Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хичээлийн судалгаа

Илтгэл 2013.01.20
by

Erdenebolor Khaltmai

on 19 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хичээлийн судалгаа

Хичээлийн судалгаа сургалтын чанарт нөлөөлөх нь Бэлтгэсэн багш Х.Эрдэнэболор, Б.Сэлэнгэ, Д. Болормаа Суралцахуй-Багшлахуй Бүтээх Үнэлэх Анализ Хэрэглэх Ойлгох Сэргээн санах Гүн Гүехэн Өнгөц Судлагдахууны
агуулгын судалгаа Мэдлэг эзэмших
явцын судалгаа Багшлахуйн арга
барилын судалгаа Үнэлгээний
судалгаа Хэрэглэгдэхүүний
судалгаа Хичээлийн бэлтгэл үеийн судалгааг явуулахдаа  Дэд сэдэв ;Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт нөлөөлөх нь Хичээлийн бэлтгэл судалгааны талаарх ойлголт Хичээлийн бэлтгэл-хөтөлбөрийн судалгаа бол зорилгодоо хүрэхийн тулд хийдэг үйл ажиллагаа юм. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд ямар үйл хийвэл зохих вэ? гэдгийг багш нар үргэлж бодож, хичээлийн бэлтгэлээ хийхдээ тооцож үздэг байх нь чухал. Ямар хэрэглэгдэхүүн ашиглах, ямар асуултууд асуувал түүндээ хүрэх вэ? Суралцагчдад хичээл дээр тухайн ухагдахууныг таниулахын тулд мэдээлэл харилцааны технологийг яаж ашиглах вэ? гэх мэт хичээлийн зорилгод хүрэх, зорилгоо биелүүлэхийн тулд хийдэг багш нарт тулгардаг асуудлуудыг шийдвэрлэх дидактик шийдэлд хүрэх заах арга зүй шийдлүүд нь хичээлийн бэлтгэл судалгааны салшгүй элемент болдог. Хичээлийн бэлтгэл
судалгааг : Хичээлийн бүтэн жилийн, улирлын, бүлэг сэдвийн, нэгж хичээлийн зорилго зорилтыг нэгтгэж эрэмбэлэн төлөвлөдөг тодорхой үе шат бүхий үйл Киррикюлимын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээг хамардаг цогц үйл Тухайн хичээлийн бэлтгэлд өмнөх хичээлийн явц, үр дүнгээ бүтээлчээр хэрэглэдэг, өнөөдрийн хичээлээс дараагийн хичээлийнхээ бэлтгэлд хэрэглэх арга зүйн санааг олж авч байдаг тасралтгүй үйл Тодорхой үе шат бүхий цогц судалгаа – киррикюлим Хичээлдээ шинжилгээ хийж арга зүйгээ
хөгжүүлж байдаг тасралтгүй үйл Эдгээрээс Хичээлийн бэлтгэл судалгаа (Kyozai Kenkyu, зарим үед хичээлийн бэлтгэл - хөтөлбөрийн судалгаа гэж ярих нь бий) Хичээлд бэлтгэх төлөвлөлтийн хүрээнд тасралтгүй хийгдэх тодорхой үе шат бүхий цогц (киррикюлим) судалгаа болох нь харагдаж байгаа юм. Тулгуур үгс: Хичээлийн бэлтгэл судалгаа Kyozai Kenkyu
Нэгж хичээл
Цахим хэрэглэгдэхүүний тухай
Цахим хэрэглэгдэхүүнд тавигдах үндсэн  шаардлага, арга зүй
Дүгнэлт үр дүн Туршилт судалгааны хэсэг ЦХ тавигдах үндсэн  шаардлага, арга зүй  Онолын хэсэг Ном зүй Хавсралт Цаашид дэвшүүлэх санал Дүгнэлт Цахим хэрэглэгдэхүүний талаарх ойлголт Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум        Орчин үеийн сургалтын технологын  гол цөм болсон
