Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.

No description
by

Urszula Pacíková

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.

3.
Překlad
– převedení textu z jednoho jazyka do druhého

Překladová transformace
– operace, během níž se překládaná jednotka VJ mění v CJ ve formálně jinou jednotku – svůj transform − při současném zachování obecného invariantu obsahu.

Překladová jednotka
Souvislý textový úsek, který dělá dojem významové ucelenosti
Představuje jistý překladatelský problém.
Čím je jazyková jednotka menší, tím je překlad doslovnější.

Ekvivalence
– funkčně stylistická rovnocennost původního a přeloženého textu.
• Formální
• Obsahová
• Stylistická

Ekvivalent
-jednotka se stejnou platností a totožným významem
Texty jsou ekvivalentní pokud VJ a CJ udržují rovnováhu (A. Popovič).

Adekvátnost
− stylistická věrnost originálu


Překladové strategie


Lexikální transformace

Lexikílně-sémantické transformace

Gramatické transformace


Lexikálnítranskripce
– přepis výslovnosti (byzbys, brífink, Bydgošč)

-
transliterace
– věrný přepis slova z jednoho písma do druhého (albom)

-
kalkování
– doslovný překlad (skyscraper, mrakodrap, drapacz chmur)

Gramatické
– Jsou způsobené odlišnými jazykovými strukturami obou jazyků

1. Syntaktické změny větných formací – rozčlenění/ spojení, kondenzace/ komprese, přechodníky, (prawdę mówiąc, idąc śpiewał)

2.
Záměny slovních tvarů
(tramvaj-tramvaj, Čína-Chiny, nowy album-nové album)

3.
Slovosledné transformace
– např. předsunutí předložky se (Titulní píseň se umístila na čelních pozicích řebříčku.

4.
Univerbizace, multiverbizace
(pielęgniarka - zdravotní sestra, pociąg pośpieszny -rychlík)

5.
Záměna trpných konstrukcí s činnými
(praca została wykonana przez... práci provedl...Tlumočnické strategie

Komprimace – významové zhuštění

Kondenzace – kratší formulace

Neutralizace – převod např. slangu, regionalizmů

Anticipace – předvídání

Segmentace - předsunutí důležitější informace

Generalizace - shrnutí lexikálnách jednotek pod zastřešující pojmy

Explikace - vysvětlení
6. Záměna kladné a záporné konstrukce (To poważna sprawa. Není to legrace.)

7. Rozšíření informačního základu (poušť Gobi)

8. Explikace – opisný překlad

9. Kompenzace stylisticky příznakové jednotky

10. Celkové přehodnocení – frazeologizmy, idiomy, ustílená spojení
I
deální překlad
- Etienne Dolet
Fáze překladu
- Jiří Levý
Fáze tlumočení
Ferenčíkovy zásady

- zásada textové úplnosti
- zásata významové totožnosti
- zásada formální totožnosti
- zádada dobré slovenštiny
- zásada preference významové totožnosti před totožností formy
Lexikálně-sémantické

konkretizace - powiedzieć - dít, říci, povědět, vzkázat, podotknout, prohlásit

generalizace - Biedronka -sámoška, večerka, samoobsluha, obchod

modulace - odstínování
Děkuji za pozornost
Full transcript