Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kutatás-fejlesztési feladatok

No description
by

Zoltán Parti

on 20 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kutatás-fejlesztési feladatok

Kutatás-fejlesztési feladatok
TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001
BMo implementációja
vízi jármódok fókusszal

PR04
MDSZERTANI FEJLESZTÉS
PR05
ISKOLAI PILOT
összegző értékelés
2,5 ív
Esettanulmányok
1 db./évfolyam (4 db.)
PR03
TARTALOM-FEJLESZTÉS
terjedelem: tematika 8 ív, feladatgyűjtemény 8 ív
PR06
PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
1 db. / 6ív
PR07
ÖSSZEGZŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉS
2 ív
Szaklektorálás 2 ív
PR01
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TERV
tervdokumentáció:
2 ív terjedelem
GANTT :
Nyertes pályázat
PR02
HELYZETMZÉS
KUTATÁSI GYORSJELENTÉS
KUTATÁS
3 ív terjedelem
Fejlesztés
a BMo IMPLEMÁCIÓ és abban a vízi kerettantervi változat fejlesztése jelentős innovációt jelent, mert az oktatási-nevelési és tanítási-tanulási rendszerben tartalmi és módszertani fejlesztést igényel
Kutatás képei, dokumentumai
Dokumentum-elemzés
hazai és nemzetközi szakirodalom
(dokumentumok, jogszabályok
jó gyakorlatok
kérdőíves gyorsjelentés
1 db. / 2 ív
Karakterek:
1. intézményvezető - 4 fő
2. túravezető tanár - 2 fő
3. tanösvény üzemeltető - 1 fő
4. vízügyi szakember (Szigetköz) - 1 fő
5. edző-testnevelő, edző-testnevelő-földrajztanár - 2 fő
6. edző-testnevelő-földrajz tanár- MKKSZ alelnök - 2 fő
7. polgármester (Kisbodak, Szigetköz) - 1 fő
egyéni interjúk
13 fő / 1 ív
referencia intézmények
fókuszcsoportos interjúk
3 db. (34 fő) /1,5 ív
KUTATÁSI GYORSJELENTÉS
ELEMZŐ TANULMÁNY
helyzetelemző kutatások összegzése
ajánlások a tartalmi fejlesztésre
jó gyakorlatok
dokumentumelemzés II.
hazai és nemzetközi szakirodalom
Megállapítások
Elemei:
tantárgyi koncentráció
vízparti települések identitása
úszástudás 4. évfolyam végére

ESZKÖZÖK:
1. Szövetségi BMo. vízi flotta
sárkányhajó 10-22 fő 1db.
6-8 személyes csapatkenu 1 db.
4 (3) személyes indián túrakenu 4-8 db.
1 személyes túrakajak 6-8 db.
2 személyes túrakajak 2-4 db.
összesen: 45-75 beülő
Területei:
szülők tájékoztatása
víztől való félelem oldása
tantestületi munkacsoportok felállítása
túravezetői kézikönyv, mint tanári kézikönyv bevezetése
képesség-fejlesztési modulok, folyamat, tervezés bevezetése
szakmai továbbképzésen a helyi együttműködő pedagógusok bevonása a szekcionális üléseken
Kutatás
Produktumok
Kutatási terv
Gyorsjelentés: kérdőíves adatfelvétel, egyéni interjúk, fókuszcsoportos interjúk értékelése (empirikus, kvalitatív és kvantitatív kutatás)
Helyzetelemezés: dokumentumelemzés, kutatási gyorsjelentés, elemző tanulmány ajánlásokkal
Tartalomfejlesztés: BMo. 5-8. évfolyam tematika és feladatgyűjtemény
Módszertani fejlesztés: innovatív pedagógiai módszerek elemző tanulmánya
Jó gyakrlatok gyűjtése: leírás, adaptáció elemzések (hazai és nemzetközi példák), gyorsjelentés
Padagógiai koncepció és programterv, fejlesztési terv
Tanári kézikönyvek: 5-8. évfolyamokhoz
Szakmai workshop
Pedagógus-továbbképzési program: 60 órás szakmai koncepció, képzési forgatókönyv, hallgatói tájékoztató, akkreditációhoz képzési és kimeneti követelmények
PTP pilot: blended program lebonyolítása, értékelése, elégedettség mérése
Iskolai pilot: 4 évfolyam esettanulmánya, lebonyolítás, eredmények
ÖSSZEGZŐ KTATÁS-FEJLESZTÉSI JELENTÉS

egy lehetséges megközelítés:
527 intézmény válaszolt, ebből
198 visszatért a heti 3 órás testnevelés tantervre, ebből
55 kisváros (5-20 ezer) és 56 község (5 ezer alatt), ezekből
23 kisvárosban és 19 nagyközségben van kajak-kenu egyesület

így 42 településen a BMo, vagy a kajak-kenu tanterv, vagy akár mind a kettő is bevezethető lehetne a közoktatási intézmény helyi tantervébe
Jó kérdés lehet: vajon hány felső tagozatos tanuló járhat ezeken a településeken az iskolákba? Ez benne van a tábláinkban!