ээлжит хичээл дээр цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар суралцагчдад болон сургалтын чанарт хэрхэн яаж нөлөөлдөг бол ? ...  Энэ асуултанд хариулахын тулд энэхүү судалгааны ажлыг хийлээ. Сэдэв сонгосон үндэслэл Сэдэв сонгосон үндэслэл Судалгааны ажлын зорилго Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт хэрхэн нөлөөлөх талаар судалж дүн шинжилгээ хийж цаашдын арга замыг тодорхойлох Зорилт Суралцагсдын сурах идэвхийг нэмэгдүүлэх
Хэрэгцээт мэдээллийг төрөл бүрийн эх сурвалжаас хайж олох сонголт хийх Судалгааны арга Судалгааны практик ач холбогдол Судалгааны зорилго Сэдвийг судлах болсон үндэслэл Оршил Агуулга Завхан Тосонцэнгэл ЕБ-ын 1-р сургууль Практик ач холбогдол Цахим хэрэглэгдэхүүнийг сургалтанд ашигласнаар багшийн бичиг баримт эмх цэгцтэй болж ачаалал багасаж суралцагчдыг хичээлд идэвхтэй болгох ач холбогдолтой. Судалгааны
арга Бид судалгаагаа 7- 10 р ангийн сурагчдаас түүвэрлэн авлаа 30 багшаас судалгаа авлаа. Судалгааны мэдээлэл боловсруулахдаа:
- ажиглалт
- ном сурах бичиг судлах
- ярилцлага
- -анализ дүгнэлт хийх
- судалгаат хичээл заах Хэрэглэгдэхүүн гэж юу вэ?             Хэрэглэгдэхүүн гэдэг нь сургалтын салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд тухайн хичээлийг амжилттай болгох бүхий л нөхцлийг хангадаг зүйл юм.
Цахим хэрэглэгдэхүүн гэж юу вэ ? Сургалтын дидактик шаардлагад нийцэхүйц боловсруулагдсан, компьютер болон бусад технологийн тусламжтайгаар суралцагчдад хүрч, сургалтанд хэрэглэгддэг нэгэн төрлийн хэрэглэгдэхүүн бол цахим хэрэглэгдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл:
Цахим сургалт = технологид суурилсан сургалт
Цахим сургалтын томьёолол:
Энэ нь компьютерт суурилсан сургалт, вэбд суурилсан сургалт, виртуал сургалт, телевиз радиогийн сургалт зэргийг агуулах сургалтын нэгэн хэлбэр бөгөөд үйлчилгээний өргөн цар хүрээг агуулсан байдаг. 
Цахим сургалт нь суралцагчидад агуулгаа хүргэхдээ бүх төрлийн цахим дамжуулах төхөөрөмж, түүний дотор интернет, хиймэл дагуулийн систем, аудио, видео систем зэргийг ашигладаг Онолын хэсэг Онолын хэсэг Цахим хэрэглэгдэхүүнд тавигдах үндсэн  шаардлага  Цахим хэрэглэгдэхүүнд тавигдах үндсэн  шаардлага Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн нь нэг талаасаа сургалтын оновчтой аргыг сонгон тухайн насны хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон бөгөөд хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан шавь төвтэй байх нөгөө талаасаа суралцагч бие даан суралцах бүхий л боломжийг олгодог байх  хэрэгтэй.
Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад маш их хэмжээний цаг, хүч, хөдөлмөр шаардагддаг. Өөрөөр хэлбэл уламжлалт сургалттай харьцуулахад 80%-ийн бэлтгэл шаардагддаг учраас дараах үе шатын дагуу төлөвлөж боловсруулах хэрэгтэй.  Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй: Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй: Цахим хэрэглэгдэхүүн нь дидактик боловсруулалтаас гадна сургах програмын
шинжийг агуулсан байх шаардлагатай бөгөөд боловсруулж байгаа програмынхаа тодорхой хувийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Цахим сургалтын материалыг бичгээр харуулах, сонсоод хариулах, уншаад хариулах, нэг зөв хариулттай сонголттой хариулт, олон зөв хариулттай сонголттой хариулт, харгалзуулах, зөв/буруу-г олох, хоосон зайг бөглөх зэрэг олон төрлийн сонголттойгоор бэлтгэж болно. Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах үе шат: Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах үе шат: Makoto Yoshida1 “Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил” төслийг хэрэгжүүлж эхэлснээр бид бүхэнд ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА нэр томьёо танил болсон. “Хичээлийн судалгаа” нь Японд 100-аад жилийн өмнөөс явагдаж эхлэн, 1990 онд Америкийн бага ангийн математикийн хичээлд ч энэхүү арга барил шинээр нэвтэрсэн байна. Хичээлийн судалгаа гэдэг нь багш нарын багшлах ур чадвар, арга зүйгээ системтэйгээр хөгжүүлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа юм.1 ” Хичээлийн судалгааны онцлог нь нэг ижил хичээлийн агуулгаар олон удаа давтаж хийснээр тэр болгонд заах аргаа улам сайжруулах боломж бүрддэгт оршино. Энэ нь багш нар хамтран хичээлийн төлөвлөлтөө хийхээс эхлэх ба багшийн ажлын туршлага, суралцагчдаа судалсан байдал, стандарт, хөтөлбөр, сурах бичиг болон бусад материалд тулгуурлан, “сайн хичээл” болгох талаар хамтын үзэл бодлоо хуваалцдаг. Хичээлийн судалгаа гэж... Хичээлийн судалгаа гэж... ЦХ тавигдах үндсэн  шаардлага, арга зүй  Хураангуй Орчин үед мэдээлэл технологи асар хурдтай хөгжиж байгаа өнөө үед мэдээлэлийн техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжуудыг эзэмшиж сурах шаардлага багш бидэнд урган гарч байна.
Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар сургалтын чанарт эерэгээр нөлөөлж багш нарын багаар ажиллах, туршлага солилцох, хөтөлбөр сайжруулах, сурагчдын сурах сонирхол сайжирч байгаатай холбоотой бидний бичиг цаастай зууралдаж суух цаг нэгэнт ард хоцорчээ. Иймээс багш бид сурагдынхаа сурах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх сургалтын чанарыг сайжруулахад хуучин арга барилаасаа салж шинэ цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Сэдэв сонгосон үндэслэл Орчин үеийн сургалтын технологийн  гол цөм болсон ээлжит хичээл дээр цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигласнаар суралцагчдад болон сургалтын чанарт хэрхэн яаж нөлөөлдөг бол ? ... 
 Энэ асуултын хариултыг олохын тулд энэхүү судалгааны ажлыг хийлээ. Судалгаа 1: Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүйгээ туршиж бусдад хэр ойлгомжтой, цаашид хэрэглэхэд мөн хөгжүүлэхэд ашиглагдах үгүйг нь мэдэх зорилгоор жишээ хичээлийг хамтарч боловсрууллаа. Цахим хичээл боловсруулан зааснаар сурагчдад илүү ойлгомжтой, сурах идэвх сонирхол их байгаа нь судалгаанаас харагдаж байсан. Бид Болормаа багшийн нээлттэй хичээлийг хамтарч бэлтгэсэн ба багш хичээлээ техник хэрэгсэл ашиглаж заасан. Хичээлд оролцсон сурагчид “Ингэж хичээл заах нь сонирхолтой юмаа гэлээ.”
Багш бид нээлттэй хичээл, судалгаат хичээлд бүгд хичээлээ төлөвлөн бэлтгэн заадаг. Ердийн хичээлийг ч ингэж зааж болно.
