Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Talkin' bout my generation - College 30 maart 2011

No description
by

Sandra Binken

on 18 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Talkin' bout my generation - College 30 maart 2011

Talkin' bout my generationGen-Y en arbeidsmarkt-
communicatie Deze week:

S&P-definities:

Persoonlijke identiteit: wie ben je?
Sociale identiteit: tot welke groepen rekenen wij ons en welke emotionele belangen en waarden hechten wij daaraan?

We ontlenen onze identiteit aan onder andere een werkomgeving en producten en diensten Gen-Y en hun identiteit: online identiteit
een nieuw fenomeen

Uitslag onderzoek

- 90% Gen-Y'ers zijn online

- 50% van Gen-Y'ers hebben in de virtuele wereld meerdere identiteiten

- hebben grotere online netwerken

- hebben meer te besteden

- zijn technologisch vaardig en
wensen indruk te maken op hun omgeving Babyboomers: geboren tussen 1945 en 1955. Na de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog maakten ze kennis met een stijgende welvaart. Ze gingen studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975. De babyboomers van nu zijn de oudste collega’s die we nu kennen
Gen-X: geboren tussen 1955 en 1976. Kinderen van de babyboomers. Deze generatie kreeg in Nederland alle kansen in het maatschappelijke leven maar maakte wel de economische crisis mee uit de tachtiger jaren en de kernwapenwedloop Gen Y: ‘Experts say they're like living, breathing search engines, asking question after question’: geboren tussen 1976 en 2001

Als kinderen van de echoboomers kende deze generatie pure welvaart. Tevens vond er een ommekeer plaats in manieren van opvoeding
Gen Y’ ers kregen alle aandacht van hun ouders en maakten geen echte tegenslagen mee Zelfverzekerd
Gewend aan drukke agenda’s
Technologisch onderlegd
Gewend aan sociale netwerken
Willen een betekenisvolle baan en uitdagingen
Entrepreneurs Niet gewend aan autoriteit
Geen 9-tot-5 mentaliteit
Zijn minder loyaal aan werkgevers dan vorige generaties; loyaliteit moet worden verdiend
Niet onder de indruk van namen en reputatie ‘Helicopter Parent’: ouders die als een helicopter boven hun kids hangen en doodsbang zijn dat ze een misstap maken
‘Black Hawk’: een ‘helicopter parent’ die er alles aan doet om zijn of haar kind te helpen, bijvoorbeeld door zijn of haar werkstuk te schrijven
‘Trophy Children’: kinderen die opgegroeid zijn met het idee dat ze hun ouders moeten ‘pleasen’ en vooral overal in moeten excelleren
‘Boomeranging’: na de studie weer wonen bij de ouders die hen met open armen ontvangen (want ‘empty nest syndrome’) De omgeving van Gen-Y Gen-Y opgegroeid in redelijk luxueuze omstandigheden
Geen echte (financiële) tegenslagen gekend
Beginnen hun volwassen leven al in de hogere regionen van de Maslov-pyramide Relatie behoeften van Gen-Y en de pyramide van Maslov De babyboomers gaan massaal met pensioen
De Gen-Y’ers bestormen de arbeidsmarkt
Gen-Y’ers andere normen en waarden en een andere arbeidsethos dan vorige generaties
Organisaties zullen zich moeten aanpassen en de normen, waarden en arbeidsethos van Gen-Y’ers serieus moeten willen nemen
Hier liggen economische en reputationele overwegingen aan ten grondslag Gen-Y op de werkvloer Een voorbeeldje

Shell is een traditioneel bedrijf met veel ongeschreven regels
Shell heeft veel babyboomers in het management
Shell staat bekend als een goede werkgever
Carriere maken bij Shell betekent ook veel geduld hebben
Communicatieonderzoek naar Gen-Y binnen Shell (2008):
Zorg voor realness en transparency: respect voor lifestyle Gen-Y en ‘no hidden agendas’
Organiseer rawness: ‘tell it like it is’
Let op relevance: communiceer alleen als het nodig is maar denk aan de vorm van de boodschap en hoe je het zegt
Laat relational aspect toe: publiceer sites en informele communicatiemiddelen Suggesties ter verwerking:

Stel: in jouw organisatie (of een organisatie van je keuze) gaat de komende jaren meer dan de helft van je collega’s met pensioen. Jij bent communicatieadviseur en je bent gevraagd om het hoofd van P&O te adviseren over het wervings- en selectiebeleid van nieuwe collega’s. Schrijf een advies over welke nieuwe collega’s er volgens jou goed passen, gezien de werkzaamheden van je organisatie. En wat is er voor nodig (faciliteiten, begeleiding) om ze te houden? Gebruik hiervoor genoeg steekhoudende argumenten en de S&P-termen

Succes! Wanneer mensen regelmatig met elkaar omgaan, ontwikkelt zich een vast gedragspatroon
Dit gaat altijd gepaard met institutionalisering: regels en procedures gaan steeds vaker als een soort standaard gelden binnen een gemeenschap
Sociale relatie: een duurzaam interactiepatroon tussen mensen in bepaalde posities
Sociale afstand: zegt iets over de intensiteit
Sociale integratie: hoe is de relatie? Conflictueus of harmonieus?
Sociale rang: is er verschil in rangorde tussen mensen? Trend: Internet (in progress)

Waarom willen we zo graag
kennis en ervaringen delen?

Mensen zijn sociale dieren
Mensen willen graag ergens bijhoren
Mensen zijn gevoelig voor wat anderen van hen vinden
Mensen willen hun identiteit uiten/delen
Mensen willen leren van elkaar maar ook iets of iemand beïnvloeden

Termen: sociale cohesie, individualiteit en communities

Het Internet is hiervoor een perfect middel: het is real time en interactief - vindt ook zijn weg op de werkvloer Lineair communicatiemodel Network model Wat zegt deze shift over onze
manier van communiceren?
En wat heeft leeftijd daarmee
te maken? Op de werkvloer... Arbeidsmarktcommunicatie

Structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders met als doel het werven van nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk en/of het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers
in plain Dutch: 'Alle communicatie die een organisatie gebruikt om mensen te overtuigen dat ze voor de organisatie moeten komen werken'
focust op interne en externe communicatie
intern: draagt bij aan identiteit en werkgeversmerk
ook oud-werknemers belangrijk: boomerang recruitment Volgende week:

De Flexmens! Tentaminering:

inleveren portfolio uiterlijk 21 april
publicaties cijfers 26 april
hertentamen 27 juni

Stuur je werk naar

Sandra Binken
Arabislaan 86
2555 DM DEN HAAG
Full transcript