Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PP Chấm Điểm

No description
by

Hà Nguyễn

on 1 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PP Chấm Điểm

SVTH: NGUYỄN VĂN THÔNG
GVHD: PHẠM THỊ LÀN
ĐỀ TÀI: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ BĂNG PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM
I. Khái Niệm
Kết cấu đề tài

Phương pháp chấm điểm
là phương pháp biểu hiện bản đồ được sử dụng để thể hiện đặc điểm các đối tượng, hiện tượng phân bố phân tán theo các cụm, các khối bằng những điểm chấm có trọng số nhất định.
I. Khái Niệm
II. Đăc Điểm
II. Đặc Điểm Của Phương Pháp
One World One Dream
Phương pháp chấm điểm nêu lên số lượng hiện tượng và đảm bảo tính địa lý.
* Nêu lên số lượng và tính địa lý
* Trọng số của điểm chấm
Công thức chung xác định số lượng hiện tượng:
Q=P.n
trong đó: Q số lượng hiện tượng
P là trọng số của điểm
n là số lượng điểm chấm
Phương pháp chấm điểm có cấp trọng số
Khả năng biểu hiện số lượng, chất lượng và động lực của đối tượng, hiện tượng.
1. Phương pháp chấm điểm có cấp trọng số
2. Khả năng biểu hiện số lượng, chất lượng và động lực của đối tượng, hiện tượng
Trường hợp khi trên khu vực bản đồ thể hiện có sự chênh lệch về lượng của đối tượng ko thể đồng nhất 1 trọng số thì ta có thể chọn vài ba cấp trọng số để thể hiện.
Số lượng
Động lực
Chất lượng
Số lượng
Chất lượng
Động lực
THANK YOU FOR LISTENING!
Full transcript