Бид сургуулийнхаа 30 багшаас асуулгын аргаар, 7-11р ангийн сурагчдаас түүврийн аргаар судалгаа авлаа. Туршилт судалгааны хэсэг Туршилт судалгааны хэсэг 1. 1.Та хичээл төлөвлөхдөө юуг түлхүү анхаардаг вэ? Тодорхой дараалалаар нь бичнэ үү ? 2. Та хичээлийн төлөвлөгөө бэлтгэхдээ дараах материалаас алиныг хэр их ашигладаг вэ?” 3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ та яаж хийдэг вэ? 4. Та хичээлийнхээ хэд орчим хувьд нь сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашигладаг вэ? 5. Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмжийг та юу гэж боддог вэ? Судалгаа2 ЭЛЕКТРОН ХЭЛБЭРЭЭР ХЭН Ч АВААД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ
ХИЧЭЭЛЛЭХ ОРЧИН БҮРДСЭН СУРГУУЛЬД БҮРДСЭН БОЛ ҮР ДҮНТЭЙ ХӨДӨӨНИЙ СУРГУУЛЬД НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛД Л ХЭРЭГЛЭХ ТУЛ ЦАГИЙН АЛДАГДАЛ ГАРДАГ ТУРШИЛТ ҮЗҮҮЛЭН Г.М- ИЙГ ЭЛЕКТРОН ХЭЛБЭРЭЭР ХЭН Ч АВААД АШИГЛАЖ БОЛОХУЙЦ ОЙЛГОМЖТОЙ ХИЭЭЛ, ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН 1. Цахим хичээл, цахим хэрэглэгдэхүүний талаарх таны ойлголт.... ЭЛЕКТРОН ХЭЛБЭРЭЭР ХЭН Ч АВААД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ

ХИЧЭЭЛЛЭХ ОРЧИН БҮРДСЭН СУРГУУЛЬД БҮРДСЭН БОЛ ҮР ДҮНТЭЙ ХӨДӨӨНИЙ СУРГУУЛЬД НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛД Л ХЭРЭГЛЭХ ТУЛ ЦАГИЙН АЛДАГДАЛ ГАРДАГ ТУРШИЛТ ҮЗҮҮЛЭН Г.М- ИЙГ ЭЛЕКТРОН ХЭЛБЭРЭЭР ХЭН Ч АВААД АШИГЛАЖ БОЛОХУЙЦ ОЙЛГОМЖТОЙ ХИЧЭЭЛ, ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН 1. Цахим хичээл, цахим хэрэглэгдэхүүний талаарх таны ойлголт.... Цахим хэрэглэгдэхүүнийг та өөрийн хичээлийнхээ хэд орчим хувьд нь ашигладаг вэ? Ц/Х-ийг хэрэглэснээр суралцагчийн сурах үйл, багшийн заах арга зүйд эерэг дэмжлэг болох уу? - Хэмнэлттэй
- Бичиг цаас овоорохгүй
- Ажлаа хөнгөвчилнө
- Илүү сонирхолтой өгөөжтэй Цахим хичээл - Зардал ихтэй
- Цаас их хуримтлагддаг
- Цаг хугацаа их шаардана. Энгийн хичээл Багш нар голдуу нээлттэй хичээл юм уу судалгаат хичээлд л хэрэглэдэг
Энэ нь илүү бидэнд сонирхолтой байдаг
Дасгалын хариултыг тэр дор нь харж тайлбараа багшаас авах боломжтой
Их мэдээлэлийг бага хугацаанд үр дүнтэй сурдаг Цахим хичээл Зарим хичээл их залхуутай. Учир нь багш нар хичээлээ нэг хэв маягаар заадаг
Дасгал ажиллчихаад хэсэг хугацааны дараа хариултаа харж дүгнэлтээ хийдэг
Бид мэдээлэл бага авч бага зүйлийг сурдаг. (ном сурах бичгийн хүрээнд л) Ердийн хичээл Сурагчдаас авсан судалгаа Жайкагийн хичээлийн судалгаа манай сургуульд хийгдснээр
Багш нарын багаар ажиллах чадвар нэмэгдсэн
хичээлээ хамтарч төлөвлөдөг болсон
Самбар ашиглах тал дээр нилээд анхаарах болсон
Багш нар хөтөлбөрөө төлөвлөхдөө сурагчдаар өөрсдөөр нь мэдлэг бүтээлгэхэд анхаарах болсон
Сурагчдаас гарч болох саналыг урьдчилан төлөвлөдөг болсон
Хэрэглэгдэхүүнээ олон хувилбараар гарын доорх материал ашиглан хийдэг болсон.
