Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Bahagi ng Pananaliksik: ANG PAMANAHONG PAPEL

No description
by

Juancho Ü Banez

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Bahagi ng Pananaliksik: ANG PAMANAHONG PAPEL

Mga Bahagi ng Pananaliksik: ANG PAMANAHONG PAPEL
Mga Bahagi ng Pananaliksik: ANG PAMANAHONG PAPEL
isang uri ng papel-pananaliksik na karaniwang ipinapagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko ang pamanahaong papel. Ito ay kadalasang nag sisilbing kulminasyon ng mga pasulat ng mga gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa sa isang kurso o isang subject sa loob ng isang panahon o term na kadalasa'y saklaw ng isang semester o trimester
Mga Pahinang Preliminari o Front Matters
1. Fly Leaf- ang pinakaunang pahina ng pamanahong-papel
2. Pamagating Pahina- ang tawag sa pahinang nag papakilala sa pamagat ng pamanahong-pel. Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipinasa ang papel.


3. Dahon ng Pagpapatibay- ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkapasa ng mananaliksik at pagkatanggap ng guro ng pamanahong-papel.
4. Pasasalamat o Pagkilala- tinutukoy dito ng mananaliksik ang mga indibidwal, pangkat, tanggapan o institusyong maaaring nakatulong sa pagsulat ng pamanahong-papel at kung gayo'y nararapat pasalamatan o kilalanin.
5. Talaan ng Nilalaman- nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong-papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kng saan matagpuan ang bawat isa.
6.Talaan ng mga Talahayanan at Graph- nakatala ang pamagat ng bawat talahayanan o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina king saan matatagpuan ang bawat isa.
7. Fly Leaf 2-ay isang blangkong pahina bago ang katawan ng pamanahong-papel.
Kabanata I: Ang sulinarin at Kaligiran nito.
1. Introduksyon- ay isang maiklimg talataang kinapapalooban ng pangkalahatang pagtatalakay ng paksa ng pananaliksik.
2. Layunin ng pag aatal-inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral
3.Kahalagahan ng Pag-aaral- inilalahad ang kalahagahan ng pagsasagawa ng pananaliksik na paksa ng pag-aaral.
4.Saklaw at limitasyon-tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik. Dito itinakda ang parameter ng pananaliksik.
5. Depenisyon ng mga Terminolohiya- ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa'y may kahulugan.
Kabanata II: Mga Kaugnay ng Pag-aaral at Literatura
- Sa kabanatang ito, tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Kailangan ding matukoy dito ng mananaliksik kung sino-sino ang mga may-akda ng naugnang pag-aaral o literatura,disenyo ng pananaliksik na ginamit, mga layunin at mga resultang pag aaral
-Hanggat maari, ang mga pag-aaral at literaturang tutukuyin at tatalakayin dito ay iyong mga bago o nalimbag sa loob ng huling sampung taon.
-Hanggat maari rin tiyaking ang mga materya na gagamitin ay nag tataglay ng mga sumusunod na katangian.
--Objective o walang pagkiling;
--Nauugnay o relevant sa pag-aaral; at
--sapat ang dami o hindi napakaunti o napakarami
Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
*Disenyo ng pananaliksik-nilinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral.
*Respondente-tinutukoy ang mga sarbeyor, kung ilan sila at paano at bakit sila napili.
*Instrumento ng pananaliksk-inilalawaranng paraang ginamit ng pananaliksk sa pngangalap ng mga datos at impormasyon.
*Tritment ng mga datos-inilarawan kung anong istitistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailalarawan.
Kabanata IV: Presentasyon at interpretasyon ng mga datos
* Sa kabanatang ito ay inilahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon. Sa tektso, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.
Full transcript