Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

literatuurgeschiedenis middeleeuwen g4

No description
by

Josje Nelissen

on 21 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of literatuurgeschiedenis middeleeuwen g4

'middel' eeuwen
Germanen
Feodale stelsel
veranderingen
splitsing oost- west > verschillen worden groter

Franken in het zuiden van Nederland > feodale
stelsel
middeleeuwen
literatuurgeschiedenis
renaissance
middeleeuwen
500 - 1500
literatuur
schilderkunst
architectuur
toneel
Frankische Rijk

Karel de Grote
800 na Chr. tot keizer gekroond


leenheer
leenman
leenman
leenman
leenman
leenman
leenman
trouw
Christendom
monniken, priesters

kerk - literaire werken bewaard


konden lezen en schrijven


bepaalden wereldbeeld
ridderlijk
karakter

theocentrisme


God
middeleeuwen
500-1000
vroege middeleeuwen
1000-1250
hoge middeleeuwen
1250-1500
late middeleeuwen
Twee belangrijke standen:
1. geestelijkheid
2. adel

alles was gericht op geestelijken en adel

geen literaire werken gevonden of bewaard gebleven
500-1000
vroege middeleeuwen
Hebban olla vogala
hebban olla vogala
nestus hagunnan
hinase hic anda thu
wat unbidan we nu?
Literatuur
alleen kladjes of flarden

- weinigen konden lezen en/of schrijven > orale traditie
- perkament duur > werd niet bewaard
- geen historisch besefeerste fragment gevondenstart Nederlandse literatuurgeschiedenis
1000-1250
hoge middeleeuwen
boekdrukkunst
15e eeuw


makkelijkere verspreiding
meer mensen konden nu over boeken beschikken

burgerij werd machtiger

burgerlijk
karakter

Drie standen:

1. geestelijkheid
2. adel
3. burgerij

meer ontwikkeling
meer welvaart
meer ruimte voor kunst
dus meer literatuur!
1250-1500
late middeleeuwen
klassieke oudheid
geestelijke literatuur
ridderlijke literatuur
burgerlijke literatuur
Ridderroman
Ridderroman
vanaf 1100
rijm
volkstaal
begin in Frankrijk
Epiek
Karelepiek
Arturepiek
spelen zich af rond hof Karel de grote

oorlog, massagevechten
spelen zich af rond hof koning Artur

avonturen, toernooien, twee-gevechten, hoofse liefde
Karel en Artur op achtergrond

Karel: onsympathiek,
maakt leven held zuur

Artur: ridders gaan op avontuur
Arturepiek
koning Artur
historisch persoon uit 5e of 6e eeuw

politieke rivaliteit
Britten <> Fransen
Roman van Walewein
belangrijkste hoofse roman
auteur Penning ca 1200
voltooid door Pieter Vostaert ca 1215
origineel Vlaams werk
11202 versregels

5 avonturen van ridder Walewein, een van de bekendste ridders aan het hof van koning Artur

Hoofsheid
hoofs: aan het hof, heeft betrekking op omgangsvormen

eind 11e eeuw ontstaan in Frankrijk, snel verspreid door West-Europa via literatuur:
- positieve waarde hoofsheid benadrukken
- plaatsen in aantrekkelijk kader: groot hoffeest, overvloedige maaltijden, goede omgang met vrouwen

1. beheersen, ruzies voorkomen
2. dapper, trouw, kleding, gesprekken voeren, kunstzinnig, bekwaam in hofactiviteiten
hoofse liefde
geen echte liefde, maar man richt gevoelens op onbereikbare vrouw

later: liefde is wederzijds

liefde is wetenschap!
Karelepiek
Karel de Grote
historisch persoon, begin 8e/eind 9e eeuw
Frankrijk

epische verdichting


Karel ende Elegast
auteur onbekend, waarschijnlijk een Vlaming
vóór 1325

origineel Vlaams werk?


voorhoofs - hoofs


Karelepiek - Arturepiek
Frankische - Britse
positie vrouw:
speelbal van grove man - man wil vrouw winnen
middels hoofse
omgangsvormen


nuancering
onderscheid kan niet zo duidelijk gemaakt worden

(Eggeric en verhaal rode ridder)
Karelepiek
Arturepiek
kenmerken
Karelepiek
kenmerken
Arturepiek
overeenkomsten
venn-diagram
thema's
plaats
taal
positie vrouw
personages
middeleeuwen

toets op donderdag 23-02:
- begrippenlijst
- info prezi
- fragmenten
- Mariken van Nieumeghen

geestelijke
literatuur
opkomst
geestelijken konden lezen, schrijven én Latijn

behoefte aan teksten in Diets
groeide


Heiligenlevens
geen biografieën zoals nu

eerst wordt het leven beschreven, verrichte wonderen, en verering

weinig kritiek/diepgang echte leven
Mystiek
eenwording met God
Marialegende
kern:

trouw aan Maria, ondanks begane zonde, wordt beloond
Beatrijs
auteur onbekend
ontstaan 13e eeuw
Nederlands gedicht, bewerking van verhaal

zeker 50 varianten in West-Europese talen
Handschrift 1374 in KB Den Haag

Hadewijch
Antwerpen
begijn

Diets

3 handschriften

burgerlijke
literatuur
burgerij
Steden en bovenste laag burgerij worden machtiger

meer leerzame verhalen

Jacob van Maerlant

http://schooltv.nl/video/jacob-van-maerlant-de-eerste-nederlandse-schrijver/#q=jacob%20van%20maerlant
Rederijkers
vereniging van mensen die van literatuur hielden

ongeveer elke maand 1 gedicht over opgegeven onderwerp (moest aan strenge regels voldoen)

regelmatig wedstrijden tussen steden
toneel in de middeleeuwen
oudste toneel is geestelijk toneel, sluit aan bij verhalen die door de kerk verteld werden, bv. passiespelen

veel publiek, werd verplaatst naar pleinen op podia of wagens
Mariken van
Nieumeghen
auteur onbekend - rederijker (vorm verzen)

1458-1510

mirakelspel:
draaide om verbeelding van heiligenlevens -
heiligen speelden een rol in de ontknoping
West-Romeinse Rijk valt 476 na Chr.
Reinaert de Vos
Vragen bij Beatrijs
1. a. Geef twee signalen waaraan je ziet dat dit verhaal mondeling overgeleverd is geworden.
b. Hoe noemen we dit mondeling overgeven van verhalen?

2. a. Welke kleding geeft de jongeman aan Beatrijs (r. 275-283).
b. Welke symboliek zit hier achter?

3. a. Welke getal speelt een zeer belangrijke rol in dit verhaal.
b. Noem drie situaties waarin dit getal voorkomt in de tekst.
c. Welke symboliek zit hier achter?

4. Lees regel 340-346. Waarom is de benaming ‘boerenkinkel’ zo beledigend voor de jongeman?

5. a. Lees r. 666-765. Benoem de overeenkomst tussen Karel ende Elegast en Beatrijs.
b. Beschrijf de symboliek van de overeenkomstige situatie.

6. Leg de vergelijking van de engel met rode appel uit.

7. Welke boodschap wil men het publiek meegeven met deze tekst?

13e eeuw

Willem 'die Madocke maakte

satire'
Full transcript