Зааж буй хичээл нь онолын мэдлэгээс илүүтэй амьдралд ойр бодит байдалд тулгуурлан явагддаг болсон.
Сурагчид илүү нээлттэй болж өөрийгөө илэрхийлж сурсан
Багаар ажиллах чадвар нэмэгдсэн
Сурах идэвх сонирхол нэмэгдсэн .
Бид энэхүү илтгэлээрээ дараах дүгнэлтэнд хүрч байна. Багш хөгжснөөрөө сурагч хөгжинө . Иймээс багш бид орчин үетэйгээ хөл нийлүүлэн сүүлийн үеийн техник хэрэгслийг хичээл сургалтандаа тогтмол ашиглавал сурагчдын сурах идэвх сонирхол дээшилж сургалтын чанарт сайнаар нөлөөлөх сайн талтай . Дүгнэлт “Багш нарын мэдээлэл харилцааны технологийн боловсролд 2” УБ 2009
“Хэрэглээнд суурилсан сургалт зохион байгуулах арга зүй” УБ 2009
“Стандартад суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь “ 2007
“Тойрог” сэтгүүл 2003 №1,2
Сургалтын шинэлэг аргуудаас 2000
Б. Жадамба “Танхим дахь мэдлэг бүтээх үйл явц” 2003
“Үндсэн сургалтын модуль”
“Хичээлд мониторинг хийх” ЖАЙКА 2009
Байгалмаа. Ч “Багш нарын хөгжлийнхөө хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаанд хийсэн анализ” Лавай сэтгүүл УБ, 2004
Багшлахуйн хөгжил .модулууд УБ 2011 Ном зүй "Хүүхдүүд өөрсдийн сонирхсон зүйлийг хэний ч албадлагагүйгээр маш сайн хийж чаддаг юм байна” Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Цаашид бид яагаад PPT программыг ашиглан суригчдынхаа хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн цахим хичээл, хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн зааж болохгүй гэж? Судалгаанаас харахад багш бүхэн цахим хичээл, хэрэглэгдэхүүний талаар:
- Хэмнэлттэй
- Бичиг цаас овоорохгүй
- Ажлаа хөнгөвчилнө
- Илүү сонирхолтой өгөөжтэй хэмээн дүгнэж байна. Мөн сурагчид биднээс илүү шинэлэг зүйлийг хүлээгээд байна.
Бидэнд материалаг зүйлс дутаж байна.
Интернэтэд багш нар өөрсдийн хийсэн цахим хичээлээ өчнөөн тавьсан байдаг. Бид ч бас тэднээс суралцах мөн өөрсдийн хийсэн хичээлээ нетэд тавьж бусадтай туршлагаа хуваалцаж чадна. Цаашид дэвшүүлэх санал Судалгаа 2 1.Та хичээл төлөвлөхдөө юуг түлхүү анхаардаг вэ? Тодорхой дараалалаар нь бичнэ үү ?
2. Та хичээлийн төлөвлөгөө бэлтгэхдээ дараах материалаас алиныг хэр их ашигладаг вэ?”
3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ та яаж хийдэг вэ?
4. Та хичээлийнхээ хэд орчим хувьд нь сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашигладаг вэ?
5. Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмжийн та юу гэж боддог вэ? Судалгаа 1 Хавсралт Цаашид дэвшүүлэх санаа Дүгнэлт Ном зүй 1. 1. Цахим хичээл, цахим хэрэглэгдэхүүний талаарх таны ойлголт....
2. Цахим хэрэглэгдэхүүнийг та өөрийн хичээлийнхээ хэд орчим хувьд нь ашигладаг вэ?
3. Ц/Х-ийг хэрэглэснээр суралцагчийн сурах үйл, багшийн заах арга зүйд эерэг дэмжлэг болох уу?
4. Хичээлийн хөтөлбөрөө цахим ба цаасан хэлбэрээр хйихийн аль нь хялбар хэмнэлттэй вэ?
Сурагчдаас авсан судалгаа
Full transcript