Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CADANGAN TAJUK PSM 1

No description
by

azra fakhiera

on 26 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CADANGAN TAJUK PSM 1

NAMA : AZRA FAKHIERA BT SAMSUDDIN
NO.MATRIK : CP 130077
NAMA PENYELIA :
PROF. MADYA DR NARIMAH BT KASIM
NAMA PANEL : 1) DR MD ASRUL NASID B MASROM
2) DR ROSHARTINI BT OMAR

design by Dóri Sirály for Prezi
Abstrak
Latarbelakang Kajian
Pernyataan Masalah
Persoalan Kajian
Objektif Kajian
Kepentingan Kajian
Skop Kajian
Jangkaan Dapatan Kajian
Kajian Literatur
Metodologi Kajian
Kesimpulan
Rujukan
Kehadiran bangunan terbiar telah mengakibatkan masalah sosial seperti kegiatan jenayah termasuk pelacuran, sarang bagi aktiviti penagihan dadah di kalangan penduduk di kawasan tertentu
Kehadiran bangunan terbiar juga menyebabkan masalah ekonomi bagi penduduk tempatan. Para pelabur tidak akan berminat untuk membangunkan kawasan yang berhampiran dengan bangunan terbiar
Kualiti pemandangan sekitar yang kurang menyebabkan kerugian ekonomi
Metodologi Kajian
Pernyataan Masalah
i. Mengkaji masalah-masalah bagi kerja-kerja baik pulih bangunan untuk bangunan lestari.

ii. Mengkaji langkah-langkah penambahbaikan bagi kerja-kerja baik pulih bangunan untuk bangunan lestari.Objektif Kajian
Skop Kajian
Kajian Literatur

KAJIAN KERJA-KERJA BAIK PULIH BANGUNAN KOMERSIAL TERBENGKALAI UNTUK BANGUNAN LESTARI
ISI KANDUNGAN
Rujukan
Chua, Y. P. (2012). Mastering Research Methods : McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.Bhd, pp. 6, pp. 8, pp. 217-218, pp. 279, pp.306.

Mallach, A. (2006). Bringing Buildings Back : From Abandoned Property Problem. Journal of Urban Affairs, Volume 22 , 301-315.

Michael R. Greenberg, F. J. (1990). The TOADS : A new American Urban Epidemic. Urban Affairs Review, 435-454

Rodney C. McDonald (2005), The Economics Of Green Building In Canada, Highlighting seven keys to cost effective green building, April 2005

Sekaran, (2003), “Antecedents and outcomes of organizational commitment”, Administrative Science Quarterly, Vol. 22, pp. 46-56

Zakaria, N.(2012). Kesan-Kesan Terhadap Sosio-Ekonomi Daripada Bangunan Terbiar. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana

Saidin. Azaman (2012) Dicapai pada 12 April 2015: http://azamansaidin.blogspot.com/2012/01/kerja-kerja-sambungan-dan-baikpulih.html

Tahap keselamatan bagi sesebuah bangunan terbengkalai dan terbiar tidak diketahui kerana bangunan itu tidak diselia oleh mana-mana pihak
TERIMA KASIH
SESI SOAL JAWAB
Responden di sekitar Johor Bahru
Lokasi dipilih adalah di sekitar Johor Bahru kerana terdapat beberapa bangunan komersial terbengkalai
Kajian ini akan mengenalpasti pihak berkuasa tempatan dan pihak pemaju yang bertanggungjawab dalam mengendalikan bangunan yang dibaik pulih.
2.2.1 Definisi Bangunan Komersial Terbengkalai Dalam Industri Pembinaan
Pengabaian bangunan ditakrifkan seperti yang telah berlaku dalam struktur apabila pemilik tanah tidak lagi membayar perkhidmatan untuk bangunan dan apabila cukai dan gadai janji tidak dibayar lagi (Greenberg
et. al
, 1990).
2.2.2 Jenis Bangunan Terbiar
Seperti dalam konsep Tapak Terbiar Sementara Usang Terbengkalai (Temporarily Obselete Abandoned Derelict Sites, TOADS)
Hartanah kediaman, perdagangan dan peridustrian. Contohnya adalah seperti gudang, struktur kediaman (tunggal dan multi-keluarga) yang tidak berfungsi lagi, garisan kereta api, tapak pelupusan yang terlalu besar, tanah yang tidak dibangunkan
2.2.3 Faktor-faktor Peninggalan Bangunan

Berkaitan dengan lokasi, keusangan fizikal dan keusangan pasaran, menjadi lebih teruk oleh eksploitasi.
Keusungan fizikal berlaku apabila keadaan fizikal bangunan itu tidak boleh terus digunakan secara produktif tanpa pelaburan baru yang melebihi nilai pasaran harta yang berpotensi.