VERSENYSPORT: a kimeneti eredmény minden esetben minősíti a rendszert
KÖZOKTATÁS: a kimenet nem mindig minősíti közvetlenül az intézményt, ugyanakkor a változások által kialakulóban van a verseny, ami rövidesen "feszültség" alá helyezheti a rendszert (9 évfolyam, mindennapos testnevelés/infrastruktúra/erőforrások, egész napos iskola, nyári szünetben is működő iskolai programok, pedagógus előmeneteli rendszer, BMo. vízi tanterv, stb.)
A BMo. vízi
Az infrastruktúra hiánya innovációs folyamatokat generál: új típusú kerettantervek, kereszttantervek születhetnek (iskolán kívüli tanórák, új iskola-szervezési formák, a tanítási idő és az iskolai napirend változásai, komplex tananyagok,
TÉMAHÉT, TÖMBÖSÍTÉSEK, ERDEI ISKOLA, NYÁRI TEMATIKUS TÁBOROK, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK VÍZI PROGRAMMAL
, illetve:
blended típusú pedagógus továbbképzések, és azok hatása a tanítási-tanulási folyamtra
"aki megszólal, az feladatot kaphat.."
sok tartalmi kérdés, több módszertani megoldás is előkerült (pl.: iskolai vízimentő vizsga és cím...)
Innovatív pedagógiai módszerek 1,5 ív
Elemző tanulmány
1 db./évfolyam (ö.: 4 db.) 1 ív
Tanári kézikönyvek 4 ív (4 évfolyam)
Tematikához tanári kézikönyv
1 db./évfolyam (4 db.)
Pedagógiai koncepció és programterv 2 ív
Pedagógiai koncepció és programterv 1 ív
Jó gyakorlatok leírása és adaptációjuk elemzése 8 ív
Magyarországi szakirodalom alapján jakorlatok feltárása 2 ív
magyarországi szakirodalom elemzési szempontrendszer 1 db.
interjúalanyok (pedagógusok kiválasztási rendszere 1 db.
minta kiválasztása 1 db.
interjúvázlat elkészítése
interjúk elkészítése 12 db.
interjúk szó szerinti gépelése 12 db.
interjúkivonatok elkészítése 12 db.
elemzési szempontrendszer
Nemzetközi szakirodalom alapján jó gyakorlatok feltárása 3 ív
nemzetközi szakirodalom szempontrendszer 1 db.
Összefoglaló gyorsjelentés
4 db. jó gyakorlat/évfolyam (2 ív)
Fejlesztési terv kidolgozása 1 ív
óravázlatok
kimeneti követelmények / évfolyam
javasolt tartalmak elérhetősége
hivatkozások
módszerek leírása
Szaklektorálás 4 db.
Szakmai workshop 1 db.
Projekttevenységek
dokumentálás
minőségbiztosítás
könyvelés
nyomdai műveletek
PM
egyéb adminisztráciö
GPS eszközök és program
egészséges táplálkozás modul
eszközök beszerzése
projektmappa / EPIR
kérdőíves műveletek
interú műveletek
PPT elkészítése, PREZI
20 dia
Pilot eredmények
feldolgozása 1 ív
Pilot lebonyolítása
1 óra/évfolyam (4 óra)
Pilot kpzés lebonyolítása 2 db.
Pilotképzés lebonyolítása
2x60 óra (2 db.)
PTP szakmai koncepció 2 ív
60 órás PTP szakmai koncepciója 1 db.
Képzési forgatókönyv
Hallgatói tájékoztatók
Akkreditációs eljáráshoz képzési és kimeneti követelmények 1 db.
Pilotképzés értékelése, elégedettségmérés
5-8. évfolyamok I. és II. félév (ö.: 8db.)
Feladatgyűjtemény
évfolyamonként 25-25 db. (ö.: 100 db.)
Évfolyamokra lebontott tematika
Nem ismerik a lehetőségeiket az iskolák
Eltünt a vízi identitás a vízparti településekről
A pedagógusok nem szívesen lépik át az iskola falait a tanulókkal
A vízi programok iránti félelmeket fel kell oldani a szülőkben, pedagógusokban egyaránt
A komplex gondolkodás fontosságával tisztában vannak az iskolai programkészítők, de kevés a tapasztalatuk
A KLIK nélkül nem megy semmi, a KLIK sem ismeri a lehetőségeket, több jogot élvez és gyakorol, mint amivel rendelkezik (pedagógiai program és a költségvetés)
Az 527 kitöltés rekord, a kajak-kenu népszerű
A kutatási eredmények (kérdőív, fókuszcsoportos és egyéni interjúk módosítják a pályázó cég által írt pályázatot, a kutatási koncepció egyes elemeit
Nincs nyoma a globális gondolkodásnak, de vannak üdítő kivételek, magányos Don Quijote-k.....
Az edzők elfogadtatása, beépítése a helyi közoktatási rendszerekbe, kompetenciák megszerzése, speciális belső edzőképzés

2. Tájékozódás a vízen
GPS eszközök
internetes felületek
ajánlatok és követés
vízimentések (élet és eszköz)
PROJEKT TÉRKÉP
Full transcript