Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

volt egyszer egy váti

nbnbnb
by

Tibor Polgár

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of volt egyszer egy váti

lalalala hihihi A társaság az európai uniós támogatási programok területén 15 éves tapasztalattal rendelkezik. Több ezer projekt és mintegy száz támogatási konstrukció illetve program sikeres, kudarcoktól mentes megvalósítását végezte. vattttt •az UMFT költségvetési kereteinek tárgyalása során ez a tényező alacsony kockázatot jelentett és
•Magyarországra került a közép-európai határon átnyúló fejlesztési programok nagy részének koordinációja, egy nemzeti szinten túlmutató feladat.
.
Kik vagyunk? 1950 1990 1993 1997 2003 2009 1950. október: Városépítési Tervező Iroda
Tervező és kutató intézet Állami tulajdonú vállalat, majd
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési,
Urbanisztikai és Építészeti Rt.
1997-től Közhasznú Társaság 2003-tól fő profil a programmenedzsment 2009. 06. 24. VÁTI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kht. törvényi cégformaváltás miatt) ő A VÁTI, mint rentábilisan, költség-hatékonyan
és teljes körűen transzparensen gazdálkodó, non-profit,
közhasznú feladatokat ellátó vállalat megteremtése
Komplex, minőségi szolgáltatások nyújtása,
új piacképes termékek és szolgáltatások
fejlesztése, zervezeti hátterének megteremtése Fő stratégiai céjaink A szürkeállomány, mint fő értékhordozó Az „aktív társadalmi felelősséget vállaló” és
a „zöld-VÁTI” koncepció megvalósítása A z együttműködési kultúra fejlesztése – a belső kohézió erősítése
Szervezeti felépítésünk Dr. Juhász Annamária Galovicz Mihály Szabó Béla Tarjányi Ágnes Rapai Katalin Dr. Vassné Varga Edit Dr. Szloboda Alíz Nádaskay Éva A Vállalat egészének működtetése és üzemeltetése

A belső és külső kommunikációs biztosítása

A Stratégia elkészítése, a minőségirányítási rendszer működtetése, kockázatkezelés, akciótervek előkészítése

A Társaság (cég)jogi képviselet,a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kidolgozása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása

Teljes körű, célzott HR szolgáltatás a menedzsment és az üzletágak számára

Az éves és középtávú üzleti terv előkészítése, gazdálkodási feladatok, a Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása
Back Office feladatok SEE KTT Csalagovits Imre ügyvezető-igazgató

HU-RO KTT Szávics Petra igazgató

HU-SK KTT Márkus Ferenc igazgató

AT-HU KTT Dr. Horváth Csaba igazgató

HU-SK-RO-UA KTT Dr. Baranyi András igazgató

HU-SRB KTT Kalmár Péter igazgató

HU-HR KTT Rózsa Diána igazgató
Közös Technikai Titkárságok Üzletágak Nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás (közhasznú és háttérintézeti feladatok)
TeIR üzemeltetés és fejlesztés, Területi informatikai, Térinformatikai (GIS) szolgáltatások
Dokumentációs Központ működtetése (tervtár, irattár, könyvtár)
Információs rendszerek fejlesztése, adatbázisok tervezése, kialakítása
Építésügyhöz kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása
Infromációszolgáltatási Igazgatóság
vezeti: Barkóczi Zsolt igazgató Fejlesztési Programok Üzletág
vezeti: Polgár Tibor ügyvezető-igazgató

Államreform Operatív Program (ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) menedzsmentje a teljes programciklusban: programtervezés-programmegvalósítás (pályáztatás-szerződéskötés-végrehajtás-kifizetés-ellenőrzés)

Mind a hét Regionális Operatív Program (ROP) humán-infrastruktúra fejlesztési prioritásának menedzsmentje a teljes programciklusban

Norvég/EGT és Svájci Programok menedzsmentje a végrehajtási szerződés megkötésétől a projektzárásig

Roma Fejlesztési és Tervező Programiroda, mint NFÜ Végrehajtás Operatív Programja által finanszírozott projekt Területi Együttműködési Üzletág (TEÜ)
- vezeti: Dr. Futó Adrienn ügyvezető-igazgató

Nemzetközi fejlesztési programok menedzsmentje a teljes programciklusban (programozás-pályáztatás-szerződéskötés-végrehajtás-kifizetés)

Határmenti és transznacionális programok közös (teljes programtérségre kiterjedő), illetve nemzeti feladatainak ellátása

Nemzetközi munkatársi gárda Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság (TTÉI)
- vezeti: Horkay Nándor igazgató

Tervezés (területi), programozás

Területi értékelés, program- és projektértékelés

Szakértői tanácsadás, projekt tevékenységek

Területpolitikai szakmai háttérintézeti tevékenységek HÁLÓZATI IGAZGATÓSÁG
vezeti: Szabó Zsolt igazgató
Területi Irodák
Alapelvek érvényesítése a gyakorlatban:
decentralizáció, szubszidiaritás 117 fő
együttműködésével
A VÁTI ereje:
Presztízsünk van a hazai és nemzetközi piacon
Szakmai szervezet vagyunk, napi politikai hatástól függetlenként dolgozhatunk
Fiatalos, lendületes, egységes a csapat
Hálózat ereje egyedülálló
A társaság az európai uniós támogatási programok területén 15 éves tapasztalattal rendelkezik. Több ezer projekt és mintegy száz támogatási konstrukció illetve program sikeres, kudarcoktól mentes megvalósítását végezte. Összes saját bevétel 5.274.672 ezer forint

Adózás előtti eredmény 18.550 ezer forint

Mérleg főösszeg 3.822.785 ezer forint

Saját tőke 459.336 ezer forint


ggggggggggg
Full transcript