Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baryedad sa mga gawaing pagkatuto

No description
by

Owen Lava

on 29 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baryedad sa mga gawaing pagkatuto

Baryedad sa mga gawaing Pagkatuto
Baryedad (UP Diksyunaryo)

- pangkat ng iba't ibang uri
- lalo na ang napakaloob sa isang pangkalahatang pag-uuri.
Halimbawa:

Baryedad ng Prutas.
Ayon sa pag-aaral nina Politizer at Weirs (1970), "A well selected variety of activities prevents boredom, minimizes classroom controlled problems and encourages student's participation and students' achievement.
KAGAMITANG BISWAL AT AWDYO-BISWAL:

Film strips
Audio Recordings
Movie Projector
Overhead Projector
Slides
Video tapes
Ang Role Playing ay mabisa ring paraan ng paglinang ng mga kasanayang pangwika.
Oportunidad sa mga gawain at Partisipasyon ng mga mag-aaral
Isa sa mga mabuting prinsipyo sa epektibong pagtuturo at pagkatuto ay ang pagbibigay ng larong maraming pagkakataon sa lahat ng mag-aaral na lumahok sa mga gawain sa klase.
Ang pagwawasto at Feedback
Ayon kina Schartz, Schegloff, et.al (1977), ang para-paraan ng pagwawasto sa tugon ng mag-aaral na nagdudulot ng epektibong bunga.
1. ang sariling pagwawasto ng mag-aaral sa kanyang kamalian.
2. sariling pagwawasto ngunit may pagtulong ng kamag-aral.
3. sariling pagwawasto sa tulong ng prompting o sa tulong ng pagtatanong ng guro na umaakay sa mag-aaral sa tamang tugon.
"Cognitive and Affective Behavior of Effective Language Teacher"
Thank you!
Epektibong
Pagtuturo

FLEXIBLE
Pangkating gawain
"to create a positive classroom climate that teacher uses polite expression, encourages pupils to improve or do their best, cracks jokes, uses physical or warm-up exercises, calls her pupils by their first name, praises them for their good works, moves around the classroom, smiles, laughs with pupils and ocassionally raises her hand to call attention of pupils".
Ang Epektibong Guro ng Wika
1. Sense of humor (paluwag-tawa)
2. Malawak at may sapat na kakayahan.
3. Gumagamit ng iba't ibang dulog at estratehiya
4. Malikhain at mapamaraan
5. Bukas ang isipan sa pagbabago
6. May mataas na pagpapahalaga sa kanyang gawain
7. Nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa mga mag-aaral.
8. Ang mabuting guro ay MABUTING PASILITEYTOR, TAGAPAMAHALA AT HINDI DIKTATOR.
SIKLO NG PAGTUTURO
Pagsusuri
Pagpili
Paghahanda
Pagganyak
Ebalwasyon
Full transcript