Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avoin yliopisto, oikeustieteiden opintojen esittely

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto, Seija Tuominen
by

Seija Tuominen

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avoin yliopisto, oikeustieteiden opintojen esittely

... small
Itä-Suomen avoin yliopisto
Seija Tuominen
lukuvuosi 2014-2015

Aikuisopiskelijaa ajatellen - joustavuutta ja monipuolisuutta
Itä-Suomen avoin yliopisto
Seija Tuominen
lukuvuosi 2014-2015

Itä-Suomen avoin yliopisto
Seija Tuominen
lukuvuosi 2014-2015

Aducate järjestää Itä-Suomen yliopiston osaamisalojen mukaista ammatillista täydennyskoulutusta, avoimen yliopiston toimintaa sekä tuottaa yliopistollisia koulutus- ja kehittämispalveluita.
Lue lisää
www.aducate.fi
Aducate järjestää koulutusta Itä-Suomessa ja muualla Suomessa130 koulutus- ja kehittämisalan ammattilaista
15 000 opiskelijaa.
Spark
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston erillislaitos, joka tarjoaa aikuisväestölle elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.
Uuden oppiminen on vahva kokemus, ja haluamme luoda puitteet myönteisille elämyksille.
Opiskelu avoimessa yliopistossa
- pätevöidy juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi

.
Tutkintotavoitteinen opiskelu
http://www.uef.fi/avoinyliopisto
Itä-Suomen avoin yliopisto
Seija Tuominen
lukuvuosi 2014-2015

Avoimen yliopiston opinnot sopivat hyvin
myös muuttuvassa työelämässä syntyviin tarpeisiin.

Opinnot sopivat esimerkiksi:
- henkilöstökoulutukseksi
- lisä- ja täydennyskoulutukseksi
- osaksi korkeakouluopintoja tai ammatillisia opintoja uudelle uralle suuntautumiseen
- myös harrastukseksi ja itsensä kehittämiseen
Arvokasta osaamista tulevaisuuteen - kehitä ammatillista osaamistasi
mukaan opintoihin pääsee ilmoittautumalla joko suoraan avoimeen yliopistoon tai yhteistyöoppilaitoksen kautta
opinto-oikeus opintojen suorittamiseen myönnetään ilmoittautumisen jälkeen
opinto-oikeuden kesto: yksittäinen opintojakso 2 lukukautta, perusopinnot 3 lukukautta ja aineopinnot 4 lukukautta
yliopiston lukukaudet: syyslukukausi 1.8.-31.12. ja kevätlukukausi 1.1.-31.7.
opintoja voi jatkaa ilmoittautumalla uudelleen, ei aikarajoituksia
Opiskelijaksi avoimeen yliopistoon
Opiskelijaksi yhteistyöoppilaitokseen

