Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendomen 1

No description
by

AnnaKarin Torfjäll

on 23 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendomen 1

KRISTENDOMEN
Kristendomen är världens största religion med omkring 2,4 miljarder anhängare, eller 33% av världens befolkning och religionen finns i hela världen.

Dessa 2,4 miljarder människor tillhör många olika kristna samfund. De kristna samfunden är inte olika religioner, utan variationer på samma religion.

Samtliga kristna varianter har Jesus i fokus,
samt tron på att Jesus var Guds son.
Inom kristendomen tror man framför allt på en god Gud som älskar alla människor. Man tror också att Gud kom ner till Jorden som människa genom Jesus.

Kristendomen handlar mer om relationer än om religiös utövning; istället för att följa en lista över saker man får och inte får göra, så är målet för en kristen person att skapa en nära relation med Gud samt ett samhälle där alla människor, lever i kärlek mellan varandra och Gud och på så vis utrotar all världens ondska.
Ett centralt begrepp inom kristendomen är synd. Synd betyder att ”missa målet”, alltså att man handlar fel gentemot hur man skall leva som kristen. Synd kan vara att man har onda avsikter, så länge man menar gott men det ändå blir fel så är det alltså inte synd.

Ett annat centralt begrepp är frälsning, frälsningen är inom kristendomen ett resultat av Guds nåd, alltså att Gud förlåter. Genom att tro på Gud och Jesus når människan frälsning och räddas från ondskan.
En central tanke inom kristendomen är treenigheten, vilket bygger på idén att Gud är en, men uppenbarar sig i tre olika former.

Gud är fadern, som skapat världen och människorna.

Gud är sonen, Jesus Kristus, som både är helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Han visade människorna hur Gud vill att de skall leva, och på så sätt kom människorna närmare Gud.

Gud är den helige anden.
Eftersom varken Gud eller Jesus finns på jorden så har Gud en tredje sida, anden, som är ständigt men osynligt närvarande i världen som en slags kraft.
Man vet genom forskning att det en gång har funnits en person som kallades Jesus som gav upphov till det som senare blev kristendomen.

Vi är alla bekanta med historien om Jesu liv så som den berättas i myten, men det är så klart svårt att veta vad som är sant och inte.

Ur ett vetenskapligt perspektiv vet vi att Jesus har levt och att han har haft en skara människor som följt honom.
JESUS
Ur ett kristet perspektiv var Jesus en person som kunde uträtta fantastiska och övernaturliga saker, i egenskap av Guds uppenbarelse på jorden.

Jesus var en upprorsmakare på sin tid. Han kritiserade Judendomen som var den rådande religionen och menade att den var alldeles för strikt och uppbyggd kring för många regler som skulle följas, Jesus menade att ingen människa var perfekt, men att alla människor var värda att älskas ändå.
Det finns tre sätt att se på Bibeln;

1) Bibeln är guds ord, människan har hållit i pennan
men Gud har skrivit.

2) Bibeln handlar om Gud, människor som har upplevt
Gud har skrivit om det.

3) Bibeln är en vanlig bok, skriven av människor och innehåller historiska och litterära texter.


BIBELN
Som ni vet är Gamla testamentet boken som beskriver Judarnas förbund med Gud, och man kan säga att Nya testamentet är de Kristnas förbund med Gud, det nya förbundet.

NT innehåller evangelier, vittnesmål om Jesus tid i livet, apostlagärningarna som handlar om den första kristna församlingen, olika brev av Paulus och andra apostlar
och uppenbarelseboken som beskriver den yttersta
tiden och kampen mellan det goda och det onda.
EFTER JESUS
En kort tid efter att Jesus dött, bara ett par månader, bildades den första kristna församlingen.

Den kristna läran spreds av Apostlar, på uppdrag av Jesus. I Bibeln står att apostlarna lyckades omvända så många människor till kristendomen genom att de predikade på ett sådant sätt att alla förstod, oavsett vilket språk de egentligen talade. Paulus är den viktigaste av apostlarna, han reste runt i medelhavsområdet och predikade och startade kristna församlingar. Sedan höll han kontakt med sina församlingar via brev, och svarade på deras frågor. På så sätt växte sig församlingarna starkare. Dessa brev är grunden till Nya Testamentet.

