Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas

No description
by

Diāna Potjomkina

on 21 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas

Kursa prasības
– 4 esejas: uz 1. līdz 4. semināru, 7-10 lpp.
– atzīmes samazināšana par kavēšanu: –1 balle par katru darba dienu
– referāts
– testi lekcijās / semināros
– eksāmens
– līdzdalība!!!
Teorija un prakse
"Lielās debates" –
arī tās attīstās globālo tendenču iespaidā
1)
No kā sastāv starptautiskās attiecības?
Reālisms vs. liberālisms
2)
Kā varam izpētīt SA?

Klasiskās pieejas vs. behaviouralism (ticība zinātnei, progresam un absolūti pareiziem risinājumiem)
3)
Kā skaidrojam globālo nevienlīdzību?
Neoreālisms, neoreālisms vs. neomarksisms
4)
Ko mēs vēl neesam ņēmuši vērā?
L
īdzšinējās pieejas vs. postpozitīvisms
Teoriju iedalījums III: analīzes līmeņi
Indivīds

Valsts

Valstu kopaStarptautiskā sistēma
Teorijas metodes
Jautājumi??
Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas
1. lekcija
Diāna Potjomkina

mērķi
Kas ir teorija?
SA studijas
vs.
filozofija,

vēsture, žurnālisms...
– Kas ir teorijas?
– Kāpēc tās ir vajadzīgas?
– Teorija un prakse
– Kāpēc teorijas
ir dažādas?
– Vēsturiskā attīstība
– Teoriju pārskats

"A supposition or a system of ideas intended to explain something, especially one based on general principles independent of the thing to be explained."

Oxford Dictionary

For positivists and those who seek causal theories such as neorealists and neoliberals, theory is an intellectual construct composed of a set of interrelated propositions that helps one to identify or select facts and interpret them, thus facilitating explanation and prediction concerning the regularities and recurrences or repetitions of observed phenomena with the goal of making the world more intelligible. [..]
For English School scholars, theory may mean nothing more than developing a set of interrelated concepts and categories to guide research and help structure questions. [..]
Normative theory deals with norms or values – what ought to be done.”
– Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi
– International Relations as “an American Social Science” – Stanley Hoffmann
Starptautiskā politika un teoriju attīstība
Teoriju pamatjautājumi
http://embed.wistia.com
1) Kas ir?
No kā sastāv pasaule? Kā pasaule darbojas?

ontoloģija


epistemoloģija

2) Kā mēs varam izzināt pasauli?

bbc.co.uk
livinginegypt.org
nationalgeographic.com
princeton.edu
Senā
Grieķija
viduslaiki
– 19. gs.
starpkaru
periods
– liberālisms
30. gadi
– reālisms
aukstais
karš
– sistēmiskās
teorijas +
International
Society
+ IPE
aukstā kara beigas – konstruktīvisms, postmodernisms
u.c.

Hobbes
Locke
Machiavelli
Rousseau
Hume
Kant
Hegel
Marx
Rezultātā veidojas noteikta
paradigma:
no kā sastāv pasaule? uz kādiem jautājumiem jāatbild? + teorija
Teoriju iedalījums II: ontoloģija un epistemoloģija
ontoloģija:
objektīva
subjektīva
epistemoloģija: objektīva
subjektīva
reālisms
liberālisms
neomarksisms
International Society

mērens sociālais
konstruktīvisms
radikāls sociālais
konstruktīvisms

postmodernisms
liberālisms

reālisms

reģionālās integrācijas teorijas – eiropeizācija

neoreālisms, neoliberālisms, neomarksisms
– ko ir svarīgi analizēt? (valstis, interešu grupas, starptautiskā sistēma...)
– kam jāpievērš uzmanība? (militārā kapacitāte, savstarpējā ekonomiskā atkarība, idejas...)
– vai Jūs ticat, ka SA ir tāda pati zinātne kā bioloģija vai ķīmija?
IPE??
Teoriju iedalījums I: pamatvirzieni


Reālisms
– Liberālisms
– Starptautiskā sabiedrība (International Society)
– Starptautiskā politiskā ekonomija (IPE)

– Konstruktīvisms un citas idejiskās pieejas


Atzīme veidojas sekojoši:
- līdzdalība lekcijās, aktivitāte un atbilžu kvalitāte semināros – 20%;
- atbildes uz jautājumiem par kursa materiālu (testi) – 10%;
- eseju rakstiska analīze – 25%;
- individuālais projekts (referāts) – 25%;
- eksāmena atzīme – 20%.

Referāts:
– Pastāvīgā projekta TĒMAS iesniegšanas termiņš: 16.10.2017. līdz plkst. 23:59 (rakstot pasniedzējai uz e-pastu diana.potjomkina@rsu.lv).
– Referāti jāraksta individuāli.
– Jums ir jāizmanto vismaz pieci ZINĀTNISKĀS literatūras avoti.
– Referāta tēma jāizvēlas saistībā ar kursa darbā izvēlēto teorētisko pieeju.
– Tēmas pieteikumā ir jāapraksta Jūsu plānotā kursa darba tēma, mērķis, hipotēze, uzdevumi, izvēlētā teorētiskā pieeja un tas, kāpēc tieši šī teorija ir piemērotākā Jūsu gadījumā.

Eksāmena datums, laiks, veids?
Šobrīd eksāmens plānots uz 21.12.2018.
Bieži uzdotie jautājumi
Kas notiks, ja manas esejas apjoms būs mazāks par noteikto?

Esmu nokārtojis (-usi) semināru, eksāmenu vai uzrakstījusi eseju, kas tika novērtēta ar pozitīvu atzīmi, taču mani šī atzīme neapmierina. Vai drīkstu pārkārtot semināru, eksāmenu / pārrakstīt darbu?

Ja mainījās semināra norises diena, kad man ir jāiesniedz eseja?

Vai es drīkstu parakstīties par pagājušo nodarbību, jo nokavēju un mani nesasniedza parakstu lapa?
Dažāds skats uz pasauli
Teorijas palīdz:
– Domāt kritiski
– Strukturēt savu darbu
– Atsijāt svarīgo no nesvarīga
– Pievērst uzmanību lietām, par ko citi aizmirst
– Izvērtēt un atspēkot "pretinieka" argumentāciju

+ Citu disciplīnu (tiesības, filozofija, ekonomika) ietekme
Full transcript