Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİYOKÜTLE ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

No description
by

Mavera Yılmaz

on 2 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİYOKÜTLE ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

BİYOKÜTLE ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ
Biyokütle enerji kullanımı klasik ve modern olmak üzere 2 ana gruba ayrılır.Klasik biyokütle enerji ormanlarda elde edilen yakacak odun,yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşur.Bu enerjinin en önemli özelliği direk yanma tekniği ile elde edilmesidir.Modern biyokütle kaynakları enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve araç endüstrisi atıkları enerji tarımı ürünleri tarım kesiminin bitkisel atıkları ve hayvansal atıkları,kentsel atıklar,tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır.
Biyokütle; karbon içeren her türlü bitkisel veya hayvansal atıklara organik maddelere denir. Bu kaynaklar; bitkisel atıklar hayvansal atıklar ve şehir ve endüstri atıkları olarak sınıflandırılır. Bunlar; ağaç, tahıl sapı, insan ve hayvan dışkısı,su yosunu, çöpler, kanalizasyon ve mezbaha sularının süzülmesiyle edilen posalar vb.leridir.
Enerji Amaçlı Kullanılabilen Biyokütlelerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Biyokütle santrallerinin çalışma prensibi termik santrallerin çalışma prensibiyle aynıdır.Tek fark yakıt olarak kömür yerine biyokütlenin kullanılmasıdır.
BİYOKÜTLEDEN BİYOYAKIT ÜRETME İŞLEMLERİ
Biyokütle yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.Tükenmesi söz konusu değildir ancak üretim miktarı tarım faaliyetleri yapılabilecek olanların büyüklüğüne bağlıdır.Uygulamaya geçmek için uzun araştırmalara gerek yoktur.İlk akla gelen biyokütle tarım ve ormancılık atıklarıdır.Bunların toplanması,santrallere taşınması organize edilirse,mevcut termik santrallerinde veya kurulacak santrallerde elektrik enerjisine dönüşüm gerçekleştirilir.
Tarımsal atıkların sınırlı olması nedeniyle sadece enerji amaçlı tarım yapılabilir.Üretilen bu enerji bitkileri çok kısa zamanda birim alanda yüksek miktarda selüzoik ürün verebilen,çok az gübre veya su isteyen,bakımı ve hasatı kolay bitkilerdir.Enerji bitkileri her yerde yetiştirilebileceğinden enerjide dışa bağımlılık azalır dolayısıyla çiftçinin gıdanın yanında enerjide üretmesi tarıma yeni talep getirir,atıkların değerlendirilmesini sağlar,dolayısıyla enerji için harcanan paralar çiftçiye geri döner.
Fosil yakıtlar yandığında ortaya karbondioksit çıkar.Sera etkisi yapan bu gazın atmosferde çoğalarak dünyanın ısı dengesini bozacağı bilinmektedir.Ancak biyokütle yanarken atmosfere ek bir karbondioksit vermez.Bunun yanında biyokütlenin kükürdü yok denecek kadar azdır.Dolayısıyla şehir havasındaki insan sağlığını bozan SO2(kükürt dioksit)gazı veya ormanları yok eden asit yağmuru oluşturmaz
Bitkilerden oluşan kömür,linyit,bataklık gazı ve ilkel canlılardan meydana gelmiş olan ham petrol,doğalgaz vb. fosil yakıtlarda biyokütle ürünüdür.Yeryüzünde doğrudan veya dolaylı olarak fotosentezin ürünü olan biyokütle yanma denilen oksijen ile tepkimesi sonucu içinde depolanmamış güneş enerjisi ortaya çıkarır.Dolayısıyla her türlü biyokütle yakılarak enerji elde edilebilir.
Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezleşirken tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, CO2 salımı açısından korunmuş olacaktır. Bitkiler yalnız besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır.
Biyokütlenin olumlu yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Hemen heryerde yetiştirilebilir.
Fosil yakıtlarda bulunan kanserojen madde ve kükürt biyokütle içinde olmadığından,çevre kirliliği oluşturmaz.
Sera etkisi oluşturmaz.
Asit yağmurlarına yol açmaz.
Depolanabilir.
Sosyoekonomik gelişmelerde önemlidir.
5-35 C arasında sıcaklık gerektirir.
Düşük ışık şiddetleri yeterlidir.
Her ölçekte enerji verimi için uygundur.
Üretim ve çevrim teknolojileri iyi bilinir.
Biyokütle kömür ve petrolden sonra Dünyanın 3. büyük birincil enerji kaynağıdır.
Biyokütlenin kömürle birlikte yakılması oldukça ekonomik bir uygulamadır.
Biyokütlenin olumsuz yönleri ise şunlardır:
Biyokütle kömür ile karıştırıldığında bu atıkların büyük bir alana yayılmış olduğu görülür.Yani değerlendirme merkezine nakliye masraflarıda eklenecektir.
Biyokütlenin düşük çevrim verimine sahip olması,tarım alanları için rekabet oluşturması ve su içeriğinin fazla olması bu enerji için büyük bir dezavantajdır.
Enerji bitkileri dekarda yaş 20 ton,kuru 40 ton olarak üretilebilir.Verimsiz topraklarda bu rakamlar düşecektir.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde hayvansal dışkı arjinli biyokütle enerji potansiyelinden 2,8-3,9 milyar M3 biyogaz üretilebileceği anlaşılmaktadır.Bu potansiyelin petrol eşdeğeri 1,4-2 milyon ton/yıl,elektrik enerjisi cinsinden değeri 24,5 milyon kWh’tır.Sadece hayvansal atık kökenli biyogaz potansiyelinin değerlendirilmesiyle,toplam ülke enerji tüketiminin yaklaşık %5’i karşılanabilecektir.
Biyokütle enerjisi ülkelerin enerji ihtiyacının ulusal kaynaklardan karşılandığı, büyük üretim potansiyeline sahip, sürekli üretimin mümkün olduğu yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Nitekim dünyada biyokütleden elde edilebilecek yıllık enerji, 1.120.000 MW’ı samandan, 500.000 MW’ı hayvan atıklarından, 1.360.000 MW’ı orman atıklarından, 2.400.000 MW’ı çöplerden ve 17.700.000 MW’ı șeker kamıșı, odunsu bitkiler gibi enerji tarlalarından olmak üzere yaklașık toplam 23.100.000 MW gibi büyük bir potansiyele sahiptir. Bu büyük potansiyelin yanı sıra biyokütlenin ekonomik, bölgesel ve çevre dostu olușu gibi özelliklerde göz önüne alındığında, biyokütle enerjisine ilgi giderek hızla artmaktadır.

1989 yılı verilerine göre 2.148.000 ton olduğu varsayılan bitkisel atık toplamının(fındık,ceviz,prina,ayçiçeği kabukları,çiğit ve mısır koçanı gibi)üretim tüketimi ise 2000 yılında 2.819.000 tondur.
Kısa bir süre sonra elektrik enerjisi sıkıntısı çekeceği düşünülen Türkiye’nin acilen biyokütleden enerji sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Türkiye’de biyokütle atıklarının yerlerini ve miktarlarının tespiti
Biyokütle değerlendirerek elektrik üreten yurt dışında mevcut teknolojinin incelenerek bu hususta karar mercilerinin bilgilendirilmesi
Biyokütlenin mevcut kömürle çalışan termik santrallerde değerlendirmek üzere çalışmaların başlatılması
Biyokütlenin miktarlarına ve yerlerine göre küçük veya orta büyüklükte yeni santrallerin yapılması
Enerji bitkilerinin Türkiye’de üretimi için incelemelerinin başlaması
Full transcript