Kristendomen fick störst fäste i de större städerna, vilket kanske beror på att det var där de största klasskillnaderna fanns. Kristendomens budskap var ju att alla var lika värda, vilket tilltalade det fattiga folket i städerna.
KRISTENDOMENS RIKTNINGAR
KATOLSKA KYRKAN

Har sitt centrum i Rom och Vatikanstaten med Påven som ledare.

Katoliker tror på Påvens ord lika mycket som de tror på orden i Bibeln.

Ett centralt begrepp när det gäller den Katolska kyrkan är de 7 sakramenten;
Dop, Bikt, Nattvard, Konfirmation,
Äktenskap, Prästvigning, De sjukas smörjelse.

Sakrament betyder helig handling.
KRISTENDOMENS RIKTNINGAR
KRISTENDOMENS RIKTNINGAR
ORTODOXA KYRKAN

De ortodoxa kyrkorna är knutna till länderna där
de finns, t.ex. grekisk ortodoxa kyrkan, rysk-ortodoxa kyrkan osv.

Så är det därför att man i östeuropa inte ville ligga under Påvens makt, och därför bröt sig fri från kyrkan i Rom.

Den Ortodoxa kyrkan har samma sakrament som den Katolska kyrkan.

Den Ortodoxa gudstjänsten liknar ett
skådespel och handlar om Jesu liv.
PROTESTANTISKA KYRKAN

Den protestantiska kyrkan uppstod genom Martin Luthers
protester mot den Katolska kyrkan.

Han tyckte liksom Jesus att kyrkan skulle vara till för alla, och att alla
människor hade rätt och möjlighet att tolka Bibeln, inte bara präster.
Han ville därför att gudstjänsterna skulle hållas på landets egna språk,
och inte på latin som förut.

Syndernas förlåtelse blev gratis, eftersom han avskaffade
avlatsbreven som kyrkan sålde för att befria människorna från synd.
Han avskaffade också alla sakrament utom nattvarden och dopet,
och införde psalmer i gudstjänsten, det skulle vara roligt att
gå i kyrkan tyckte Luther!

Det som Martin Luther åstadkom kallas reformationen.
Hans tanke var att föra fram sina idéer, men det
slutade med en helt ny kyrka, den
reformerta kyrkan. En kyrka för folket.
FILM!
KRISTENDOMEN I
DAGENS SVERIGE
Svenska kyrkan tillhör den protestantiska kyrkan. Fram till år 2000 var Sverige en statskyrka, d.v.s bunden till Svenska staten, och det hade den varit i 500 år. Denna förändring är en del av sekulariseringsprocessen, allt färre är religiösa i den mening som Svenska kyrkan förmedlar, och på så sätt spelar kyrkan mindre och mindre roll i samhället, medan andra institutioner kanske spelar större roll än förr.

Kyrkan har också moderniserats, förutom gudstjänster har man andra aktiviteter, t.ex. studiecirklar, samtalsgrupper o.s.v. Sedan 2009 får homosexuella gifta sig i kyrkan.

De största frikyrkorna i Sverige är Pingstkyrkan (83 000) och Missionskyrkan (61 000). De olika ortodoxa kyrkorna har kommit med invandringen och är också ganska stora i medlemsantal. De är fortfarande uppdelade efter ursprungsland, trots att de är
i Sverige. Av andra samfund är Jehovas vittnen (23 000)
och Mormonerna (9 000) stora.
Alla kristna lever sitt liv på olika sätt. Det enda de har gemensamt är tron på Jesus, Gud och Bibeln. Vissa följer Bibeln jättenoga, andra är kristna utan att knappt ha läst i Bibeln. Man behöver inte gå i kyrkan varje söndag för att vara kristen, det räcker med att man tror.

Bön är viktigt för en kristen, det är så man skapar kontakt med Gud, och det är ju den relationen som är viktigast för den som är kristen.

Inom kristendomen finns inga matregler som inom Judendom och Islam. Man får äta och dricka vad man vill, bara man gör det med måtta.
KRISTET LIV
JESU LIV
Läs i läroboken om Kristendomens olika riktningar, börja på s. 63 - "Olika riktningar uppstår".

Läs fram till och med s. 68 - "De viktigaste punkterna i Luthers lära".
KRISTENDOMENS OLIKA RIKTNINGAR
SVARA PÅ FRÅGORNA SOM DU FÅR
PÅ ETT PAPPER AV MIG!!
LEKTION 2
Full transcript