Bangunan Lestari Dalam Industri Pembinaan
Bangunan lestari adalah merupakan salah satu komponen dalam pembinan lestari.
Bangunan mempunyai hubungan yang rapat dengan alam sekeliling. Penggunaan tanah, bahan bekalan, tenaga, bekalan air, penyebaran udara dan air sisa semuanya berkait rapat dengan bangunan.
Definisi Maksud Baik Pulih

satu kerja pembinaan, perubahan dan tambahan yang dilakukan ke atas bangunan yang telah disiapkan tanpa melibatkan perubahan terhadap struktur, ruang, tampak rupa luaran dan fungsi sesuatu bangunan.
Masalah Bagi Kerja-Kerja Baik Pulih Bangunan Komersial Terbengkalai Dalam Industri Pembinaan
Setiap bahan, komponen dan peralatan bagi sesebuah bangunan mempunyai tahap dan kadar kerosakan yang berbeza yang dipengaruhi oleh kualiti, persekitaran, dan kekerapan penggunaannya
Masalah dari segi pengurusan bangunan
Langkah-langkah Penambaikan Kerja-kerja Bangunan Komersial Terbengkalai Dalam Industri Pembinaan
Mengambil alih projek yang terbengkalai dan meneruskan proses pembinaan bagi menyiapkan projek tersebut
Tindakan undang-undang perlu dikenakan keatas pemaju
Membuat pengubahsuaian tidak melebihi daripada bajet
Memperketatkan prosedur pengeluaran lesen pemaju bangunan komersial
Pengawasan projek dibuat secara berterusan
Penguatkuasaan ke atas Akta/Peraturan Pemaju Bangunan komersial diperketatkan
Metodologi Kajian
Kesimpulan
Objektif kajian ini akan tercapai dan setiap soalan yang terkandung dalam borang soal selidik akan dijawab oleh responden
Akan dapat diguna pakai oleh mereka yang terlibat di dalam bidang berkaitan bangunan komersial terbengkalai dan juga berkaitan dengan bangunan lestari.
Isu-isu yang ditemui mengkaji masalah kerja-kerja baik pulih bangunan komersial terbengkalai untuk dijadikan bangunan lestari telah dinyatakan dalam pandangan yang menyeluruh tentang kajian ini.
Ketika membaik pulih bangunan komersial, terdapat kerja-kerja yang dilakukan untuk dijadikan bangunan lestari
.
Latarbelakang Kajian
Isu bangunan terbiar meliputi bangunan kediaman seperti projek perumahan terbengkalai, bangunan komersial seperti kompleks membeli-belah, bangunan industri seperti kilang-kilang yang tidak lagi digunakan lagi
Kesungguhan Malaysia di dalam usaha untuk mewujudkan corak pembangunan ekonomi yang mementingkan kualiti alam sekitarnya tidak perlu dipertikaikan. Matlamat dan objektif pembangunan lestari adalah sangat jelas.
Abstrak
Kewujudan bangunan terbiar telah banyak mengakibatkan kesan negatif

Masalah ini sepatutnya ditangani dengan segera untuk mengelakkan lebih banyak lagi kewujudan bangunan komersial terbengkalai.

Oleh itu, satu kajian akan dijalankan untuk mengenalpasti kerja-kerja baik pulih bangunan komersial terbengkalai untuk dijadikan bangunan lestari.

Objektif kajian merangkumi mengenalpasti masalah baik pulih yang dihadapi dan mengenalpasti langkah-langkah penambahbaikan bagi kerja-kerja baik pulih bangunan terbengkalai untuk dijadikan bangunan lestari.

Kajian ini dijalankan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dimana borang soal selidik akan diedarkan kepada responden.
Persoalan Kajian

i. Apakah masalah-masalah bagi kerja-kerja baik pulih bangunan komersial terbengkalai untuk bangunan lestari dapat dikenalpasti ?

ii. Apakah langkah-langkah untuk penambahbaikan bagi kerja-kerja baik pulih bangunan komersial terbengkalai untuk dijadikan bangunan lestari?

Kepentingan Kajian

Penghasilan kajian ini adalah penting kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri pembinaan seperti :
1) Pemaju
2) Kontraktor
3) Akademik
Jangkaan Dapatan Kajian
Dapat mengenalpasti permasalahan yang timbul ketika kerja-kerja baik pulih dilakukan.
Johor Bahru kini menjadi salah sebuah bandar yang kian membangun tetapi dicemari dengan bangunan komersial terbengkalai

Kajian ini akan menjadi rujukan kepada pemaju dan kontraktor dan juga akademik mengenai masalah kerja-kerja dan langkah penambahbaikan kerja.
Full transcript