich nie nadawało
się do dłuższych kampanii, czy działań oblężniczych

- po inkorporacji Prus, tamtejsi mieszkańcy
wspomagali polską kampanię Stroje rycerstwa z czsów Kazimierza Jagiellończyka Rycerze i chłopi w strojach z XVw Kazimierz Jagiellończyk Kazimierz Jagiellończyk z dworem broń piechoty chłopskiej rycerz w pełnym uzbrojeniu 1) miecz Mikołaja Szydłowieckiego

2) miecz Kazimierza Jagiellończyka Mieli uszczuplony potencjał finansowy
w 1455 zajęli wschodnie Prusy Właściwe
Przez cały okres trwania wojny mieli
mniejszy potencjał zbojeniowy. Wynikało to
z nieregularnych zasiłków i małych dotacji
ze strony Niemiec i Inflanckiej gałęzi
zakonu. zamki krzyżackie Zamek w Nidzicy Zamek w Lidzbarku Warmińskim Zamek w Malborku Zamek w Bytowie Uzbrojenie Chełm z ruchomą przyłbicą Teracz piechoty krzyżackiej Bombarda strój wielkiego mistrza krzyżackiego Przebieg wojny trzynastoletniej Bitwa pod Chojnicami wrzesień 1454
polskie pospolite ruszenie, wsparte pruską szlachtą kontra siły zakonu

Siły polski: 16 tys. jazdy i kilkuset żołnierzy piechoty, wspomaganych przez 2 tys. wojsk najemnych

Siły Krzyżaków:9 tys. konnych i 6 tys. piechoty, przy czym byli to głównie żołnierze zaciężni ze wschodniej części Niemiec Straty strony polsko-pruskiej: zabitych 3 tys. ludzi, około 300 rycerzy dostało się do niewoli krzyżackiej, w tym wojewoda poznański Łukasz Górka. Straty po stronie krzyżackiej około stu rycerzy Zajęcie Malborka 06.06.1457 - zaciężni zakonu opuszczją Malbork
listopad 1457 - krzyżacy odbijają Malbork
sierpień 1460 - Polacy znowu zajmują Malbork Bitwa pod Świecinem wrzesień 1462 Bitwa morska w Zalewie Wiślanym Drugi pokój toruński Postanowienia:
Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską z Toruniem oraz ziemię michałowską, otrzymała również biskupstwo warmińskie i północno-zachodnią część Prus z Malborkiem, Elblągiem, Tolkmickiem i Dzierzgoniem.
Ziemie te nazywano od tej pory Prusami Królewskimi.
Pozostałe tereny państwa krzyżackiego pozostały przy zakonie, stały się jednak jako Prusy Zakonne lennem Królestwa Polskiego. KONIEC Źródła:
1."Wojna trzynastoletnia" - Marian Biskup
2."Polityka Jagiellonów" - Henryk Łowmiański
3."Dzieje Polski średniowiecznej" - Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski
4."Tysiąc lat historii polskiego narodu" - Jędrzej Giertych
5."Multimedialna historia Polski - woja trzynastoletnia" - Marek Borucki, Zbigniew Czerwiński
6. http://www.historia.rekto.net/2f/7.htm Hełm, kolczuga i pancerz przedni żołnierza piechoty polskiej z
czasów wojny trzynastoletniej zaciężny czeski kusznik
na służbie u króla polskiego zaciężny kopijnik zakonu w pełnej zbroi wyposażenie rycerza krzyżackiego z XVw:
tarcza, hełm garnczkowy (w czasie wojny trzynastoletniej już żadziej spotykany) i miecz
Full transcript