yhteistyöoppilaitoksen opetuksen aikataulut eroavat kampuksen opetuksesta, mutta tenttipäivät ja opintovaatimukset ovat kaikille samat
yhteistyöoppilaitos vastaa opetuskuluista, joten sen vuoksi opintomaksut poikkeavat avoimen yliopiston opintomaksuista
Opiskelukäytänteet yhteistyöoppilaitoksessa
teoreettisempaa kuin muilla koulutusaloilla - teoria käytännön toiminnan tueksi
akateeminen vapaus tuo myös akateemisen vastuun, opiskelu on hyvin itsenäistä
1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin työskentelyä
ahkeralla lukemisella pärjää!
Yliopisto-opinnot
ohjausta ja neuvontaa on saatavilla koko opintojen ajan avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen henkilökunnalta, tuutoreilta sekä opettajilta
opintojen tueksi järjestetään myös verkkovälitteisiä opiskelutaitoiltoja
aina kannattaa kysyä pulmatilanteissa
Opintojen ohjaus
monimuoto-opintoina; kirjatentit, esseet, lähiopetus, verkkotyöskentely, esim. työ- ja virkamiesoikeus, yritysjuridiikka
verkko-opintoina; esseet, verkkotentit, ryhmätyöt verkossa, esim. rikos- ja prosessioikeus, oikeustaloustiede
lähiopintoina (Jns kampus, yhteistyöoppilaitos); lähiopetukseen osallistuminen, kirjallisuustentit, tutkinto-opiskelijoiden aikataulut kampuksen opetuksessa, joissakin oppiaineissa myös sähköinen oppimisympäristö lähiopetuksen tukena, esim. hallinto-, siviili- ja ympäristöoikeus, yleiset oikeusjärjestysopinnot
Avoimen yliopiston opinnot toteutetaan
tiedekunnnan vahvistamat opetussuunnitelmat ohjaavat opiskelua (suoritustapa, kirjallisuus, säädökset), AINA tarkistettava voimassaolevat opetussuunnitelmat erityisesti lukuvuoden vaihtuessa!
oikeustieteissä suoritustapana pääsääntöisesti kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen
vapaaehtoiset, mutta suositeltavat luennot, johdattelevat aiheeseen, mahdollistaa etätenttimisen (luennoista ei tule tenttikysymyksiä)
pakollista läsnäoloa seminaareissa ja joissakin opintojaksoissa, joissa maininta läsnäolovelvoitteesta
etäopiskelun tueksi tuotettu luento-opetusta korvaavaa materiaalia
Oikeustieteiden opiskelusta
Itä-Suomen ylipisto sai oikeustieteellisen tutkintoanto-oikeuden 1.8.2013 alkaen (ON/OTM/OTT)
tutkintoa suorittamaan hakeudutaan valintakokeilla
ei avoimen yliopiston väylää ON/OTM-tutkintoon, väylä säilyy HTK/HTM-tutkintoon
molemmissa tutkinnossa hyödynnetään samoja opintoja, joten avoimen yliopiston kautta voi suorittaa opintoja molempien tutkintorakenteiden mukaisesti
tarkemmat tiedot tutkintorakenteista: http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/opinto-oppaat-ja-ohjeet
Oikeustieteellinen tutkinto (ON/OTM)
kaikki opintosuoritukset tallennetaan Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin
alin yliopistollinen opintokokonaisuus on perusopinnot 25-30 op, josta voi saada tiedekunnan myöntämän erillistodistuksen
virallisen opintosuoritusrekisteriotteen saa pyytämällä avoimesta yliopistosta
opintosuorituksia voi selata myös netin kautta (WebOodi) ja tilata epävirallisen opintorekisteriotteen sähköpostiin
Todistukset, opintosuoritusrekisteriote
korvaaminen = opintoihin kuuluvien opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla
perusteena sisällöllinen samankaltaisuus, yliopistollinen vaativuustaso
korvaavuuksista päättää AINA vastaanottava ylipisto
kirjallinen hakemus, johon liitetään oikeaksi todistettu kopio opintosuorituksista sekä mahdollinen opetussuunnitelma
korvaavuuskäsittely koskee vain kyseistä tieteenalaa, johon voimassaoleva opinto-oikeus, kieliopintojen korvaavuudet katsotaan vasta tutkinto-opiskelijana
oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli 10 lukuvuotta vanhoilla opintosuorituksilla
Korvaavuudet aikaisemmista opinnoista
yliopiston käyttäjätunnusten aktivointi verkkopankkitunnuksilla:
http://www.uef.fi/tike/hankkiminen
tunnukset: WebOodi, sähköposti, Moodle-oppimisympäristö, yliopiston elektroniset lähteet (etäyhteys yliopiston kirjastoon), Itä-Suomen yliopiston intranet
WebOodi: https://wiola.uef.fi/weboodi/
Selata opintosuorituksia ja opinto-oikeuksia
Tilata opintosuoritusotteen sähköpostiin (epävirallinen)
Muuttaa yhteystietoja
Ilmoittautua tentteihin
Selata opinto-oppaiden ja opetusohjelmien tietoja
Katsella tutkintovaatimuksia
uutiskirjeen postituslista: http://www.aducate.fi/opiskelu >>Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
www-sivut - ajankohtainen opetustarjonta ja aikataulut, yhteistyöoppilaitoksen aikataulut oppilaitoksen www-sivuilta
Facebook -yhteisö, vertaistuki, keskustelu, tiedotus
opintojen suunnittelu esim. väylää ajatellen (mm. hops)
opiskelutaitojen harjaannuttaminen, verkkovälitteiset opiskelutaitoillat
Opiskelu -osio: Akateemiset opiskelutaidot
Opiskelun tueksi
tietty määrä opintopisteitä suoritettuna>> ilman pääsykokeita tutkinto-opiskelijaksi
tiedekunta myöntää tutkinnot, joten jossain vaiheessa opintoja hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi välttämätöntä
väyläkriteerit vahvistetaan vuosittain http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/erillisvalinnat
hakuaika syksyisin, ei non stop-hakua
opiskelu ei sinällään muutu = ei tarvitse muuttaa Joensuuhun, edelleen voi suorittaa avoimen yliopiston opintoja
opintososiaaliset etuudet
keväällä 2010 väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi (HTK/HTM) valittiin 103 opiskelijaa, 2011 valittiin 61 opiskelijaa, 2012 valittiin 58 opiskelijaa
Väylä tutkinto-opiskelijaksi
MOTIVAATIO (haave, tavoitteen hyöty itselle)
tavoitteeseen sitoutumisaste ja kiinnostus>> onnistumisen todennäköisyys +++
ajankäytön hallinta korostuu, mistä lisää aikaa?
hyvä suunnittelu ja joustava aikataulu
vertaistuki ja kannustajat, oman edistymisen palkitsemista unohtamatta
tavoitteen pilkkominen pieniin osiin, tutkintokin rakentuu yksi opintojakso kerrallaan
suunnitelma B, varautuminen vastoinkäymisiin
muu elämä opintojen ohella!
Motivaation lisäksi hyvää suunnittelua
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet:
oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin
perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen
oikeudellisen ja muun informaation hankintaan ja hallintaan
oikeudelliseen ja muuhun viestintään
HTK-tutkinnon tavoitteet
Yhteystiedot Joensuun kampukselle:

