Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 1 - Onderwijskunde 3 2017/2018

No description
by

Janneke Franssens

on 2 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 1 - Onderwijskunde 3 2017/2018

Programma
Introductie

College 1 - Onderwijskunde 3
"Verschillen tussen leerlingen"
LGF/Rugzakje: lichte ondersteuning

Speciaal onderwijs: zwaardere ondersteuning
Clusters 1, 2, 3 en 4
Wet is ingevoerd in augustus 2014

Doel: zoveel mogelijk leerlingen naar het regulier
onderwijs

Samenwerkingsverbanden PO+SBO+SO
en VO+SVO cluster 3 en 4 (VO: 75)

1 januari 2016: inpassing lwoo en pro in passend onderwijs

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk
(zorgplicht)

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt, met daarin:
En verder?
- Welke basisondersteuning wordt geboden door alle scholen;
- De schoolprofielen: wat kunnen ze bieden aan basis- en extra ondersteuning?
- De organisatie van de extra ondersteuning die bovenschools georganiseerd wordt;
- De toelating van leerlingen tot het (V)SO;
- Verdeling en besteding van middelen.
Werkwijze

Alle informatie staat op de ELO

Literatuur

Afronding:
Leerwerktaak
Tentamen


Schrijf individueel minimaal 5 woorden/zinnen op.


Passend Onderwijs
Situatie voor
Passend Onderwijs
- Introductie onderwerp + kennismaken

- Introductie ontwikkelingspsychologie

- Introductie Passend Onderwijs

- Werkwijze Onderwijskunde 3
- Literatuur
- Toetsing
- ELO

- Afsluiting + huiswerk
Wat weet je over passend onderwijs?
Wat betekent de invoering van deze wet voor jou als docent?

Veel informatie op: www.passendonderwijs.nl
Gedrag
van
leerlingen

Relatie: leeftijd- gedrag
Levensloop
Fase
Periode
Afsluiting
Huiswerk:
Verdiepen in het vak op de ELO
Lezen hoofdstuk 1 en 3
Janneke Franssens
Doelen
Na dit college:

- kun je uitleggen waar Onderwijskunde 3 over gaat

- kun je uitleggen wat ontwikkelingspsychologie is

- kun je uitleggen waarom het belangrijk is dat je als docent kennis hebt van
ontwikkelingspsychologie

- kun je uitleggen wat de wet Passend Onderwijs inhoudt

- weet je hoe de ELO in elkaar zit

- weet je welke literatuur bij Onderwijskunde 3 hoort

- weet je hoe de toetsing van Onderwijskunde 3 eruit ziet
Opdracht
Denken - Delen - UitwisselenIndividueel

Wat voor gedrag van leerlingen zag je in het filmpje?
schrijf je zoveel mogelijk op!MAAK GROEPJES VAN 3 of 4

1. BESPREEK WAT VOOR GEDRAG JULLIE INDIVIDUEEL HEBBEN OPGESCHREVEN

2. WAT IS NOG MEER TYPISCH GEDRAG VOOR ADOLESCENTEN?
BESPREEK DIT MET ELKAARWe wisselen uit

Waarom hoort dit gedrag bij de adolescentiefase? -->
adolescentiepsychologie en ontwikkelingspsychologie

Relatie tussen leeftijd en gedragHoofdstuk 1
Passend Onderwijs
Afsluiting
Terug naar de doelen van vandaag
Uitwisselen
Delen
Denken
Full transcript