AVOIN YLIOPISTO
suunnittelija
Seija Tuominen
seija.tuominen@uef.fi
050 467 8433
Antoisaa opiskelua avoimessa yliopistossa!
Yliopisto-opiskelusta
Avoin yliopisto on nimensä mukaisesti avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Laaja opetustarjonta kaikilta tieteenaloilta. Toimii verkostona yhteistyökumppaneina mm. kesäyliopistot. Noin 11000 opiskelijaa vuosittain.
paikallinen yhteistyöoppilaitos (kesäyliopisto, kansanopisto) tuo Joensuun kampuksen opetusta paikkakunnalle ja järjestää tentinvalvontaa, ohjausta- ja neuvontaa sekä mahdollisesti tuutorointia
ilmoittautuminen yhteistyö-oppilaitoksen opiskelijaksi - opiskelija on myös avoimen yliopiston opiskelija
Sähköiset järjestelmät opiskelun tukena
INTOHIMONA
OPPIMINEN
Intohimona oppiminen
Opiskelu on yksi niistä harvoista toiminnoista, jota elämässä ei voi ikinä katua. Unelmiin siis kannattaa uskoa. (Satu, 43, virkamies)
Motivaation tulee olla suuri ja se kantaakin pitkälle. Ainakaan vielä en ole katunut päätöstäni, vain sitä, etten aloittanut tätä aiemmin! (Taija, 33, vanhempi rikoskonstaapeli)
On ollut suuri onni saada opiskella avoimessa yliopistossa yhteistyöoppilaitoksen kautta omalla kotipaikkakunnalla. Perheelliselle työssäkäyvälle keski-ikäiselle naiselle se on kuin lottovoitto. Muuten ei olisi ollut mitään mahdollisuutta suorittaa yliopistotason tutkintoa, koska muuttaminen toiselle paikkakunnalle ja työn jättäminen ei tullut kysymykseen. (Taina, 50, johdon sihteeri)
Avoin yliopisto / Seija Tuominen
Syksy 2012
HTK-tutkinnon rakenne (180 op) 1.8.2011-
HTK-tutkinnon rakenne 180 op 1.8.2013-
koulutussihteeri
Riitta Laasonen
riitta.laasonen@uef.fi
050 466 8522
www.uef.fi/avoinyliopisto
Opiskelu avoimessa yliopistossa on antanut minulle hyvää ammatillista täydennyskoulutusta akateemisella tasolla. (Johanna, 32, HR-ammattilainen).
Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op
Oikeusajattelun perusteet 15 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op
Yksityisoikeuden opinnot 15 op
Yksityisoikeuden perusteet 5 op
Sopimusoikeus 5 op
Perhe- ja jäämistötöoikeus 5 op
Julkisoikeuden opinnot 25 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yleishallinto-oikeus 5 op
Vero-oikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Valinnaiset opinnot 46 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
=180 op
Full transcript